Manipulátor, osoba, která způsobem své komunikace vede cíleně myšlenky posluchačů ke konkrétní lživé interpretaci předkládaných myšlenek

Manipulátor přesvědčuje své okolí takovým způsobem, aby oklamaní mysleli, že na danou věc přišli sami. To je totiž nejodolnější forma klamu. V duchovním boji se MANIPULOVÁNÍ používá velmi často a proto si ukažme některé společné znaky manipulátorů a manipulativního jednání obecně.

Manipulátorům je potřeba se vyhýbat a není smyslupné s nimi vést diskuze. Například na internetových diskuzích jsou Manipulátoři ochotní sepsat celé rozsáhlé stránky textů, jen aby odvedli pozornost svým směrem.

a) Manipulátor předstírá hovor s jednotlivcem, ale přitom mluví k ostatním posluchačům

Manipulátor dobře ví, že okolí naslouchá hovoru s jednotlivcem a tvoří proto názor okolí tím, že cíleně mluví takové věty, aby si okolí vytvořilo jeho požadovaný názor. Manipulátor se nezalekne ani pronášení modliteb “k bohu” tak, aby si okolí vytvořilo klamný názor, jak je hodný a poslušný křesťan a se všemi to myslí dobře.

b) Manipulátor používá věty, které obsahují jeho lež stejně JAKO by to byl ověřený fakt

Manipulátor ví, že okolí poslouchá, proto do svých vět vkládá rovnou slova lži míchaná s otázkou. Slovní protivník je tak donucen místo odpovědi nejprve uvádět na pravou míru přimíchanou lež, aby se před posluchači očistil. Pak teprve může odpovědět na otázku, která byla rovněž součástí věty. Tím ale protivním Manipulátora působí dojmem, jako by se “vyhýbal otázce” nebo jako že je v hovoru až “ten druhý”.

Příklad: Manipulátor říká veřejně nevinnému: “Tak co, zloději co jsi ukradl ty peníze, co jsi dělal včera večer?”. Nevinný musí nejprve popřít manipulativní tvrzení, že není ten zloděj co včera kradl, což Manipulátor hravě použije jako důkaz pro posluchače, že je protistrana zaskočena a že se jen snaží vymlouvat.

c) Manipulátor se rád vydává za vašeho přítele a pomocníka, aby mohl propagovat lež

Manipulátor, i když jeho původ třeba vůbec nikdo nezná, se náhle vydává přítele těch, které chce manipulovat. Manipulátor říká: “Nenechme se jím oklamat. Společně zvítězíme. On je náš nepřítel. My jsme správně.” Stává se tak najednou jakoby přítelem, a snaží se dělat vše proto, aby se nám pochlebováním zalíbil. Toto je klasický postup tvůrců konspiračních teorií.

d) Manipulátor cíleně zvyšuje svou důvěryhodnost pomocí “důvěryhodnost zvyšujících” dodatečných informací a činů své osoby

Velmi často pomocí peněz může Manipulátor nakoupit různé doplňkové informace, které předkládá skupině lidí, kterou chce klamat. Jelikož Manipulátor ví zcela přesně, co chce jím klamaná skupina slyšet a číst, poskytuje jim ideální podobu “důvěryhodného jedince”.

Další taktiky a postupy Manipulátorů najdete v dalším článku – Rekurzivní lhaní.

Views: 13138