Co je to kletba, jak se provádí, sesílá a uvaluje kletba

Kletba je činnost, při které proklínající člověk napomůže (někdy i nevědomky) démonickým bytostem vykonat zlo (díky otevřené bráně mezi fyzickým a duchovním světem) na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, (například je pravidelně vzývá, provádí rituály magie) tím účinnější jeho kletba je.

Kletba je tedy nejůčinejší pokud ten co jí vyslovuje i ten co je jejím cílem poslouchají příkazy démonů skrze magii.

Příkladem uvalení kletby je věštění budoucnosti, víra v pravdivost horoskopů, vykládání Tarotu, vykládání karet, věštění z kávové sedliny, věštění z kyvadla, hádání z čar na rukou, numerologie, Silvova metoda sklenice vody a podobně. Odpornou formou kletby je rozdávání amuletů, talismanů, často dávaných blizkým lidem “z lásky”.

Kletba je vlastně vyslovení přání člověka před duchovním světem (démony). Jelikož Bůh je absolutně spravedlivý, je přání legitimním přáním takového člověka a démon se může pokusit jej provést pokud cílový člověk také poslouchá démony skrze učení magie.

Kdy je kletba nejnebezpečnější

Kletbou člověk uctívající démony posílá démonskou manipulaci na dalšího člověka, uctívajícího démony. Pokud totiž proklínaný člověk sám uctívá démony (a má otevřené okno do duchovního světa) a jejich učení klamu, dostává se do velkého problému. Uctívání totiž démonům povoluje, aby s člověkem manipulovali!

Prokletí, nebo též uhranutí, může být provedeno často i nechtíc, nebo ve vzteku. Známým a dobře zpodobňujícím varovným příkladem jsou pohádky z Erbenovy Kytice.

Jaké jsou formy uvalování kletby

Existuje mnoho forem kleteb na zakázku, prováděných s nejsilnější účinností na ty oblasti, kde hrají největší rozhodovací úlohu Mocnosti. V praktickém životě se tak můžeme setkat například s útoky ze zhrzené lásky, ze žárlivosti, ze závisti, z touhy po penězích, postavení, ale i z jiných pokušení. Výhradně se tak jedná o uspokojení tělesných potřeb.

Kletby a proklínání na zakázku

K proklínání na zakázku ve formě Voodoo (nebo proklínací magie obecně) se používají speciální předměty, symbolizující dotyčného jedince, na kterého má démon vysílaný proklínajícím provést útok. Ve VooDoo konkrétně může proklínající určovat způsob a místo trýznění, (voodoo panenky).

Jak uvalit kletbu, jak seslat kletbu, jak přivolat kletbu, časté hledání na tomto webu

Nejčastější a dnes nejvíce používanou formou kletby je poptávání se Vědmy. Je celkem lhostejné, zdali se jedná konkrétně o kartářky, vykladače snů, numerology, lidi zabývající se horoskopy, či  prostě ještě jinak nasměrované démonické služebníky (věštce). V rámci duchovního zákona se dá zlo poptávat i přes telefon či internet. Tyto kletby dopadají nejen na poptávající, ale i na jejich blízké. Zlo, které si tím takový člověk přivolá do života je nejen velmi nebezpečné, žel někdy i  fatální pro všechny zúčastněné. Satanovo velkou výhrou v celé této záležitosti je i to, že díky neznalosti principu těchto aktivit, lidé netuší, že neštěstí a problémy v jejich životech mají přímou souvislost s kletbami a vzýváním démonů. Spolupracovat s démony na trýznění lidí je ohavnost páchaná na lidech, kterou Bůh trestá jako těžký hřích, neboť je to útok, proti kterému se neobrácený člověk, neznající autoritu Ježíše Krista, nijak nemůže bránit. Lidé, kteří toto činí jsou ve velkém nebezpečí a jsou velkým nebezpečím i pro ostatní!

Démoni nabízí i falešnou obranu proti kletbám, rituál proti prokletí a podobně

V současnosti jsou satanem ovládanými médii, jako jsou televize a filmy, lidem vnucovány falešné představy:

 • Že proti démonickým útokům z proklínací magie neexistuje přiměřená obrana. Lidem jsou podsouvány falešně konstruované příběhy, ve kterých se prokletí lidé pokouší bránit pomocí různých světských a neúčinných metod a jsou tak démony nemilosrdně ničeni.
 • Že existuje obrana ve formě obranné magie, různých rituálů, které mají vztyčit duchovní štít, což je lež, neboť se tu démon vyhání démonem a celé je to jen divadlo pro takto obelhané lidi.
 • Že na démony nezabírá křesťanský exorcismus, který je však vždy reprezentován jen katolickou a nebo jinou obdobnou modloslužbou. Jelikož si lidé myslí, že katolicizmus je křesťanství, vzniká jim tak chybná asociace, že Kristus, ani Kristovo lidé nemohou s démony nic svést.

Tyto pořady jsou vyhotoveny tak, aby napomáhali zlému. Používání čehokoliv, co nám démoni nadiktují, vede jen do další závislosti na nich a do prohloubení svázanosti démony. Tyto satanovými přisluhovači vytvářené filmy obsahují tedy jednotné poselství:

 • Na démony se musí jen kontramagií nebo šamany – což je lživé poselství.
 • Nepomáhá katolík, což má být jako křesťan – symbolizován katolickým vymítáním modlářskými předměty či démonickými objekty, což skutečně nefunguje.
 • Autorita Ježíše Krista je zamlčována, aby se toto ani nedostalo na mysl postiženým.
 • Lidé jsou v těchto filmech znázorňováni tak, že se v nebezpečí neobrací k Bohu o pomoc, což je stejný NESMYSL, jako kdyby se postřelený člověk nedržel za ránu.

Řešením problému s prokletím, s kletbou či uhranutím je duchovní autorita Ježíše Krista a samozřejmě, touha nepatřit Satanovi, ale patřit Bohu. Viz sekce Spasení a Vyvázání z otroctví démonů a kletby

Démonská učení vymýšlí lživé vysvětlení kletby s názvem “karma, karmická zátěž”

Aby mohli démoni lépe klamat lidi, používají mnoho vymyšlených pojmů a postupů. Aby se jimi obsazení lidé přestali bránit rodinným kletbám, vloženým na ně skrze předky a nebo jiným kletbám, vloženým na ně skrze nepřátele, vyučují je démoni nauku o Karmické zátěži z minulých životů. Satanovo démoni při tom používají smyšlenou nauku o převtělování lidských duší, takzvanou reinkarnaci. Jednoduše oklamaným lidem řeknou, že s kletbou se nedá nic dělat, protože pochází z jejich minulého života, kde něco špatného provedli.

Vylepšíš si to v další inkarnaci… směje se démon oklamaným lidem

Zajímavé je, že se v nauce o reinkarnaci neříká, kdo určuje co jsou špatné a co jsou dobré skutky. Není tedy patrno, kdo rozhoduje o jejich vážnosti, ale pro oklamání vyznavačů takových nauk to stačí. Stačí to k démony zamýšlenému cíli, aby se ke svému takzvanému “karmickému předurčení” stavěli lidé apaticky a odevzdaně. Navíc tím, že dotyční svá démonská božstva aktivně uctívají a věří jim, jakákoliv kletba tak dopadá na úrodnou půdu. Tedy démon může manipulovat s jeho uctívači po právu! Manipulovaný přeci věří v démonovu moc a uctívá ho. Ovládání své osobnosti démonem si tak vysloveně přeje. Kdyby takoví lidé přijali pravého Boha Stvořitele, nemusely by již kletby padat na úrodnou půdu a mohly by být zlomeny. Vylhaný kolotoč reinkarnací by se tedy rozplynul. Kdo takové náboženství démonů vyznává, ten je jejich trvalým otrokem a věčně obelhaným sluhou. Naproti tomu skutečný Bůh Stvořitel nám dává autoritu kletbám se vzepřít ve jménu Božího syna, Krista Ježíše. uhranutí, prokletí, pomoc při uhranutí, pomoc při prokletí, vysvobození z kletby, vysvobození z prokletí, vysvobození z uhranutí, nebezpečí prokletí, nebezpečí kletby, nebezpečí uhranutí, nebezpečí proklínání, proklínání lidí, nebezpečná zlá slova, nechtíc jsem proklel, nechtíc vyslovila kletbu, slova jsou důležitá, zbavení se kletby, zbavení se prokletí, zbavení se uhranutí, chtěla proklít, chtěl proklít, chtěl udělat kletbu, chtěl proklít, chtěla proklínat, spáchat kletbu, vysvobození z prokletí, vysvobození z kletby, příznaky uhranutí

Příbuzné články

 • PokáníPokání znamená: "změna smýšlení" Pokání je jedno ze slov, u kterého Odpůrce Boha záměrně změnil význam tak, aby díky nově přijatému významu lidé nechápali slova Bible a mohli si vytvářet lživé interpretace. (Patří tedy do kategorie slov s vylhaným novým významem, mezi které patří slova Hřích, Spasení, Evangelium, Prorok, Nepravost, Peklo a další) Co…
  Tags: a, se, k, v, že, lidé, slovník, odkryté, lži, p
 • VytrženíUčení Církevních Organizací o Vytržení je lež Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z…
  Tags: a, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u, w
 • Apostáze, vysvětleníOdklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich nahrazení Druhou Vědou je úkol MOŠ (Internetu) a je přípravou k příchodu Bezzákoného.
  Tags: a, k, se, v, slovník, odkryté, lži, s, u
 • Sekta Praetorianu, sekta pretoriánů, pretoriánská sektaŽádná sekta Praetoriánů neexistuje Lidé, kteří zaslechli nějaké informace o Praetorianech, časopisu Praetorian, praetorianských webech a chtějí, aby se jednalo o "další sektu", (podvědomě každý vnímá slovo sekta jako místo k vyučování lží a to by potom zaručovalo, že tyto zdroje hovoří lži) vyhledávají na webu informace o tom, kde…
  Tags: a, se, v, že, slovník, odkryté, lži, p, s, u
 • Milénium, tisíciletá říšeTisícileté království Ježíše Krista na Zemi započalo spoutáním Satana při ukřižování Ježíše a bude trvat až do Druhého příchodu Ježíše Krista, který bude také koncem dějin Světa, koncem Času. Tisícileté království Krista na zemi PROBÍHÁ NYNÍ. Nebude v budoucnu. Bludným naukám, plně podporovaných Satanem, se podařilo oklamat obrovské množství křesťanů…
  Tags: a, se, že, v, s, slovník, bludy, odkryté, lži, u
Translate »