Rituál je fyzická činnost, kterou člověk vyjadřuje souhlas s nějakým zásahem nebeské Mocnosti.

V naprosté většině případů se rituály pojí s magií, esoterikou, ale také s naukami Církevních Organizací. Rituály jsou úkony, které nařídili démoni lidem v různých naukách magie nebo channelingem přez své služebníky. Lidé tak vykonávají předepsané úkony tak, aby těmito složitými a obtížnými úkoli demonstrovali, že souhlasí s démonskou manipulací ve svých životech. Pomocí rituálů tak člověk otvírá své Okno do duchovního světa.

Rozsáhlou formou rituálů jsou rituály Ducha Bezbožnosti, které provádí Církevní Organizace. Takové rituály se tváří jako uctívání Boha Stvořitele, ve skutečnosti se ale v těchto rituálech provádí to, co jde přímo proti Bohu. Jedná se tedy o projevy Nepravosti.

V Církevních Organizacích se provádí rituály a úkony opačné k tomu, co je Bohu Stvořiteli milé. Tedy provádí se tu pravý opak Desatera přikázání a dalších biblických přikázání. Zobrazují se zde věci z Nebes porušením Nezobrazíš, lidé se zde klaní Královně Nebes, vzývají mrtvé lidi (hovory k mrtvým lidem, takzvaným “světcům”) a podobně.

Views: 2392