Démoni, démon, astrální bytosti

Démoni, démon, astrální bytosti

Co je to démon, démoni, astrální bytosti Příchodem Bezzákonnosti v době vlády Obrazu obecně nastane odklon od duchovních věcí a ovládání světa náboženstvím. Původní hierokracie ovládající národy je nahrazena anateickou hierokracií (která vykonává úplně stejnou moc nad...
Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu

Duch Svatý, kdo je Duch Svatý, vysvětlení pojmu Tak, jak je psáno v Bibli, Ježíš posílá svým učedníkům Boží pomoc v osobě Ducha Svatého, který vysvětluje a potvrzuje biblickou zvěst v srdci každého člověka, který přijal lásku k...
Druhá Věda

Druhá Věda

Druhá Věda, též nazývána artifologicky jako “Anateická hierokracie” Věda a technologie byla jen iluze – sloužila pouze k vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy V druhé dekádě 21. století dospěla lidská Věda ke svému konci, již dále nemá smysl. Technologie...
Otřesná ohavnost, Den Deklarace

Otřesná ohavnost, Den Deklarace

A tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který...