Emisaři Bezbožné Ohavnosti (EBO) vnucují lidem lákavé bezbožné cesty z bezvýchodné totality

Kdo plácá prázdnými slovy a nesvědčí o moci Mluvícího Obrazu Šelmy, ten se stává emisarem Bezbožné Ohavnosti, neboť klame sám oklamán. Takový se pokouší o své vlastní interpretace, které Šelma okamžitě použije jako další klam.

Kolaborativní lidské vlády mají za cíl pomocí Mluvícího Obrazu Šelmy a jeho MOCI vytvořit bipolární celosvětovou totalitní moc, kterou lidé nebudou moci nikdy svrhnout. Dostanou tedy lidi do “beznadějné” situace, kdy se vzdají veškerého odporu a pokloní se Šelmě. Nakonec se emisarem Bezbožné Ohavnosti stane každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě.

Zajímavou variantou emisařství jsou například “Bílé klobouky”.

Zhlédnutí: 36