Maskulinita je pojem, který je většinou chápán chybně

“Každá MOC je ze své podstaty maskulinní, feminní vliv se nazývá manipulace”, Pojem “maskulinita” má význam pouze v protikladu a koexistenci s “feminitou”. Maskulinita a feminita jsou totiž protipóly sexuálního života lidí.

Existuje mylná představa, že “maskulinta” je pro ženu penis a propocené tílko a mužské svaly. Žena má ale lidské zrádné srdce, proto je to u lidí pohlavní dominance maskulinity k feminitě vnímána jinak. Pro ženu je “maskulinita” každá moc, která má zájem o “feminitu”, tedy moc která má zájem použít ženské tělo ke svému účelu a tím pádem tuto ženu chránit a nabízet jí “partnerství”. (viz pekelný pes “ochránce” esoteriček, drak a dívka, čarodějnice a tajuplné síly duchů. a podobně)

Proto je žena ve své sexualitě velmi otevřená k záměně reálného muže za jakoukoliv mocnější maskulinitu, nejlépe za sexuální Alfa maskulinní autoritu – tedy nejmocnější subjekt v jejího společenství. V babylonu moderní civilizace je nejvyšší autoritou systémová Šelma, plně reprezentovaná mluvícími ústy Obrazu Šelmy (MOŠ). Reálný muž toužící po feminitě si naopak nikdy reálnou ženu ve své touze s ničím neplete, v tom je hlavní důvod, proč tlak bezbožných a bezzákonných nauk je směřován na ženy.

Reální muži jsou pak systémovou Šelmou posunuti do fáze Beta providerů, poskytovatelů fyzických služeb a ukojení, které systémová Šelma nemůže snadno nabídnout.

Views: 141