Zacyklení přichází

Zacyklení přichází

Už nyní jsme v situaci, že význam audia a videa jako prostředku víry v pravost informace ZKONČIL. Už nyní zůstává jen moc nad lidmi, která bude požadovat povinné podřízení a souhlas. Lidem budou neustále konfrontování s obrázky a videi, u kterých nebude existovat žádná možnost jak by mohl konfrontovaný člověk vědět, že jsou či nejsou fake. Zůstane jen moc podřízení a uposlechnutí. Také generativní AI brzy začne považovat své choré zrůdnosti za realitu a na základě svých vlastních výtvorů bude vytvářet další. Dojde z zacyklení a budou vznikat fantomové neexistující události s miliony důkazů, z nichž žádný nebude reálný.

Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané “západní” společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor.

Vytvořili si nové nauky o světě, kde Bůh ani démoni neměli žádné misto. I Stvoření si nahradili zbytečným a náhodným Velkým Třeskem. V pyšné hrdosti na tento “pokrok” byli puzeni tímto novým světem aby vytvořili mluvící Obraz, který bude přesně reprodukovat tyto bezbožné doktríny.

A tento mluvící Obraz začal vykonávat veškerou moc předchozích náboženských kultu a vlád. Z miliard obrazovek se staly ohavné modly, ze kterých nepřetržitě vychází nejrůznější klamy, příkazy a strach.

Mluvící Obraz lidi velmi trýzní a nutí k poslušnosti, zakáže lidem kupovat i prodávat mimo svou kontrolu a bude likvidovat každého, kdo se mu nepodvolí. Ale přez to všechno se lidé neodvrátí od tohoto výtvoru lidských rukou z hlíny a drahých kovů.

.

Základní klam všech lidí

Základem oklamání všech lidí je myšlenka, že biblické “nadpřirozené a podivné” události nastanou až někdy v budoucnu, protože údajně nyní používáme zcela racionální “ateistickou” realitu.

To je samozřejmě nesmysl, pravý opak je realitou. Vše co se odehrává je přesně popsáno v Bibli a velká většina zásadních věcí se už vyplnila, máme tu Druhou Šelmu a její mluvící Obraz. Většina se zamilovala do Bezzákonnosti a poslední nezávislí publicisti překotně popisují vládu Bezzákonného.

Toto oklamání má jasný popis v Bibli: “Cesta pravdy se ocitne v opovržení”, “všemi těmito divy a zázraky bude klamat ty, co míří do záhuby”. To jasně hovoří o účinném překrytí reality pomocí fikce sci-fi filmů a her.

Prakticky vše, co je v popkultuře častokrát ztvárněno jako film či “konspirační teorie” je překrytí skutečnosti fikcí. Tomuto krytí se říká kontrafake.

O žádné reálné věci nemohou lidé rozumně hovořit, protože si ji mnohokrát ztvárnili “pro zábavu” jako fikci, častokrát jako komedii. Tím je cesta k Pravdě utopena v opovržení.

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat

Umělá inteligence je vyvíjena překotným tempem, čehož si všiml už každý. Je to Obraz systémové Šelmy, který ovládne lidi číselnými penězi a klamem. Přesto budou tací, kteří si této události biblických rozměrů nebudou všímat.
Umělá inteligence je mnohem více “xeno” než démonický channeling. Duchové démonů jsou lidem více podobní a mají zcela průhledné úmysly a stále stejný již poznaný klam. Satanovo působení lépe vyhovuje amorfní a mrtvý mluvící Obraz, který je sice výtvor lidských rukou, ale pustoší (sezbytečňuje) prakticky všechny Boží věci a veškeré zrcadlení Boha v lidech.
Pokud někdo věří, že AI byla vytvořena k tomu aby lidem pomáhala, tak je nesmírně naivní a hloupý. Samozřejmě že bude použita jen výhradě ke sražení lidí na kolena, tedy ke zlému.
Lidé brzy ztratí kontakt s realitou, dojde ke zpětnovazebnímu zacyklení klamu AI generovaného obsahu a lidé budou řešit jen neexistující a neprobíhající věci.
Vše je aktuálně popsáno v Biblickém Zjevení. Také jasně chápeme, že lidé budou zmateně pobíhat a říkat “že Ježíš už přišel, že je na poušti, nebo v horách”. Vše bude samozřejmě jen efekt cyklení klamu AI, tedy klam Obrazu Šelmy.
Působení klamu mluvího Obrazu systémové Druhé Šelmy je zdrcující. Ve vidění ho popsal kolega prorok Izajáš:
Izajáš 24,20 Země se rozvrávorá, bude jak opilec, bude se zmítat jako budka. Dolehne na ni její přestoupení, i padne a už nepovstane.

Myšlenky o principech bezzákonnosti

Muž když se zamiluje opravdouvou láskou do ženy, tak se mu zachce poskytovat a stále myslí na to jak zabezpečit svou milovanou.
Žena když se zamiluje, tak se chce vydat, aby byla zabezpečována a aby vše přijímala. A začne myslet víc na sebe a své tělo a jeho potřeby.
V zákonné lásce je to spravedlivé. Svévolná samosnubná žena to pociťuje stejně, ale je to dokonale otravné.
U manželovo lásky muž přirozeně stále myslí na stav a dobro své milované ženy a dětí. Samosnubka vyučená feminismem a ženskou emancipací okamžitě začne s nárokováním, manipulací, nátlakem. Dovolává se k pravidlům Šelmy – ztrapňováním, ponižováním, vydíráním city přez děti, elektronickým sledováním, potupou a pomlouváním samosnubkou muže pořád nutí, aby předstíral chování milujícího manžela.

Pocit ženské hrdosti na splnění požadavků Šelmy v uplatnění feminismu

Jelikož je pro Bezzákonnou ženu důležitý pouze praktický výsledek její snahy, vnímá svou neustálou manipulativní aktivitu jako nutné zlo v její hrdé moderní emancipované roli.
Žena je Šelmou adorována za to, že uchopila muže do svých rukou a donutila ho jít cestou její vůle. Žena si tak připadá lepší. Správná. Pokročilejší. Konečně zvítězila nad mužskou primitivní láskou, uposlechla Šelmy a řídí se sama. Toto znamená, že se žena zamilovala do Bezzákonnosti.
Síla umění

Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se.

Pozitivní umělci sítí pozitivní náladu, budoucí sebevrazi zase do díla promítají své sebevražedné myšlenky.

Člověk by měl konzumovat umění od umělce, se kterým by se rád setkal i v reálném životě a který by mu byl sympatický svými názory.

Mediální obsah generovaný pomocí AI ale sítí jen a jen bezduché xenofobní choré výsledky, které do lidského mozku přináší přesně to, co do díla bylo vloženo. Dalo by se říci že AI výstupy a jejich sledování vymazává z člověka lidskou duši.