Tajemství, nauka stejné přitahuje stejné, Rhonda Byrne

The secret je magie démonů pro ziskuchtivé a sobecké lidi. Skrývá se v ní fakt, že věci přijaté skrze ní musí být získané kradením nebo manipulovaním jiných lidí skrze démonské duchy přivolané lidským chtěním.

Používá se klasický esoterní princip “přitažlivosti”, který díky démonickému působení má skutečně pozorovatelné projevy.  Démonům totiž bylo Bohem dovoleno, aby lidi v těchto klamech utvrdili. Toto je popsáno v Bibli již tisíce let.

Jedním z úkolů  této lži, je zamaskovat principy kletby a zlořečení a popřít existenci démonů, vše se děje pomocí Vědeckého obalu a termínů.

Dalším úkolem je nutit lidi mluvit s démony, oslovovat je a děkovat jim (Přímo vést si knihu vděčnosti). Přitom nám toto učení nalhává, že se jedná o poslouchající bezduchý Vesmír, který plní přání.

Učení The Secret nás povede k různým klamům, ale hlavně k  iniciaci, k zasvěcení se do vlivu démonů.

Projevy činnosti démonů jsou zde podány jako něco pozitivního, co mají lidé chtít (stejně jako v jakékoliv jiné lživé reklamě). Rovněž je účelem tohoto učení popřít Boha a lechtat uši posluchačů zbožštěním jejich vlastní osoby. (Běžné ošálení sladkou větou: “bůh jste přeci vy sami”, kterou Satan úspěšně používá na klamání pyšných lidí).

Kde je The Secret vyučováno

Učení The Secret bude brzo vyučováno všude, včetně Církevních organizací. Speciálně pro věřící, existuje například varianta Tajemství Božích Věcí od Henryho Clouda. Tato nauka je velice oblíbená i u veškerých náboženství démonů včetně ateismu. The Secret se proto stal fenoménem, který “formuje Svět”.

Bližší náhled na problematiku je jasně patrný z Příběhu všech Příběhů.

Princip klamu dokumentu The Secret (Tajemství), maskované zlodějství

Klam zákonu “stejné přitahuje stejné” je líbivý.  Učí, že každá naše touha vyvolá vlny šířící se prostorem a přitahující samovolně věci k nám. Je to ale manipulativní lež.  Ve skutečnosti démoni pozorují a vidí náš tělesný rozum a pokud se jim začneme dobrovolně otevírat rituály, budou o nás vědět čím dál víc a tím více nás mohou ovlivňovat a získávat nad námi legální moc (člověk takzvaně otevře okno démonům do svého nitra a tudíž si to před Bohem přeje).

Mnohé zaujme, že přitahování a braní NEMÁ morálku a NEROZLIŠUJE dobré či zlé konání

Principem duchovního klamu Tajemství je přesměrování cíle našich “modliteb” od Boha k nějakým neznámým, neosobním silám. Potažmo tedy k démonům. Satan počítá s tvrdým a pyšným srdcem člověka, které se nepokoří před Bohem. Počítá s tím, že takový člověk hledá jinou cestičku (domněle z vlastní chytrosti), jak získat pro sebe odměnu z duchovního světa. Satan počítá s tím, že když vytvoří nabídku “nadpřirozené duchovní pomoci neznámých sil”, mnoho lidí uvítá, že tato neznámá síla nevyžaduje žádná pravidla ani nehlásá žádné omezení. Že tato síla je ochotna plnit všechna přání a doměle “nemá žádný vlastní úsudek, zda-li vykonává dobro nebo zlo”.

Proto vymyslel onu pohádku o vlnách, které se šíří kdykoliv si něco přejeme. Sám sebe zamaskoval za neviditelné síly Universa, které jsou pohotovy inteligentně splnit jakékoliv (tedy i zlé) přání člověka. Kdyby se vyplnilo každému jeho lidské tělesné přání, svět by se proměnil v hrůzostrašné peklo.

Satan tedy vyučuje lidi nauku, že je možné: Objednávat z Vesmíru, objednávat u Universa. Jedná se ale o staré známé upsání se démonu.

Sám princip “esoterního zákona přitažlivosti” odhaluje jasně Satanovo nauku

Princip, že si každý přitáhne co chce, jasně odhaluje, že se nejedná o Boha, nýbrž o manipulaci lhářů. Lidská společnost NEMŮŽE fungovat tak, že každý dostane co si přeje. Není to nauka, podle které nemůže žít spravedlivě většina. Je to nauka, podle které by jedna polovina manipulativně ovládala druhou polovinu.

Lidi mají převážnou většinu sobeckých a zlých přání, odpovídajících jejich tělesnému rozumu. Každý podle svého tělesného rozumu ví, že potřebuje VŠECHNO. Kdyby všichni měli mít všichni všechno, bylo by zapotřebí vyrobit neuvěřitelné množství věcí a ani to by nestačilo. To by vyžadovalo tak velké množství práce, že by se naplnění těchto neukojitelných potřeb stalo samo o sobě trestem. The Secret je dílo démonické manipulace čtvrté fáze, tedy uzavírání bran poznání pravdy. Manipulativní dezinformace jsou zde připraveny pro lidi, kteří nechtějí znát Boha, ale chtějí sladkou lež, která je uvede do pastí démonského okultizmu.

Učení The Secret se tváří, jako že je dobro, ve skutečnosti je jeho podstata v zákeřném zneužívání jiných!

Ono vlnění, slibované démony v nauce The Secret, prý začíná lépe a lépe fungovat KDYŽ ZAČNEME APLIKOVAT NĚJAKÉ RITUÁLY. Tím je jasně potvrzováno, že se nejedná o něco člověku přirozeného, ale jedná se o spolupráci s démony. Démoni potřebují, aby člověk démony určenými rituály vyznal, že chce do svého života pustit démonický vliv a sloužit démonům. To jsou principy spravedlnosti, které do duchovního světa přináší Bůh, ničím a nikým neomezený ve své moci.

Pokud člověk potvrdí svou připravenost na manipulaci, může se pustit do zkoušení příslušných nauk. Démoni pak mají povoleno předvést nějaké drobné úkazy. Sám obelhán, pokouší takový člověk vyvolat u sebe popisované “vlnění” a vyžádat si něco, co zrovna MOC CHCE. Démon tedy dostane povolení něco zařídit. Přitom nikdy neopomene páchat zlo, povětšinou něco někomu ukradne, nebo někoho, démonům otevřeného, manipuluje.

Pokud jedna lidská osoba něco chce, a druhá to nechce, není možné udělat nic. Pokud se přeci jen v takovém případě něco stane, je zřejmé, že proběhla manipulace.

Měli bychom si ale uvědomit, že okolo nás jsou další lidé, kterým démon našeptává stejným způsobem. Každý den se přeci setkáváme s chtěním dalších lidí. Někteří vás nenávidí, chtějí abyste zemřeli, někteří vás chtějí na sex. Někteří vám chtějí dávat méně peněz, někteří touží, aby se vám konečně rozbilo auto tak jako jim.

Satan našeptává: “Spolu to dokážeme. Vem si co ti patří a co chceš!” Ostatně, to dělal vždy. Je to jeho úkol. (Samozřejmě se to nevztahuje na případy, kdy oba lidé chtěli totéž. Potom to ale není ESOTERIKA, ta už v tomto případě není k ničemu zapotřebí.)

Používání The Secret je nutně konfliktní a zlo přinášející

Nemůžeme svou vůlí změnit svobodnou vůli jiného člověka. Můžeme ho pouze přesvědčit, aby se jeho vůle změnila a on se rozhodl jinak. Ostatní je manipulace, kdy jeden něco získá a druhý je okraden. Démonský mechanismus The Secret je právě o krádeži. Učení o tom, že si člověk přitáhne co chce je nutně konfliktní. I když zní jako nějaká dobrá rada, vždy je to vlastně jen našeptávání zlého, který radí, jak zneužít jiné. To je jeho podstatou a takové to zůstane.

Nemůžou jej totiž použít všichni, ale jen ti, kdo chtějí ovládat a manipulovat. Nemůžou se jím řídit všichni, protože by takové učení působilo jen zlo. Pokud by to takto fungovalo, znamenalo by to, že i vás by musel někdo svým vlněním manipulovat k tomu, aby jste mu byli po vůli a vy zas někoho dalšího!

Vše je ale plně podle Božího plánu a nic není a nemůže být mimo Boží vůli

Do Boží vůle patří seslání mohutného díla klamu na lidstvo v závěru dějin tak, aby se všichni, kdo nemilují pravdu (a tedy Boha) zamilovali do nepravosti. Nástrojem pro rozšíření mohutného díla klamů a podvodů je Satan a jeho působení. Mechanizmus na oklamání lidí světa pomocí pýchy na své vlastní poznání je popsán zde: https://www.odkrytepravdy.cz/taktiky-satana-na-oklamani-sveta/

Views: 2434