Drak, semeno Draka, dinosaurus

Dinosaurus je populární označení pro živočišný druh, předtím klasifikovaný jako Drak. Tato živočišná větev je biblicky popisována jako Semeno Draka. Patří sem ultimátní stvoření jako Behemot a Leviatan. Podstatná část draků byla zničena při potopě světa.

V moderní době se určitou dobu popisovali dinosauři – draci jako bytosti předpotopní (tedy existující před potopou světa). To ale samozřejmě ukazovalo, že žili na Zemi s lidmi. Aby se tato skutečnost zakryla a aby se tím eliminovala snaha lidí podrobně analyzovat historické záznamy o soužití lidí a dinosaurů-draků, byla vytvořena teorie o postupné evoluci a o zničení draků ještě před teoretickým příchodem Člověka. Jinými slovy, klamná teorie o evoluci existuje hlavně proto, aby se zabránilo lidem přemýšlet, jaké bylo chování draků při styku s lidmi.

Semeno Draka je úzce spojeno s činností Satana a jeho společenství padlých andělů. Více to popisuje Příběh všech Příběhů.

Ultimátní tajemství světa, klamný příběh o samovolné evoluci druhů

Aby zůstalo tajemství démonů skryto, byla velmi rychle celá větev Semene Draka pomocí různých hypotéz Vědy přesunuta do jakési vzdálené historie, kdy údajně na Zemi ještě nebyl Člověk. Ze všech záznamů o uctívání draků, chování draků a bojování s draky byly udělány mýty a legendy – o kterých Věda tvrdí že jsou vymyšlené. Jako důkaz Věda uvádí evoluční teorii, která soužití lidí a draků “vědecky” vylučuje.

Nauka o evoluci je nevědecká, není založena na důkazech

Nálezy nezkamenělých mumifikovaných a zmrzlých draků takzvanou “evoluční teorii” jednoznačně vyvrací.j grey - Drak Přečteno 694 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - DrakFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • book pages 2021302 1280 150x150 - Drak1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • fig 21 07 2022 16 31 11 150x150 - DrakPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 27 05 2022 11 23 00 150x150 - DrakToxicita vztahů je pojmenování pro nekompatiblitu netělesné komunikace s tělem Lidé v prvních dvou dekádách 21. století předávali čím dál tím víc moc nad svou sexualitou a emocemi do plné moci Mluvícího Obrazu. Sociální sítě, internetové seznamky, komunikátory... prakticky všechny pohlavní aktivity lidí (a to převážně žen) procházejí skrze netělesnou…
  Tags: a, že, se, o, s, slovník
 • fig 26 05 2022 09 01 35 150x150 - DrakLidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, o, s, že, slovník
Translate »