Netělesná, nebo také duchová komunikace

Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla.

Člověk je bytostí s fyzickým a duchovním tělem. Díky této kombinaci je pro fyzického člověka zvláštním způsobem duševně “přirozené” komunikovat duchovně, bez použití těla. Takto totiž hovoří k člověku hlas ducha Bezbožnosti, i Duch Svatý. Člověk ale od ráje chtěl být jako bohové, a také tak komunikovat. Tato touha je zachycena nejen v příběhu Evy a v příběhu Babylonské věže, ale je samozřejmě i hlavním puzením pro člověka, kvůli kterému člověk udělal Mluvící Obraz Šelmy. Ten pak dostal ústa a začal hovořit Duchem Bezbožnosti.

Při aplikaci duchové komunikace do pohlavního života lidí se novou vůdčí maskulinitou stávají tělesné Mocnosti, tím pádem Duch Bezbožnosti. Mluvící Obraz Šelmy se pak ženám prezentuje stejně jako Satan Evě v Ráji, tedy jako Druhá Šelma. Ta se staví do role partnera všech žen a společně pak vyjednávají s muži ve věci lásky, rodiny a dětí. Vzhledem k plánům Druhé Šelmy změnil Mluvící Obraz  v druhé dekádě 21. století rétoriku vzhledem k ženám. Z Druhé Morálky stavící ženy do vůdčí role ve věci rodin a dětí přechází do Třetí Morálky. Ta je charakterizována ztrátou zájmu o ženské potřeby a silným tlakem na omezení počtu narozených dětí. To se na terminálech Mluvícího Obrazu často komunikuje jako snaha o “depopulaci”.

Nekompatibilta života těla (pohlavního života) a duchové komunikace

Psychika lidského fyzického života je zcela nastavena pouze na režim, kdy ke komunikaci s jiným člověkem musíme za dotyčným přijít, nebo se dostat jiným způsobem do jeho přítomnosti. Elektronická  duchová komunikace umožnuje komunikovat s kýmkoliv v jakýkoliv čas. Toto postupně mění skokově způsob uvažování všech lidí a vede to k vzestupu vlivu Šelmy.

Nevyhnutelný rozpad mezilidských vztahů

Duchová komunikace také anuluje a ruší všechny fyzické přirozené mechanizmy pro v principu nesvatý a nespravedlivý lidský sexuální a rodinný život. Při aplikaci duchové komunikace se amplifikují destruktivní jevy a mezilidské vztahy se rozpadnou. Lidé se pak stanou nenávistní, s neukojenou touhou po fyzickém potěšení a prosperitě.j grey - Netělesná komunikace Přečteno 4107 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - Netělesná komunikaceFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 21 07 2022 16 31 11 150x150 - Netělesná komunikacePříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 30 06 2022 08 49 34 150x150 - Netělesná komunikaceRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
 • fig 26 05 2022 09 01 35 150x150 - Netělesná komunikaceLidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, v, šelmy, s, slovník
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Netělesná komunikacePropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, v, s, slovník
Translate »