Mocnosti, duchovní Mocnosti, vysvětlení

Aby Svět a v něm probíhající děje mohly zdárně probíhat dle Božího záměru, ovládají a řídí tyto jevy Mocnosti. Tyto síly, které můžeme pro zjednodušení chápat jako duchovní bytosti, anděle, přímo podléhají Satanovi, který následně koná jen podle Boží vůle a trvale Bohem daných Pravidel.
Satan byl stvořen jako bytost vybavená veškerým věděním k řízení Mocností, poté však podlehl pýše a kvůli tomu, že vrcholem Božího stvoření je Člověk a nikoliv Satan, se postavil do opozice vůči Bohu. Satan lidi považuje za nedobrý nápad, za bytosti nehodné být výsledkem Božího díla.

Tato rebelie vůči Bohu ale přímo zapadá do Božího Plánu, neboť Satan nyní používá Mocnosti k tomu, aby odvracel pozornosti lidí od Boha.

Ač je to sebedivnější, odvracení pozornosti od Boha je NUTNÉ. Pokud by totiž lidi od Boha nic neodvracelo, nic jiného než být s Bohem by lidé dělat NEMOHLI.

Jelikož je ale účelem Božího Stvoření vytvoření Člověka, který se může SVOBODNĚ rozhodnout, je zcela nutné, aby mohl každý z lidí upřít svou pozornost podle svého svobodného srdce. Zlé srdce ke zlým věcem, svaté srdce k Bohu.

Satanova učení lžou o Mocnostech

Démoni potřebují svádět lidi do lží a proto jim ve svých falešných učeních nabízí možnosti obchodování s mocnostmi.

Nalézáme vztah mezi typy Mocností a druhy démonického útlaku

Co mocnosti řídí

V populárně-vědecké literatuře a časopisech se často setkáváme s krátkými zprávami o tom, že Vědci narazili na zvláštní fenomén mocností. Věda je však zde proto, aby sloužila Satanu a potírala jakékoliv náznaky, vedoucí k odhalení démonů a skutečné pravdy o duchovním světě. Proto jsou tyto zprávy vždy Vědou zadupány pod koberec a není jim věnován žádný prostor, protože takové zprávy jsou v rozporu s tím, jak Věda “oficiálně” lidi vyučuje svým učením.j grey - Mocnosti Přečteno 16248 krát.
Sdílej:
Translate »