Sdílej:
j grey - Antikrist, duch antikrista Přečteno 14833 krát.

Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7)

Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno konkrétně pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře, bezbožníka ohavnosti.

Tzv. duch antikrista na Zemi působí od začátku tisíciletého království, kdy je nástrojem k vytváření lží a odvádění lidí od Pravdy (tj.spasení skrze Ježíše Krista) tak, aby byla naplněna spravedlnost a každý si mohl svobodně vybrat mezi pravdou a lží. (Jan 8,44; 1. Jan 4,1-3; )

Antikrist bude brzy nakrátko propuštěn z propasti (Zjevení 20:3), aby vykonal poslední a největší svod v dějinách lidstva a to ten, že se bude vydávat za Boha, Stvořitele lidí. Boží Slovo o něm hovoří tak, že by svedl i vyvolené, kdyby to bylo možné. (Matouš 24,24) Z toho je zřejmé, že půjde skutečně o celosvětovou událost a celý svět se mu bude klanět, kromě skutečných křesťanů. (2. Tesalonickým 2)

příbuzný článek:

Otřesná ohavnost, Den Deklarace

Mimozemšťané – myšlenkový základ odporu proti Bohu

Sdílej:
Translate »