Antikrist, antikristovský duch

Bible se vyjadřuje o antikristovi jako o bludaři, tj. o tom, který neuznává (je protivníkem) Ježíše Krista přišlého v těle (jako jediného pravého mesiáše), Boha a jeho služebníky. (2. Jan 7)

Označení antikrist je ale nejčastěji užíváno pro Satana, Božího odpůrce, žalobce a lháře. Také je užíváno pro muže Bezzákoného, který nastolí na zemi pořádek po zpustošení trýznivým Mluvícím Obrazem a s ním kolaborujícími vládami (Králové vládnoucí s Obrazem Šelmy). Pozor, většina lidí bude oklamáná ryze sekulární (nenáboženskou, bez náboženství) rétorikou a naukou, která bude přijatelná jako jakýsi vědecký koncept (bezbožná humanita) všemi národy. Rozhodující naukou bude tedy Druhá Věda.

Duch antikrista na Zemi působí od začátku tisíciletého království, kdy je nástrojem k vytváření lží a odvádění lidí od Pravdy (tj.spasení skrze Ježíše Krista) tak, aby byla naplněna spravedlnost a každý si mohl svobodně vybrat mezi pravdou a lží. (Jan 8,44; 1. Jan 4,1-3; )

Antikristovský duch bude brzy nakrátko propuštěn z propasti, aby vykonal poslední a největší svod v dějinách lidstva a to ten, že se bude vydávat MÍSTO Boha, Stvořitele lidí. Boží Slovo o něm hovoří tak, že by svedl i vyvolené, kdyby to bylo možné. Celý svět se mu bude klanět díky tomu, že se nebude připodobňovat k žádnému populárnímu náboženství a nebude tedy způsobovat rozpory. Antikristovský duch použije univerzální jazyk Druhé Vědy a bezbožné humanity.

příbuzný článek:

Otřesná ohavnost, Den Deklarace

Mimozemšťané – myšlenkový základ odporu proti Bohu

Zhlédnutí: 265