Drak, semeno Draka, dinosaurus

Dinosaurus je populární označení pro živočišný druh, předtím klasifikovaný jako Drak. Tato živočišná větev je biblicky popisována jako Semeno Draka. Patří sem ultimátní stvoření jako Behemot a Leviatan. Podstatná část draků byla zničena při potopě světa.

V moderní době se určitou dobu popisovali dinosauři – draci jako bytosti předpotopní (tedy existující před potopou světa). To ale samozřejmě ukazovalo, že žili na Zemi s lidmi. Aby se tato skutečnost zakryla a aby se tím eliminovala snaha lidí podrobně analyzovat historické záznamy o soužití lidí a dinosaurů-draků, byla vytvořena teorie o postupné evoluci a o zničení draků ještě před teoretickým příchodem Člověka. Jinými slovy, klamná teorie o evoluci existuje hlavně proto, aby se zabránilo lidem přemýšlet, jaké bylo chování draků při styku s lidmi.

Semeno Draka je úzce spojeno s činností Satana a jeho společenství padlých andělů. Více to popisuje Příběh všech Příběhů.

Ultimátní tajemství světa, klamný příběh o samovolné evoluci druhů

Aby zůstalo tajemství démonů skryto, byla velmi rychle celá větev Semene Draka pomocí různých hypotéz Vědy přesunuta do jakési vzdálené historie, kdy údajně na Zemi ještě nebyl Člověk. Ze všech záznamů o uctívání draků, chování draků a bojování s draky byly udělány mýty a legendy – o kterých Věda tvrdí že jsou vymyšlené. Jako důkaz Věda uvádí evoluční teorii, která soužití lidí a draků “vědecky” vylučuje.

Nauka o evoluci je nevědecká, není založena na důkazech

Nálezy nezkamenělých mumifikovaných a zmrzlých draků takzvanou “evoluční teorii” jednoznačně vyvrací.

Views: 117