Boží mocné dílo klamu posledních časů šířené Mluvícím Obrazem

Mocné dílo klamu vyčkávalo na okamžik, kdy bude Mluvící Obraz Šelmy v rukách dostatečného množství lidí, kteří jsou rozhodnuti se ho nikdy nevzdat a poslouchat ho jako hlavní autoritu. Tím byla Mluvícímu Obrazu dána ústa, aby mohl mluvit. Nadále tak není Šelma odkázána jen na channeling a vědmy, od toho okamžiku může hovořit na veškeré lidstvo pomocí lidmi vyrobeného nástroje.

Mocné dílo klamu způsobuje od počátku druhé dekády 21. století zavalení lidí informacemi všeho druhu. Od roku 2022 jsou to především zvěsti o válkách a bojích. Mluvící Obraz vektrouje lež a postfakticky mění celé své informační pole pomocí wikipravdy a kontrafake. Nastává tak situace, že sám Mluvící Obraz mluví tolik, žej grey - Mocné dílo klamu Přečteno 11048 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • guru 317260 1280 150x150 - Mocné dílo klamuMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - Mocné dílo klamuFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • book pages 2021302 1280 150x150 - Mocné dílo klamu1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • fig 26 05 2022 09 01 35 150x150 - Mocné dílo klamuLidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Použil na to metodiku diskreditace lidského názoru na pravdu pomocí zdrcujícího množství kontrafake, kterému je možné se postavit…
  Tags: a, se, v, obrazu, šelmy, o, slovník
 • fig 14 01 2022 13 57 22 150x150 - Mocné dílo klamuLidmi vytvořená Hydra s mnoha hlavami a s rohy jako beránek, ale mluvící jako drak Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz Šelmy, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou. Co všechno je Mluvící Obraz Lidé stvořili mohutný aparát elektronického netělesného přesouvání informací (vědění dobrého i zlého-špatného) tak, aby…
  Tags: a, se, mluvící, obraz, slovník
Translate »