Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

  • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
  • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
  • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
  • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Satanizmus

Satanizmus

Satanizmus je hnutí, které se tváří jako by otevřeně uctívalo Satana, Božího Odpůrce. Jelikož ale Boží Odpůrce vždy jen lže, je i celý satanizmus podvodem. Boží Odpůrce se na konci Času bude vydávat za Boha Stvořitele. A aby se toto mohlo uskutečnit, satanizmus v podstatě vytváří nepravý obraz Satana tak, aby ten skutečný mohl jako bůh vystupovat.

Satanizmus oslovuje všechny tělesné lidi, neboť vyznává principy těla, které jsou pro každého tělesného člověka základem života.

Internetové seznamky

Internetové seznamky

Mluvící Obraz Šelmy jako pasák všech žen

Internet a mobil, terminál Šelmy, miláček všech žen

Po schopnostech, které poskytuje netělesná komunikace internetu, zatoužila už Eva v Ráji. Po Satanově nabídce ráda sáhla a přemluvila i Adama, že je to dobré. U Babylonské věže také lidé chtěli dosáhnout netělesné komunikace a být jako bohové. Tato nabídka pořád trvala, a lidské puzení dosáhnout možnosti netělesné komunikace byla velmi silná. Nakonec lidé ale stvořili něco mnohem obludnějšího: systém záměrně zesilující Nepravost a klamy, systém živený lidskou bezbožností, lidskou pýchou, tělesným strachem a chtíčem. Stroj, Mluvící Obraz. Internet a jeho systémy třídění, uchovávání a řízené doručování informací do myšlenek lidí.

Vývoj působení vlivu Mluvícího Obrazu na ženské sexuální chování

Duch Bezbožnosti skrze Mluvící Obraz působil dříve (než dostal na přelomu 2021/2022 ústa aby mohl mluvit a vykonávat vládu nad lidmi). Dekády předtím začal ženy vychovávat do Druhé Morálky a postavil se pro ženy do role vyrcholné maskulinní moci. Satan využil své Mocnosti a dokonalé znalosti potřeb sexuálních rozmnožovacích pudů žen. Satan ví, že ženy VŽDY přilnou k nejvyšší maskulinní autoritě aktualní společenské MOCI a snaží se svou sexuální strategii zcela přizpůsobit požadavkům této autority.

Proto Mluvící Obraz připravil pro tyto ženy Druhou Morálku – lákavou nabídku klamu o jejich vlastních potřebách. Jakmile však Mluvící Obraz dostal ústa, svůj hraný “kladný vztah” k ženám změnil na pravý opak, takzvanou Třetí Morálku. Ta je charakteristická fanatickou oddaností žen Mluvícímu Obrazu, kterého považují za pasáka který je zapudil a kterému se budou snažit za každou cenu znovu zalíbit.

Ženy neuvažují o Internetu politicky ani rozumově. Uvažují o něm sexuálně, jako o svém pasákovi kterému se musí zalíbit poslušností

V Druhé Morálce nevystupoval Mluvící Obraz jako manžel všech žen, ale spíše jako pasák nevěstek. Ženy totiž zaručeně věděly, že s Mluvícím Obrazem nemůžou smlouvat ani manipulovat, protože je asexuální. Věděly ale, že jim zaručí pozici dospělé plnohodnotné ženy, že jim zaručí moc nad muži a podporu v těhotenství a v mateřství. To bylo velmi lákavé. Jelikož Mluvící Obraz se ženami nemůže souložit a fyzicky je uspokojit, nabízel jim ukojení v podobě internetových seznamek. Na nich předhazoval ženám k ukojení neomezené množství mužů, čekajících pokorně na příkazy. (Pokračování textu…)

Satan manipuluje lidstvo k očekávání kontaktu s mimozemšťany

Satan manipuluje lidstvo k očekávání kontaktu s mimozemšťany

Satan pokračuje v další rovině uskutečňování svých plánů, podněcování lidí ke vzpouře proti Bohu. Přestože věda v ruce nedrží žádný důkaz existence mimozemského života, chová se tak, jako by už byli návštěvníci z kosmu na cestě. Není těžké toto vše odhalit jako ohavnou lež.

Boží slovo přitom mluví zcela jasně. Bůh stvořil život pouze na této planetě. Jeho dětmi jsme my, lidé.

Existují v podstatě dva pohledy: (Pokračování textu…)

Satan potřebuje falešné důkazy blížícího se konce

Tyto zaručené “znamení doby konce”  budou shodně vyznávat i lidé, kteří v Boha nevěří a démonská učení channelingu.  To je důkazem toho, že se nejedná o Biblický jev, neboť až bude skutečně ten den za dveřmi, svět bude říkat, že  je mír a že nic nepřichází.

Boží Odpůrce potřebuje lháře a mystifikátory z řad křesťanů, aby jejich klam byl důvěryhodný

Satan potřebuje lidi, kteří budou hlásit druhý příchod Ježíše, jako by měl nastat už každým dnem. Tito vypočítávači data “apokalypsy” se sice vydávají za křesťany, ale lstivě zamlčují NUTNÝ a Biblický příchod propuštěného Satana, muže Bezbožnosti. (Pokračování textu…)