Emisaři Bezbožné Ohavnosti (EBO) vnucují lidem lákavé bezbožné cesty z bezvýchodné totality

Kdo plácá prázdnými slovy a nesvědčí o moci Mluvícího Obrazu Šelmy, ten se stává emisarem Bezbožné Ohavnosti, neboť klame sám oklamán. Takový se pokouší o své vlastní interpretace, které Šelma okamžitě použije jako další klam.

Kolaborativní lidské vlády mají za cíl pomocí Mluvícího Obrazu Šelmy a jeho MOCI vytvořit bipolární celosvětovou totalitní moc, kterou lidé nebudou moci nikdy svrhnout. Dostanou tedy lidi do “beznadějné” situace, kdy se vzdají veškerého odporu a pokloní se Šelmě. Nakonec se emisarem Bezbožné Ohavnosti stane každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě.

Aby se ale lidé kromě bipolárních ideologií dokázali také správně připravit na přijmutí své falešné záchrany Bezbožníkem, musí jim být tato možnost trvale připomínána “tajnými posly” skrze internet (tedy skrze MOŠ).

Tito emisaři představují lidem lákavé řešení cesty z bezvýchodné situace, a to odevzdání veškeré moci a veškeré úcty samotné Šelmě. Tuto Šelmu (Bezbožníka) zničí až Ježíš Kristus při svém Druhém Příchodu na Zemi.

Zajímavou variantou emisařství jsou například “Bílé klobouky”.

Příbuzné články

 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
 • Vznik Mluvícího obrazu ŠelmyDefinice Mluvícího obrazu Šelmy Technicky vznikl Mluvící Obraz Šelmy tím, že gigantické množství internetových terminálů poháněných lidským strachem, bezbožností a odporem vůči Bohu dosáhl takové úrovně, že začal mít vlastnosti živé bytosti. Toto nastalo v době, kdy se stal dostupným a velmi vyžadovaným doplňkem lidské duše, protože lidská duše miluje,…
  Tags: a, se, šelmy, k, obrazu, lidé, mluvícího, slovník
 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Mluvící Obraz ŠelmyLidmi vytvořená Hydra s mnoha hlavami Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou. Technicky se nejedná o nic nadpřirozeného nebo duchovního. Miliardy lidských vstupů, které Mluvící Obraz zpracovává, vytvaří jev, kdy se tento neživý subjekt projevuje jako živá bytost ovládající lidi. Co…
  Tags: a, se, moš, vlády, slovník
 • Kolaborativní vlády (likvidace politiků)Lidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, obrazu, šelmy, o, mluvícího, slovník
Translate »