Hlučný duch, noisy ghost

Poltergaist, neboli “hlučný duch”. Z němčiny mezinárodně přejatý termín popisuje činnost teritoriálního démona. Vzhledem k jeho nepřesné orientaci a chuti děsit lidi se projevuje mocným ovlivňováním našeho fyzického světa.

Lidské vyvolávání (duchařina nebo také spiritismus) zde hraje důležitou úlohu, neboť démon sám od sebe nemůže díky Božím pravidlům ovlivňovat lidi strašením a úkazy, ale jen dokud ho lidé sami nevyvolají a jeho činnost si nepřejí.

Projevy poltergaista, hlučného démona

Můžeme tedy pozorovat houpání lustrů, vysazování dveří z pantů, padání nábytku a předmětů, rozbíjení předmětů, poletování předmětů vzduchem, spontánní vzplanutí a podobně. Je to jedna z kategorií světských Záhad, ke kterým se klamu sloužící Věda zatím nevyjadřuje a nechává je plynout i když se prokazatelně dějí. Intenzita jevu závisí na hloubce zasvěcení člověka jenž ho vyvolal a dovednostech vyvolaného démona
Lidské vyvolávání (například duchařina nebo-li také jinak řečeno spiritismus) zde hraje zásadní úlohu, neboť démon sám od sebe nemůže díky Božím pravidlům ovlivňovat lidi strašením a úkazy, ale jen dokud ho lidé sami nevyvolají a jeho činnost si nepřejí.

Poltergaist je často vyvolán pomocí spiritizmu

Často si ho lidé přivolají kvůli svým spiritistickým seancím. Naivně věří, že přivolávají nějaké mrtvé, ale jediného koho mohou přivolat je démon a pokud je to démon poltergaistovského typu mají o “zábavu” postaráno. Nenávistný démon jim v touze co nejvíc ublížit udělá ze života peklo. Někdy se lidé pokouší poltergaista vyhnat dalšími okultními praktikami, čímž si ale zadělávají na ještě větší problém, protože démon odejde jen před ještě mocnějším démonem. To v praxi znamená, že jejich obměna bude lidem k ještě větší škodě. Jediný kdo může člověka působení démonů doopravdy a navždy zbavit je Ježíš Kristus.  Toho jediného se se démon opravdu bojí a respektuje Boží autoritu. Démon ale může trýznit jen ty z lidí, kteří sami démona pozvali do svých životů. Tím mu otevřeli onu pomyslnou, ale opravdu existující duchovní bránu. Věřit démonům (duchům) je velmi nebezpečné, neboť tím věříme lhářům a můžeme dostat jen špatné věci. Nedejte se obelhat jejich věrohodnými a lákavými manifestacemi, je to jen past.

Rodinný poltergaist

Specifickým problémem je rodinné prokletí. Není to sice příjemné zjištění, ale kvůli dokonalé svobodě od Boha byla Bohem člověku dána také zodpovědnost za vlastní potomky. Kdo tedy provede své děti satanským obřadem, zasvěcovacím rituálem (iniciací) a podobně, prostě tím na ně kletbu démona přivolá a nedá se s tím dělat nic jiného, než hledat pomoc u Boha.  Nutno dodat, že kletba se dá zdědit i jen rodovou linií bez konkrétního zasvěcení dítěte! U Boha pomoc nalezneme vždy, neboť nás miluje a proto nás Bůh stvořil svobodné od rejdů démonů.

Případy činnosti poltergaista se v médiích ovládaných satanem objevují, ale nejsou kometovány ani k nim není vysloven žádný postoj.

Výňatek ze světské encyklopedie (zajímavé je, že si všímá toho, že démon většinou (nesmí ubližovat člověku, ale může jen strašit):

Popisované a zaznamenané projevy poltergeistů jsou velmi různorodé. V naprosté většině případů je projev poltergeistů údajně spojen se zvuky, které se bez zjevné příčiny ozývají v napadeném bytě nebo domě. Často jde o klepání, někdy i silné rány a bušení ozývající se z nejrůznějších míst v bytě. Značný počet uvedených jevů se podaří vysvětlit nějakým přirozeným způsobem, například rezonancí se sousedními objekty, podzemními odstřely v blízkosti budovy (např. stavba metra). Přesto však zůstává určité procento hlášení, které se beze zbytku vysvětlit nepodařilo. V menším počtu případů je pak projev poltergeistů spojen s fyzickým pohybem předmětů. Někdy údajně dochází k vlastnímu pohybu bez přímého svědectví osob – například majitelé bytu nacházejí po návratu z práce přesunutý nebo povalený nábytek, ve vedlejší místnosti je slyšet třeskot rozbitého skla a po příchodu do místnosti nalezne majitel bytu bez zjevné příčiny rozbitou vázu, lustr atp. Jsou však zaznamenaná i očitá svědectví nevysvětlitelných pohybů předmětů, kdy svědci oznamují samovolné pády předmětů z poliček nebo krbových říms, ale navíc i případy, kdy jakási neznámá síla vrhá věci po bytě, dochází k vytržení elektrického vedení a jiné. Zůstává pochopitelně otázkou, nakolik jsou zmíněná svědectví věrohodná. Typické je vrhání různých předmětů – malých objektů neznámou silou v exteriéru i interiéru. V exteriéru často objekty létají za konkrétní osobou. Jsou případy, kdy v interiéru padají od stropu nebo létají objekty, které se před začátkem jevu v místnosti nenacházely, takže je jev průkazně spojen s materializací, resp. postupnou dematerializací a materializací. Někdy je možné zjistit původ předmětu, jindy ne. Poměrně častá jsou i hlášení o anomálním chování elektrospotřebičů. Údajně často dochází k nevysvětlitelným poruchám, které samy bez opravy mizí. Ze spotřebičů (např. žehlička) vycházejí plameny a následně přivolaný opravář nenalezne žádnou závadu… Dochází k rušení vysílání rozhlasových a televizních stanic či mobilů, někdy jsou automaticky volána existující i neexistující telefonní čísla. Dochází také k praskání žárovek, akvárií, skel, někdy jsou do skel “vyříznuty” otvory. Neznámou silou usmrcená zvířata vypadají “jakoby je vyndal z mikrovlnky”.

Dochází k ojedinělému i mnohočetnému ožehnutí a zapalování předmětů – plastových hodin, žídlí s kovovou kostrou, divanu s kovovými péry, ručníků na kovovém věšáku, ale i ručníků a prádla srovnaných ve skříni (nejen na povrchu hromady), knih, dokonce i papírového kapesníku v ruce. Dochází ke škvaření a tepelné deformaci plastových předmětů bez viditelného plamene. Přestože plameny vyvolávají paranormální síly, škody, které způsobí a požár, který může následně vzniknout, jsou většinou zcela reálné a nevratné.

Poltergeist se většinou lidem vyhýbá. Existují ale i hlášení jevů, při kterých došlo k přímému fyzickému poškození zdraví člověka – úrazu. Ve vzácných případech dochází např. ke vzniku škrábanců, popálenin a podlitin na lidské kůži. Případy usmrcení jsou vzácné.

Pokud se poltergeist nazve pojmem Kulový blesk, rázem je možné o něm psát jako o Vědou schváleném jevu, byť nikdo neví, o co se jedná.

 

řešení zde:

https://odkrytepravdy.cz/slovnik/jak-se-postavit-demonickym-utokum/

https://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/reseni-problemu-s-demony-vysvobozeni-bozi-pomoc/

https://odkrytepravdy.cz/nejen-pro-krestany/provedte-dukladnou-deokultizaci-vasi-domacnosti/

Slova: hlučný duch, hýbání předmětů, úkazy v bytě, podivné úkazy, duch v bytě, duch v domě, strašení vysvětlení, vysvětlení ducha, vysvětlení duchů, problémy vyvolávání duchů, problémy spiritismu, problémy vyvolávání duchů spiritizmu, strašení v bytě, podivné zvuky v domě, záhadné zvuky v bytě, děti říkají že straší, problémy se strašením, pomoc při poltergaistech, pomoc poltergaist, pomoc při strašení, pomoc při duchovi v bytě, poltergaist feng-shui, poltergaist v noci

Share This