Jediný důvod, proč se před lidmi tají “skutečná historie” minulosti je, aby lidé na základě příkladů z minulosti včas nepochopili, jak velké nebezpečí představuje pro lidi netělesná komunikace a Mluvící Obraz Šelmy. Jinak by to teoreticky mělo být tak, že minulost je minulost a ať už byla jakékoliv, tak již pominula.

Pokud vyloučíme ze záhad světa všechny jevy, které jsou způsobeny aktivitou démonských bytostí a Satanova klamání lidí, nezůstane již prakticky žádná. Všechny záhady se náhle jeví jako nudné povídání o neustále se opakujících stejných věcech.

Záhady jsou udržovány nerozluštitelné za vysokou cenu, díky každodenní práci milionů lidí na jejich šíření a znovuvytváření. K tomu, aby rozluštění takových záhad zůstalo stále v nedohlednu, je nutné vydávat tisíce knih a v kinech i v televizi neustále promítat falešné interpretace pravdy. Říká se tomu pacifikace fikcí a přemírou informací.

Věda je stále ještě synonymem pro “poznanou a zaručenou pravdu”. Její výsledky se ale stále mění, což dokazuje její nepravdivost.

Oficiální moc určovat “co musí být pravdivé” měla až donedávna Satanem pomocí lidské pýchy držená nauka Věda. Věda byla řízena lidskou pýchou tak, aby zde zmíněné záhady neřešila, ignorovala, nechala je volně mezi veřejností. Když je to výhodné, tak je dokonce používala.

Za “záhady” jsou tedy neustále považovány tyto elementární věci:

  • Prastaré civilizace a jejich vědění – tedy činnost padlých andělů a jejich vyučování
  • Bájné bytosti a stvůry – tedy hybridní stvoření nephilim, vzniklá spojením padlých andělů s dcerami lidí a démonskou genetickou modifikací
  • Dávné obří bitvy divných strojů – tedy Boží prokletí nephilimů aby se obrátili proti sobě
  • Telepatie, telekineze, poltergaist – tedy projevy démonských bytostí
  • Zážitky mimo tělo – tedy poznání toho, že Duše je nezávislá na tělu
  • Svědectví reinkarnace – tedy jak démoni lživě vysvětlují svoje přeskoky na dalšího klienta po smrti předchozího a s tím spojený přenos vědění a myšlenek, které vnucovali i tomu zemřelému.
  • UFO, mimozemšťané – tedy démonské báchorky o tom, že oni jsou jiná civilizace.
  • Fatamorgana, orby a podobné fyzikální jevy – tedy nepochopení fyzikálních či optických jevů infantilizovaným obyvatelstvem a jeho převádění do podoby konspiračních teorií.

“Záhady a záhadno” je tedy termín, který označuje jevy, jež si démoni používají k matení lidské pozornosti a k “lechtání sluchu” svých příznivců. Lidé jsou při konzumaci záhad odměňováni “vzrušením” z Mocností za konzumování tajemna.

Views: 6571