Antikrist, Bezbožník

Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7)

Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno konkrétně pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře, bezbožníka ohavnosti. Také je užíváno pro muže Bezzákoného, nazývaného též Bezbožník, který lstivě nastolí na zemi pořádek po zpustošení provedené Mluvícím Obrazem a kolaborativními vládami.

Tzv. duch antikrista na Zemi působí od začátku tisíciletého království, kdy je nástrojem k vytváření lží a odvádění lidí od Pravdy (tj.spasení skrze Ježíše Krista) tak, aby byla naplněna spravedlnost a každý si mohl svobodně vybrat mezi pravdou a lží. (Jan 8,44; 1. Jan 4,1-3; )

Antikrist (v tomto případě ten bezzákoný, Bezbožník) bude brzy nakrátko propuštěn z propasti (Zjevení 20:3), aby vykonal poslední a největší svod v dějinách lidstva a to ten, že se bude vydávat za Boha, Stvořitele lidí. Boží Slovo o něm hovoří tak, že by svedl i vyvolené, kdyby to bylo možné. (Matouš 24,24) Z toho je zřejmé, že půjde skutečně o celosvětovou událost a celý svět se mu bude klanět, kromě skutečných křesťanů. (2. Tesalonickým 2)

příbuzný článek:

Otřesná ohavnost, Den Deklarace

Mimozemšťané – myšlenkový základ odporu proti Bohuj grey - Antikrist, duch antikrista Přečteno 15317 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • jan hus monument 1057225 1280 150x150 - Antikrist, duch antikristaHusitským hnutím nazýváme významné období Evropských dějin, při kterém došlo v království Bohemia ke zformování mohutného povstání těžce pracujícího lidu proti bohatým. Učení kazatele Jana Husa bylo inspirací mohutnému počtu pracujícího lidu k sjednocení ve svém vzteku. Ústřední myšlenkou bylo tedy dosáhnout obecného prospěchu a prosperity pomocí násilného převratu. Chyběl…
  Tags: a, že, se, v, s, slovník, u
 • fig 29 04 2022 08 45 30 150x150 - Antikrist, duch antikristaPýcha je "bezmezné nadšení vlastní dokonalostí".  Pýcha je silný pocit uspokojení a pokud přetrvává, zabraňuje vnímání toho, zda stále trvají podmínky pro její vznik. Pýcha dokáže dokonale znemožnit kontakt s Pravdou. Vzdělanci a vědci jsou většinou díky učením filozofie (která často pochází z channelingu) zcela odtrženi od poznání pravdy, neboť jsou pyšní na…
  Tags: a, se, v, s, boha, že, slovník, u
 • fig 04 04 2022 10 26 09 150x150 - Antikrist, duch antikristaSatan, Odpůrce Boha. Podrobněji v Příběhu všech Příběhů. Satan, Šelma, Dávní had a drak Původ Satana, kdo je Satan Satan byl Bohem stvořen jako nejkrásnější a ze všech andělských bytostí. Izaiáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cherubína (což je nejvýše…
  Tags: a, se, v, slovník, u
 • fig 26 05 2022 09 01 35 150x150 - Antikrist, duch antikristaLidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, v, o, s, že, slovník
 • fear 615989 1280 150x150 - Antikrist, duch antikristaApostáze se týká celého lidsva, ne jen Církevních Organizací Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Boha je jedním ze Znamení Času blížícího se konce. Pojem "apostáze" je pro své důležité postavení v Satanově taktice klamání celého světa (Pomocí Mluvícího Obrazu) terčem obrovského množství chybných výkladů. Odstoupení…
  Tags: boha, se, a, v, lidí, slovník, s, u
Translate »