Esoterika je učení démonů o “tajných energiích a rituálech”, určená pro lidi, kteří chtějí ve světě podvádět a podvodem získat nad ostatními lidmi výhodu. Takovým lidem démoni nabízí různá učení, jak pomocí neviditelných nehmotných sil ovlivnit děje ve skutečném světe. Démoni využívají faktu, že mnozí lidé nemilují Spravedlivého Boha a chtěli by Boha obejít spoluprácí s jinými neviditelnými bytostmi.

Esoterika obsahuje mnoho ověřitelných informací, uspořádaných tak, aby vedly ke klamu. Zdrojem těchto “ověření” jsou ale sami démoni.  Snaha využívat tyto klamné nauky vede k závislosti na démonech a k otevírání se démonické manipulaci. Esoterika je jiný název pro magii a okultismus obecně. Pro Boha Stvořitele je esoterika ohavností. (a také veškerá magie a vzývání nebeských mocností)

I když se Esoterika se tváří, že JE  možné “neviditelné síly” obrátit v osobní prospěch je to jen část pravdy, neboť výsledek takového jednání bude takový, jak démoni zamýšlí a ti doopravdy nikdy nejednají lidem ku prospěchu.

Člověk je v pasti lži, ale je vyučován, že si může spoluprací s démony pomoci

Ve skutečnosti ale upadá do klamu, kdy si myslí, že něco ovládá, ale ve skutečnosti je neustále obelháván a zneužíván démony proto, aby jim v našem světě napomáhal v jejich nenávistném díle. Člověk nemůže v démonském světě nic ovládat, protože tam nevidí a ani není v jeho možnostech tam cokoliv řídit.

Kdo si myslí, že esoterikou něco ovládá  je obětí klamu démonů

Veškeré informace o démonském světě má pouze zprostředkované, a to způsobí, že  je neustále pouze podváděn. Dokonce se běžně může stát, že člověk si myslí, že se děje to co chce ON, ale ve skutečnosti jsou mu přání chytře manipulativním způsobem vnucena démonem. Démon totiž obsadí myšlení člověka díky iniciaci, zasvěcení se démonům. Je to tedy démonické posednutí.

Esoterika je nebezpečná a vede ke zlu. Esoterika nevysvětluje to co popisuje a co se děje, neboť je to dílo záměrného KLAMU jehož tvůrci jsou démoni. Záměrně tak generuje jen otázky a tajemství tak, aby byla lidská pozornost odvedena co nejdále od Boha a poznání Pravdy.

Esoterika se skrývá za různé rekvizity, aby skryla svojí démonskou podstatu

“Skutečné rekvizity, skutečně existující pojmy a skutečné bytosti” MUSÍ být pro dobrý účinek klamu v esoterických učeních obsaženy. Stejně jako podvodník, který prodává falešné zboží, se klamně vydává za obchodníka nějaké známé firmy proto, aby vzbudil důvěru.

Odměny démonů pro lidi zabývající se esoterikou

Lidé zabývající se esoterikou, tedy kolaborací s démonskými bytostmi v jejich díle klamu, jsou odměňováni prožitky z Mocností. Popisují silné a návykové stavy tělesného vzrušení, adrenalinu a podobně.

Esoterika není nic nového, existuje od počátku lidstva jako učení padlých andělů

Nejedná se o nová či moderní učení, neboť všechny základy pochází z vyučování padlých andélů satanova kruhu a současné detaily pochází z démonického channelingu a automatického písma. Doprovází tedy lidstvo po celou dobu jeho existence. Prakticky se dá říct, že první esoterickou informací byla Satanovo dezinformace lidí, kdy oklamal Evu v Edenu.

Esoterika je příkladem duchovní (spirituální) pornografie, což je patrné například z ezoterických encyklopedií. Esoterická učení jsou nedílnou součástí Satanovo taktik na oklamání celého světa. Další jména pro podobná démonická učení:

Hermetizmus, kabala, shamballa, magie, kouzlení, věštění, šamanizmus, The Secret a další a další spolupráce se spirituálními bytostmi.

Views: 14136