Aktuální systém vládní moci nad lidstvem se nazývá “anateická hierokracie”, nebo též Druhá Šelma

Anateická hierokracie nahrazuje “spirituální a nábožensko-mystická” témata výkonu moci nad lidmi (První Šelma) za témata “vědecká a sekulární” (Druhá Šelma). Pořád se ale jedná o zcela stejný princip totalitní vlády pomocí kolektivní viny, informační kletby ve smyslu “planeta se zlobí a chystá trest” a následné nabídky vykoupení “ale když budete poslouchat naše “vědce (kněží)”, budete moci být vykoupeni poslušností.

Před odstraněním Prostředníka: milník ve vládě anateické hierokracie je odstranění Prostředníka ze středu lidí

Anateická hierokracie (v Bibli popisovaná jako Druhá Šelma), potřebovala ve své první fázi jako vykonavatele moci lidské pracovníky. Lidští pracovníci potřebovali rodiny, manželky a děti, aby mohli tuto moc vykonávat a cítili se spokojeně s dobrou odměnou. Toto tvořilo překážku pro kompletní přijetí Bezzákonnosti, která rodinné ruší vztahy, protože ty jsou zrcadlení Boží lásky v člověku.

První fáze vlády anateické hierokracie Druhé Šelmy muselo být soužití mužů a žen podporováno a Šelma se musela o ženské mateřské potřeby zajímat. Někdy též nazýváno Druhá Morálka

Po odstranění Prostředníka: Vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy který vládne bez pomoci lidí

Anateická hierokracie silně pudila lidi v vytvoření mluvícího Obrazu Šelmy, tedy Internetu a “sociálních sítí”. Tím lidé vytvořili netělesné monstrum, kterému následně odevzdali veškerou moc nad svým kolektivním myšlením. Mluvící Obraz se stal hlavním a neporazitelným vykonavatelem moci nad payteriátem.

Mluvící Obraz Šelmy je stroj, je nepoměrně výkonnější ve svých službách moci než lidští pracovníci. Nepotřebuje děti ani manželky ani hmotné statky. Jako hlavní vykonavatel moci nad lidstvem nebere tedy ohled na touhy žen a ani na principy otcovské a manželovo lásky. Vede lidstvo do odpadnutí od Boha, do úplné Bezzákonnosti. Někdy též nazýváno Třetí Morálka.

Veškerou lidskou lásku nahradí feminní princip nárokování a braní. Ten ale budí zdání nějaké funkčnosti jen mezi dospělými a není kompatibilní s dětmi. Proto nastane všeobecně nejhorší stav pro děti a matky.

 

Views: 139