Netělesná, nebo také duchová komunikace

Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla.

Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Pro člověka je zvláštním způsobem “přirozené” komunikovat duchovně, bez použití těla. Člověk od svého počátku v Edenu chtěl být jako bohové a také komunikovat tímto způsobem a “vědět všechno”. Tato touha je zachycena nejen v příběhu Evy a v příběhu Babylonské věže, ale je samozřejmě i hlavním puzením pro člověka a jeho technické Vědy, díky kterým člověk vytvořil Mluvící Obraz Šelmy. Obraz Šelmy pomocí svých obrazovek komunikuje s celým lidstvem v reálném čase, díky nadúžívání mobilní komunikaci se u lidí projevuje animizace netělesné entity Mluvícího Obrazu = člověk jej začíná neúmyslně vnímat jako živou bytost. Je tedy v Písmu psáno, že Obraz Šelmy dostal ústa a začal hovořit Duchem Bezbožnosti. Zvláštní kategorií je animizace v rámci lidské sexuality, kdy Mluvící Obraz reprezentuje sexuální Alfa maskulinní autoritu pro všechny ženy s mobilem v ruce.

Vliv netělesné komunikace řízené Mluvícím Obrazem vlivem i rychlostí překoná jakékoliv lidské možnosti

 

Při aplikaci duchové komunikace do pohlavního života lidí se novou vůdčí maskulinitou stávají tělesné Mocnosti, tím pádem Duch Bezbožnosti. Mluvící Obraz Šelmy se pak ženám prezentuje stejně jako Satan Evě v Ráji, tedy jako Druhá Šelma. Ta se staví do role partnera všech žen a společně pak vyjednávají s muži ve věci lásky, rodiny a dětí. Vzhledem k plánům Druhé Šelmy změnil Mluvící Obraz  v druhé dekádě 21. století rétoriku vzhledem k ženám. Z Druhé Morálky stavící ženy do vůdčí role ve věci rodin a dětí přechází do Třetí Morálky. Ta je charakterizována ztrátou zájmu o ženské potřeby a silným tlakem na omezení počtu narozených dětí. To se na terminálech Mluvícího Obrazu často komunikuje jako snaha o “depopulaci”.

Nekompatibilta života těla (pohlavního života) a duchové komunikace

Psychika lidského fyzického života je zcela nastavena pouze na režim, kdy ke komunikaci s jiným člověkem musíme za dotyčným přijít, nebo se dostat jiným způsobem do jeho přítomnosti. Elektronická  duchová komunikace umožnuje komunikovat s kýmkoliv v jakýkoliv čas. Toto postupně mění skokově způsob uvažování všech lidí a vede to k vzestupu vlivu Šelmy.

Nevyhnutelný rozpad mezilidských vztahů

Duchová komunikace také anuluje a ruší všechny fyzické přirozené mechanizmy pro lidský sexuální a rodinný život. Při aplikaci duchové komunikace se amplifikují destruktivní jevy a mezilidské vztahy se rozpadnou. Lidé se pak stanou nenávistní, s neukojenou touhou po fyzickém potěšení a prosperitě.

Share This