Maskulinita je pojem, který je většinou chápán chybně

“Každá MOC je ze své podstaty maskulinní, feminní vliv se nazývá manipulace”, Pojem “maskulinita” má význam pouze v protikladu a koexistenci s “feminitou”. Maskulinita a feminita jsou totiž protipóly sexuálního života lidí.

Existuje mylná představa, že “maskulinta” je pro ženu penis a propocené tílko a mužské svaly. Žena má ale lidské zrádné srdce, proto je to u lidí pohlavní dominance maskulinity k feminitě vnímána jinak. Pro ženu je “maskulinita” každá moc, která má zájem o “feminitu”, tedy moc která má zájem použít ženské tělo ke svému účelu a tím pádem tuto ženu chránit a nabízet jí “partnerství”. (viz pekelný pes “ochránce” esoteriček, drak a dívka, čarodějnice a tajuplné síly duchů. a podobně)

Proto je žena ve své sexualitě velmi otevřená k záměně reálného muže za jakoukoliv mocnější maskulinitu, nejlépe za sexuální Alfa maskulinní autoritu – tedy nejmocnější subjekt v jejího společenství. V babylonu moderní civilizace je nejvyšší autoritou systémová Šelma, plně reprezentovaná mluvícími ústy Obrazu Šelmy (MOŠ). Reálný muž toužící po feminitě si naopak nikdy reálnou ženu ve své touze s ničím neplete, v tom je hlavní důvod, proč tlak bezbožných a bezzákonných nauk je směřován na ženy.

Reální muži jsou pak systémovou Šelmou posunuti do fáze Beta providerů, poskytovatelů fyzických služeb a ukojení, které systémová Šelma nemůže snadno nabídnout.

Příbuzné články

 • Rozpad mezilidských vztahůRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
 • Příchod Bezbožníka, příprava lidstva Mluvícím ObrazemPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, slovník
 • Evina volba přilnutíŽena je puzena přilnout k maskulinitě, která bude mít zájem použít její tělo pro své záměry. Tato moc pak ženě vládne O ženské tělo (o feminitu) a schopnost ženy rodit děti mají zájem jen dvě strany (dvě strany projevují maskulinitu): lidští muži kvůli Bohem stvořené touze milovat ženy a mít…
  Tags: a, ženu, zájem, moc, slovník
 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, slovník
 • Diverzita národů světa a její důležitostRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, v, své, slovník
Translate »