Co je to spiritizmus a proč lidi tak přitahuje

Přirozený sklon k duchovním věcem vždy vedl lidi k tomu, aby zkoumali tajemno. Tím se ale vystavují dalšímu ze Satanových podvodných triků. Satan zneužívá to, že člověka přitahují neobvyklé a záhadné věci, a mnoho lidí dostává pod svou vládu pomocí spiritismu. Spiritizmus se tváří, že skrze něj mohou živí mluvit s mrtvými, ale je to lež. Mrtví s živými mluvit nemohou, ten kdo s nimi mluví a vydává se za mrtvé osoby jsou vždy démoni svádějící lidi k podvodné komunikaci.

Lidé například chtějí komunikovat se svými blízkými prostřednictvím vyvolávání duchů zemřelých ze záhrobí. Této NEPRAVDIVÉ představě a této lidské snahy využívají satanovo démoni, aby se vydávali za duchy mrtvých lidí. Nejlépe za duchy mrtvých příbuzných, protože tak si démoni snadno získají naprostou důvěru udivených lidí.

Tak jako lovec používá k přilákání kořisti návnadu, láká Satan lidi do pasti pomocí praktik, jako je věštění, astrologie, hypnóza, čarodějnictví, hádání z ruky, magie a spoustu dalších. (3. Mojžíšova 19:31; Žalm 119:110)

Tito lidé jsou však pouze oklamáni démonem. Démonická bytost potřebuje reálnou záminku k tomu, aby mohla vstoupit do komunikace s lidmi (Lidé ho musí vyvolat). Seance se svíčkami a s cílenými prosbami, aby se ozval, je duchovním rituálem, který mu takové právo dává. Pro démona je jednoduché zjistit odpovědi na jakékoliv otázky. Dokáže také skvěle odpovědět i když správnou odpověď nezná. Nezapomínejme, že máme co dočinění s nadlidsky inteligentní bytostí. Velice dobře odhadne jakou odpověď vám podstrčit, aby jste “uvěřili” že mluvíte skutečně s vaším blízkým. Démon tak ve vás vzbuzuje důvěru a doufá, že s ním budete hovořit častěji a on na vás bude moci zaútočit a případně vás posednout.

Může vás také trvale obtěžovat a působit vám nemalé problémy, aniž vy budete tušit co za tím vězí

Je to prostě nebezpečná hra, a člověk je při ní v nevýhodě. Jako by jste měli zavázané oči v neznámé místnosti. Člověk prostě bezbraně tápe a nedokáže zjistit, o co jde.

V 5. Mojžíšově 18:10–12 čteme: „Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo přiměje svého syna nebo svou dceru, aby prošli ohněm, nikdo, kdo používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Bohu, a kvůli těmto odporným věcem je Bůh před tebou zahání.“ 

Písmo tedy dává přímou radu: se spiritismem nemějte nic společného. Ti, kdo přijali křesťanství, spálili své spiritistické knihy!

Co však dělat, jestliže jste se už do nějaké formy spiritismu zapletli a teď se z ní chcete vymanit? Můžete jednat tak jako první křesťané, kteří žili ve městě Efez. Bible říká, že když přijali Boží slovo,značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil. Knihy byly velmi drahé, měly hodnotu 50 000 kousků stříbra. (Skutky 19:19, 20) Efezští křesťané přesto neváhali je zničit.

Zhlédnutí: 2560