Slovo telekineze je odvozeno z latinských slov značících “pohybování na dálku”. Stejným způsobem bylo vytvořeno slovo televize. Lidé si většinou myslí, že se jedná o schopnost člověka pohybovat pomocí nějaké mentální síly předměty. Ve skutečnosti tento pohyb nikdy neprovádí člověk, ale démonská bytost. Démon zneužívá člověka jako prostředníka a snaží pomocí různých manipulativních metod klamat lidi. Oklamaný člověk potom naplněn pýchou na své domělé dovednosti začne vždy páchat zlo podle vůle démona. Stane se tak antikristem, konajícím antikristovské dílo klamu.

Zhlédnutí: 1793