Mocnosti, duchovní Mocnosti, vysvětlení

Mocnosti jsou síly přímo podléhající Satanovi, které od Pádu pohání a řídí přerozdělování energie v procesech a principech života ve Stvoření místo Boha.

Původně bylo vše stvořeno tak, že síla která vše pohání, pocházela z Boha samotného. Lidé tento stav zažili v Edenu. Když byli lidé po pádu z Edenu vyhnání, Země byla prokleta a její energetická úroveň byla snížena. Přerozdělování energie dostaly na starost Mocnosti, řízené neměnnými zákony. Tyto síly, které můžeme pro zjednodušení chápat jako duchovní bytosti, anděly, přímo podléhají Satanovi, který následně koná jen podle Boží vůle a trvale Bohem daných Pravidel.

Toto prostředí umožnuje lidem, stvořených Bohem k jeho obrazu, aby měli svobodnou volbu zda poznat Boha Otce a nebo hledat nějaké alternativní vysvětlení. Všechny alternativní vysvětlení pak nabízí Boží Odpůrce a Pomlouvač lidí, jak je popsáno v Bibli a Příběhu všech Příběhů.

Až se Ježíš Kristus vrátí ve svém Druhém příchodu, vláda Mocností bude zrušena a vše v Nových Nebesích a na Nové Zemi bude opět poháněno Bohem, stejně jako na počátku.

Satan byl stvořen jako bytost vybavená veškerým věděním k řízení Mocností, poté však podlehl pýše a kvůli tomu, že vrcholem Božího stvoření je Člověk a nikoliv Satan, se postavil do opozice vůči Bohu. Satan lidi považuje za nedobrý nápad, za bytosti nehodné být výsledkem Božího díla.

Mnoho démonských náboženství je proto soustředěno na uctívání všelijakých Mocností. Často se vytváří celá hierarchie víry v démony, kteří mají na starosti zcela konkrétní mocnost. To je ale i pouhým zdravým rozumem nesmyslné, neboť všechny bytosti Mocností jsou plně podřízeny Bohu a uvězněny v Čase. Uctívání Mocností má vždy charakter kolaborace, podbízení se. Vždy slouží k tomu, že člověk se podbízí jako spolupachatel klamu ostatních lidí, a za to očekává jakousi “odměnu” od démonů, především manipulativní moc nad ostatními lidmi. Toto je pak podstata magie a esoteriky, smilnění s démony, které funguje na všechny lidi smilnící s démony též.

Views: 25