Napojení či Znovunapojení na Energie, kdy nikdo neříká, co za energie to je

Ve fyzickém světě je člověk podezřívavý, protože věcem částečně či úplně rozumí. Ve světě neviditelných energií ale lidé často kupodivu důvěřují pouze slovnímu ujištění, že neznámé energie jsou “přátelské”.

Člověk, který provádí rituál Napojení Znovunapojení se často nazývá kouč a celý rituál pak koučing.

Reconnective Healing Practitioner

Novodobý název pro iniciovaného šamana, který může přenášet posednutí démonem na další osoby, tedy přenášet zasvěcení démonu a provádět zasvěcovací rituály.
V tomto případě se jedná opět o zákeřnou lest, neboť se celý proces posednutí vydává za sladké mírumilovné léčení plné lásky a pozitivní energie. “Pacienti” jsou ovšem upozorňováni na pocit hnusu při zasvěcení démonům, který jej vždy provází, a následné problémy a trápení jsou vysvětlovány jako “uvolňování dávných bloků”.

Pokud se vám toto vše bude zdát jako neskutečně bezcitné a zákeřné jednání, opravdu tomu tak je. Démonská lež je bezcitná a zákeřná, a jejím cílem je vždy zlo páchané na člověku prostřednictvím jiného zasvěceného člověka, v tomto případě nazývaného “provaďeč léčby ZNOVUNAPOJENÍM”.

Tato činnost (informace o ní pochází z channelingu) patří k démonické nauce ZNOVUNAPOJENÍ, která je stejného typu jako jiná démonická zasvěcení vydávané za léčení: Reiki, šambala, napojeni.cz, znovunapojeni.cz

Views: 1040