Svévolnost je označení pro projev lidské svobodné vůle

V Bibli se často objevuje pojem Svévolnost, Svévolníci. Je to označení pro člověka, kterého nezajíma Pravda a realita a který si vymýšlí vlastní iluze o fungování světa a svém vlastním původu. Svévolník hluboce odmítá logiku myšlenky, že když nás Bůh stvořil kvůli potřebě lásky, tak je také každá jeho rada vyřčená bez nátlaku zároveň jedinou logicky správnou informací. To je též pravý význam slova evangelium.

Svévolník tedy odmítá poslušnost Bohu a staví se do odporu proti Bohu po boku Satana

Člověk má právo odmítnout Boží lásku a odmítnout zrcadlení Boží lásky v člověku – může tedy zrušit význam lidské otcovské a manželovo lásky a nahradit je nárokováním a braním.

Svévolnost vede k přijetí Bezzákonnosti po odstranění Té Překážky

Toto je působení Bezzákonnosti, které bylo dlouhu dobu zadržováno Tou Překážkou. Tou Překážkou byl fakt, že systém vlády nad lidmi pomocí náboženské hierokracie musel využívat lidské pracovníky a tudíž bylo zapotřebí pro ně zajistit spokojené manželky, rodiny a děti. Nebylo tedy možné úplně opustit Boží Zákon.

Příchodem elektronického mluvícího Obrazu Šelmy vykonává moc netělesná elektronika a ta již nemusí nijak podporovat lidskou rodinu a projevy zrcadlení Boží lásky v lidech. Může tak nastat úplná Bezzákonnost, odpadnutí od Boha. Každý člověk odmítající Boží lásku (tedy Boží Zákon) bude bezzákonný svévolník.

 

 

 

 

Views: 12