Sdílej:
j grey - Totalita Přečteno 1074 krát.

Totalita je druh vlády, kdy jedna politická strana pomocí PROPAGANDY přesvědčí obyvatelstvo, aby uvěřilo specifické IDEOLOGII. Obyvatelstvo oklamané ideologií požaduje boj s abstraktním ideologickým nepřítelem a nevědomky tak souhlasí s tím, že zruší demokracii (vládu obecnou) a nechá se ovládat jednou politickou stranou či skupinou (totalita).

Tak jako je v demokracii za úspěch v řešení společenských problémů zodpovědná vláda, v totalitě je vina za neúspěch (díky chytře vymyšlené IDEOLOGII) vždy zdánlivě na straně obyvatel.

Totalita vzniká postupnou přeměnou z demokracie pomocí Ideologického převratu.

Sdílej:

Related Posts

 • zeleny svaz 150x150 - TotalitaStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, se, v, že, vždy, slovník
 • fig 30 10 2021 10 33 12 150x150 - TotalitaRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, se, vláda, že, v, obyvatelstvo, slovník
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - TotalitaPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, v, s, že, slovník
 • fig 14 01 2022 13 57 22 150x150 - TotalitaMluvící Obraz Šelmy a Nepravost Tak jako lidé puzení Duchem Svatým milují Pravdu, tak lidé nemilující Pravdu a milující vlastní iluze vyznávají Ducha Bezbožnosti. Člověk nemilující Pravdu hledá lež a iluzi (takzvanou "vlastní pravdu") a je ke lži přitahován - miluje tedy Nepravost. Internet a jeho falešný "veřejný prostor" je…
  Tags: a, vlády, se, s, slovník
 • social 1989152 1280 150x150 - TotalitaKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie totalitních režimů minulosti) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického převratu. Ideologie…
  Tags: se, a, s, slovník
Translate »