Odloučení a jeho důležitost

Odloučení a jeho důležitost

Důležitost odloučení v mezilidských vztazích

V lidském životě je ve vztazích velmi důležité odloučení, kdy spolu muž a žena netráví úplně veškerý čas. To dnes působením Mluvícího Obrazu Šelmy a nasazením netělesné komunikace zcela sezbytečnělo. V netělesné komunikaci neexistuje žádné přirozené, zdravé odloučení, díky čemuž se vztah řešený přes mobil nakonec stává naprosto nesnesitelným a otravným.

Odloučení ve vztahu člověka s Bohem

Kupodivu, odloučení ve vztahu muže a ženy má svůj obraz i ve vztahu člověka s Bohem. Většina křesťanů si mylně představuje, že život s Bohem znamená, že z lidí budou zlobotomizované bezpohlavní bytosti, které budou jen neustále kdesi “v nebi” zpívat Bohu chvály a nebudou dělat nikdy nic jiného ani nebudou mít vztah s nikým jiným kromě Boha.

Bůh ale nechce, aby z člověka byl bezpohlavní přízrak neustále zpívající mantry. Sám řekl, že není dobré aby byl člověk sám, a stvořil člověka se všemi potřebami živoucí duše. Vztah s Bohem je normální rodinný vztah, nikoli závislost zlobotomizované bytosti na neomezeném pánovi, který ho pořád sleduje jako to dělá digitální oko Mluvícího Obraz Šelmy.

Bůh také v Bibli říká, že se nebude neustále člověkem zabývat. Existuje tedy emoce duše, že neustálé zabývání se druhým člověk je po čase otravné a nesnesitelné. Lidé si toto mohou neustále zkoušet v netělesné komunikaci mobilních telefonů, které se dnes používají k řešení vztahů.

Views: 82

Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, Čarodějnictví

Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, Čarodějnictví

Spousta lidí se ptá, co znamená pojem Okultismus (Okultizmus)

Okultismus je souhrnný název pro činnosti, v nichž lidé navazují kontakty s démony, aby mohli démonům sloužit za odměnu. (Podrobněji viz: Příběh všech Příběhů) Způsoby této komunikace vyučili člověka Padlí andělé Satanovo. (Což se dozvídáme v Bibli, v Henochově apokryfu, ale také v historických knihách všech ostatních národů světa)

Slovo Okultizmus pochází z řeckého “ocultos” – neznámý

Okultizmus je pro lidi velice přitažlivý díky slíbeným odměnám. Démon používá na lidi podobnou emocionální past, jako při sexuálním puzení. Člověk vidí jisté “vzrušující” tajemno, které by bylo možné rozkrýt, a během jednostranné hry na “objevování nepoznaného” zažívá nejrůznější stupně tělesného vzrušení a dalších hormonálních uspokojení těla. (Pokračování textu…)

Views: 10739

Otřesná ohavnost, Den Deklarace

Otřesná ohavnost, Den Deklarace

A tehdy dostal Obraz Šelmy ústa aby mohl mluvit

Den deklarace bylo dřívejší označení pro klam, že jednoho dne převezme nad lidmi vládu mimozemská civilizace. Není to ale žádná nová neznámá moc, ale rouhavá slova Mluvícího Obrazu Šelmy, který lidé byly puzeni vytvořit tak, aby mohl sám mluvit. Tento jev popisuje Bible jako dobu, kdy Mluvící Obraz Šelmy získá ústa, aby mohl mluvit velké věci, rouhavé vůči Bohu, rozumu a proti lidem. Různé ideologie a totalita, která jako otřesná Ohavnost zachvátí celý svět.

Den Deklarace je vzletný název pro den, kdy padne první Věda a rozum (Bude odstraněna ta překážka) a nastoupí Druhá Věda jako Bohem seslané mohutné dílo klamu. Tedy okamžik, od kterého nebudou mít informace Mluvícího Obrazu Šelmy žádný smysl a prakticky vše bude klam, pro lidi “záhadně” do sebe zapadající. Nastává tak všeobecná pacifikace fikcí, tedy divy a zázraky, kterými jsou klamáni ti, co míří do záhuby. Jediná Pravda zůstává – ta Bohem zjevená. Zde je zapotřebí trpělivosti Božího lidu, protože zprávy o válkách a bojích povedou všechny k úzkosti, strachu a soužení jaké tu nikdy nebylo. Nenechte se ale Šelmou a jejím Mluvícím Obrazem oklamat, neboť úmysly Satana jsou nám zřejmé a dávno je všichni známe.

Views: 2339

Kruhy v obilí, piktogramy v obilí

Kruhy v obilí, piktogramy v obilí

Levný a energeticky nenáročný trik, jak dělat záhadno a symboliku ve velkém, jsou kruhy v obilí

Úkolem piktogramů je šířit démonickou symboliku, pocit nepochopení tajemna a neustále připomínat, že démonické jevy jsou reálně zde.

Je vcelku jedno, zda-li jsou ty které kruhy tvořeny skupinou šlapačů nebo přímo démonskou silou…(okultista by jí nazval třeba síla vril nebo vortex) Vždyť účel kruhů v obilí je úplně jiný a není závislý na způsobu jakým vznikají.

Úkolem piktogramů je šířit démonickou symboliku, pocit nepochopení tajemna a neustále připomínat, že démonické UFO je reálně zde. (Pokračování textu…)

Views: 1563

Odpuštění

Odpuštění – to je naše rozhodnutí, naše volba. Není to pocit – nesnažte se cítit odpuštění. Je to akt vůle. “Nečekejte s odpuštěním na okamžik, kdy budete mít pocit, že odpouštíte, ” napsal Neil Anderson.

“Tímto spůsobem toho nedosáhnete. Když se rozhodnete odpustit, bude to ještě nějaký čas trvat, než se city uzdraví.” Dovolíme Bohu, aby vynesl na světlo zranění z naší minulosti, protože “pokud odpuštění nepřijde až do emocionálního jádra vašeho života, zůstane neúplné,” napsal Anderson. Uznáváme, že to bolelo, že to bylo důležité, a rozhodneme se odpustit našim otcům, matkám – všem těm, kdo nás zranili. (Pokračování textu…)

Views: 641