Uchýlí se k bájím

Uchýlí se k bájím

Klasickou metodou obrany lidi proti textům Zjevení je jejich interpretace do podoby epických bájí, jako by se snad ty události odehrávaly v době žijících draků nebo potomků andělů. Ve skutečnosti Zjevení popisuje události, které budou lidem zcela běžné, bez bájného nádechu. Přesto se množí uchýlí k bájím proto, aby si mohli říct: “je to v pořádku, ještě se nic neděje”.

Views: 41

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání

Nedostatek poznání se též nazývá “infantilizace”

Nedostatek poznání popisovaný v Bibli znamená to, že lidé již odkryté poznání zapoměli. Jak je psáno: “nenechte se nikým oklamat, vše jsem vám řekl již předem”. Spousty lidí klamou ostatní tím, že tento biblický verš interpretují jako výzvu k trvalému zkoumání věcí skyrytých, nezjevných. Je ale psáno, že odkryté věci patří lidem, ale skryté věci patří pouze Bohu. Proto se nenechte nalákat do zbytečného zkoumání skrytých věcí, které člověk stejně neodhalí. Nenachází se v nich stejně nic důležitého.

Neustálé navádění věřících ke zkoumání skrytých věcí provádí emisaři poslední instance. Takoví se snaží zahltit myšlení lidí neustálým rozebíráním skrytých věcí, aby odvrátili jejich pozornost od věcí důležitých. Dalším takovým dílem je hlas falešného proroka, který děsí boží lid tím, že k záchraně je zpotřebí rozkódovat spousty skrytých věcí. I toto je samozřejmě nesmysl. Jak je psáno: “Nenechte se vyděsit nějakým učením, nebo dopisem, který údajně pochází od proroků”.

Milovníci Falešného Proroka, který každý den čtou konspirační telegram a weby, se ani na chvíli nezamyslí nad tím, že ty pohádky o grafenech a G5 jsou jen klam pro ty, co o těch věcech nemají žádné poznání.

Takoví prostě hlas Obrazu a Falešného proroka poslouchají bez pochybností, klaní se mu tedy až na zem a vyznávají mu poslušnost. Ale jak je psáno v Bibli: “Můj lid hyne pro nedostatek poznání…”

Lidé, kteří rádi hovoří o věcech o kterých nemají žádné poznání se pak chovají jako malé děti. Proto tomuto jevu říkáme infantilizace.

Views: 56

Jak moc se zajímají

Jak moc se zajímají

Jak moc se o Boha a Krista zajímají ti, kteří nepoznali ani Druhou Šelmu, ani moc jejího Obrazu, ani příchod vlády muže Bezzákonného? Jejich zájem je stejný, jako zájem dnešních dívek o muže.

V obou těchto případech v dnešních dnech rozhoduje chtění a nárokování. Ženy k mužům a Člověk k Bohu pak jsou pachatelé Bezzákonnosti.

A jak víme, Bible doporučuje panicům, aby se neznečistili pokusy o realizaci lásky s bezzakonnými ženami. Kdo je v této situaci, může mu být nápomocný Průvodce mladého muže světem bezzakonných dívek. Na tomto příkladu lidské Bezzákonnosti tak můžeme dokonale vidět Bezzákonnost páchanou vůči Bohu.

Pojem “Bezzákonnost”, tedy “anomia”, byl tisíce let tajemstvím. Tajemství bezzákonnosti plsobilo již dlouho, ale mohlo se začít projevovat až když byl odstraněn muž otec a manžel z role prostředníka výkonu systémové moci Druhého anateického mocenského systému lidí.

Nyní tedy lidé mohou šířit nauky likvidující zákonnou roli otce a manžela. Tím pádem se zničí i role ženy a dětí. Zmizí důvod Lásky mezi lidmi, a zůstane už jen nárokování a braní – tak jak učí Bezzákonnost.

Naše společnost je tak infikovaná naukami Bezzákonnosti, že si všichni myslí, že když žena po muži trýznivé touží a velmi ho chce – že to je Láska. Ženská trýznivá touha po muži je ale pouhý trest pro Evu z Edenu za její zrádné srdce, nemá to nic společného s Láskou. Trýznivá touha nutí ženu otěhotnět a mít děti, ale ne milovat muže v bázni, aby lásku nešpinila. Proto jsou dnes tyto ženy většinou svobodné matky, které by žádný muž za manželku nechtěl. Protože by ani nikdy nechtěly být manželkou, která miluje manžela v bázni. Takové žeby by jen moc chtěly muže používat, aby se měly lépe. Proto si vynucují nárokováním a bezzákonným pokoušením všemožné služby a standardy služeb mužů.

A přesně takto odpadne většina nevěsty Církve od svého manžela Ježíše Krista. Všichni zrádného srdce by příznivě chtěli používat Ježíše aby se měli lépe. A k tomu ho chtějí donutit svým nárokováním a všemožným okázalým předváděním své oddannosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 18

Záměna zlého

Záměna zlého

Takzvaní křesťané se od počátku 21. století distancovali od záhadologů, kteří popisovali energetické pyramidy a nebezpečí čipování, které mají údajně rozdávat ještírci. Samozřejmě že konspirační teorie se stále zdokonalovaly. Křesťané trochu záviděli, že ty konspirační teorie popisují jakési budoucí pokročilé technologie, které oni prý v Bibli nemají. To je samozřejmě hloupost, jelikož Bible naopak popis nejslozitejších lidmi vyrobených technologií obsahuje.

Jak rostla moc mluvícího Obrazu Šelmy, čekalo se v podstatě na první téma pro artifocyklickou událost. Tou se stala pandemie nemoci, která v dalších letech už nezajímá lidi ani tak jako rýma. Ovšem uprostřed vzniklé informační války náhle hlas křesťany vysmívané konspirace dostal novou tvář. Začal jim říkat věci, které chtěli slyšet, ale kvůli tomu že zabili proroky ten tón už neznali.

Náhle od tohoto nového, Falešného Proroka začali slýchat, co prý musí udělat aby si zachovali “jistotu Spasení” a mohli tak před Boha na soudu předstoupit s platným NÁROKEM. Tento bezzakonný přístup k uvažování o nárokování a braní se těmto křesťanům natolik zalíbil, že se okamžitě hluboce poklonil Falešnému Proroku, i Šelmě a jejímu Obrazu. Od té doby už věří jenom jim a řídí se jejich bezzakonnými příkazy.

Falešný Prorok udělal ze sebe dobrého, a z předchozích vlád udělal nepřítele. Nevěstku dosud všichni milovali a náhle upadla v nemilost. Za zachránce lidí Falešný Prorok označuje moc mluvícího Obrazu. Lidé si tedy myslí, že boj komentářů a zveřejňovaných názorů na moderovaných sítích není Druhá Šelma. Ale Šelma je jen princip moci, ne její původce. A nyní druhý princip moci je to, že všichni používají věci kterým nerozumí a všichni hovoří a argumentují o věcech, které vůbec nechápou. A to jsou dnes všechny diskuse na internetu.

Views: 27

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Děti povstanou proti rodičům a zabijí je

Chcete skutečně pyšně a bezcitně postavit ty maličké děti před tak složité elektronické abstraktní systémy, které nechápou ani dospělí? Chcete ty malé holčičky a chlapečky nutit aby pochopili fungování systémů, které v sobě kumulují poznání tisíců odborníků? Zřejmě jste ztratili ve své pýše i poslední zbytky zdravého rozumu a lásky. Kdo má uši ke slyšení, jistě ví, co musí udělat.

Děti jsou nuceny používat technologie, kterým nikdy nebudou rozumět

Lidé jsou kompletně oklamáni sci-fi filmy v tom, že si představují svět který nemůže existovat. Nemůže existovat svět, ve kterém většina lidí musí používat v životě věci kterým nerozumí a nemůže rozumět a zároveň nejsou zcela zotročeni. Tak lidé nefungují a takovou možnost vždy k zotročení  většiny použijí. Přesto mají dospělí i děti v mysli falešné obrazy jakési “pokročilé budoucnosti”, ve které lidem ke štěstí slouží věci, jejichž funkci nemohou pochopit. Tato falešná představa je určena jako pyšný klam pro ty, co míří do záhuby.

Principy nejdrsnějších teokracií ožívají s plnou silou, vrací se všechny jevy spojené se starověkou a středověkou teokracií

Nejdrsnějším způsobem zasáhne tento klam děti. Dospělí, povětšinou lačnící po penězích za nejrůznější podporu vyučování nauk Druhé Šelmy, postaví děti chladnokrevně a bezcitně před vražedné ponižující požadavky pyšně nazvané jako “technologická gramotnost”:

  • Dětem budou představeny koncepty kolektivních vin za trest z nebes v podobě jakési “pomsty počasí”, jejichž vysvětlení nemohou nikdy pochopit ani nikterak posoudit jejich pravdivost. Děti budou donuceny jen se hluboce poklonit a přijmout tuto vinu i trest.
  • Dětem budou představeny technologie sítí a umělé inteligence, které v sobě absorbují učení tisíců lidí a žádné dítě je nemůže nidky pochopit. Děti budou donuceny se tomuto mluvícímu Obrazu hluboce poklonit a přijmout ho za svého jediného otce, i když nikdy nebudou mít žádnou reálnou šanci pochopit jeho technickou podstatu. (Tímto se do lidské společnosti znovu dostávají duchovní abstraktory, neboť komunikace s AI je principem stejná jako Spiritismus a Channeling)
  • Dětem bude vnucena představa, že všechno je neviditelně propojené a všechno se dá nějak tajně zjistit. Tím je jim nevybíravou silou zdůrazněno, že z moci této anateické hierokracie se NIKDY nemohou vymanit a musí se rovnou poklonit a vzdát.

Opravdu chcete vidět ty zástupy nevinných maličkých, co jsou nemilosrdně vydány tomuto zesměšnění a ponížení? Jak jsou vydány ve jménu lidské pýchy zcela bezcitně do ohavné moci toho díla lidských rukou? Jak budou s bezelstnou nevinností postaveny před nekonečně složité lidské výmysly a budou s nimi nucené bojovat a prohrát?

Přitom ale ten mluvící Obraz moci bude trvale veškerou vinu za utrpení přenášet na rodiče a dospělé obecně. Tím vzniká finální konflikt mezi dětmi a rodiči, popsaný ve Zjevení.

Views: 25

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

Děti jsou vyučovány dospělými používat AI jako modlu

Děti nemohou NIKDY pochopit, jak fungují technologie které používají poznání tisíců dospělých. Zůstanou pro ně vždy zcela abstraktní a duchovní. Tedy veškeré užívání AI ve školách bude mít na děti stejný vliv, jako nejtrvdší teokratické náboženské systémy. Vše bude obdobné jako ve spiritismu a channelingu. Proto se do lidské společnosti přenesou motivy chování a duchovního poblouznění, které lidi už dávno považovali za překonané.

Je velmi zajímavé, že technická moc vrcholného díla lidských rukou AI v lidské psychologii nahrazuje okultismus včetně emocionálních stavů. Učitelé a psychologové pracující s dětmi budou vyučovat, že AI se má použít na stabilizaci psychiky dětí, které zcela postrádají otcovskou autoritu u všech dospělých lidí. Děti jsou dokonce nuceny k tomu, aby komunikovaly s AI do kterého se jakoby “vtělil” nějaký člověk – údajně proto, aby je to vyučovalo. To je přesnou kopií spiritistické seance (modloslužby), pouze s tím, že nyní dítě komunikuje pouze s mluvícím obrazem Druhého, tedy anateického mocenského Systému.

Umělá inteligence na trénink komunikace s žákem

Děti, které nemohou být poučeny žádným informovaným rodičem, budou AI zasaženy s drtivou silou. Z AI se tak nezvratně stane Ohavná Modla Opuštěnosti, která se postaví za všechny duchovní věci a rozdrtí lásku lidí sezbytečněním. Dospělí lidé se jim nebudou snažit pomoci a ani nebudou moci, protože nebudou mít poznání pravdy. Místo toho se dospělí lidé pokusí přikrýt celou tuto ohavnost naukami o její normálnosti a přirozenosti. Budou tedy klamat, sami oklamáni.

AI dětem — umělá inteligence na základních školách

Dětem je též vnucován systém “promptování”, aby se naučili se Ohavné Modly pořád na všechno poslušně dotazovat jako své autority.

Celý mechanismus je přesně popsán v Bibli, což je nezvratný důkaz její pravdivosti.

 

Views: 9