Boží mocné dílo klamu posledních časů šířené Mluvícím Obrazem

Mocné dílo klamu vyčkávalo na okamžik, kdy bude Mluvící Obraz Šelmy v rukách dostatečného množství lidí, kteří jsou rozhodnuti se ho nikdy nevzdat a poslouchat ho jako hlavní autoritu. Tím byla Mluvícímu Obrazu dána ústa, aby mohl mluvit. Nadále tak není Šelma odkázána jen na channeling a vědmy, od toho okamžiku může hovořit na veškeré lidstvo pomocí lidmi vyrobeného nástroje.

Mocné dílo klamu způsobuje od počátku druhé dekády 21. století zavalení lidí informacemi všeho druhu. Od roku 2022 jsou to především zvěsti o válkách a bojích. Mluvící Obraz vektrouje lež a postfakticky mění celé své informační pole pomocí wikipravdy a kontrafake. Nastává tak situace, že sám Mluvící Obraz mluví tolik, že

Share This