Křest ponořením, viditelný akt vědomého přijetí Božího Spasení, tedy odpuštění Hříchů z Boží Milosti.

Křtí se ve jméno Boží, nikoliv ve jménu Boha

Vodním křtem člověk vědomě přijímá Boží Svaté jméno. Snadnou přeměnou tohoto výrazu dosahují Církevní Organizace iluze, že křest je rituál, který se provádí “ve jménu Boha”, tedy jako že Organizace Boha přímo zastupuje. Podobě jako když příslušník Policie něco žádá “ve jménu Zákona Republiky”.

Křest je jedním ze slov s vylhaným novým významem. Církevní Organizace používají křest vodou jako jakousi záruku členství ve své Organizaci. Horší je použití vodního rituály k iniciaci a zasvěcení nic nevědoucího kojence Královně Nebes, Panně Marii. V takovém případě se jedná a klasický příklad zasvěcení do démonické závislosti rituálem, který rodiče provádí nad svým dítětem.

Pouze poznání Pravdy a láska k Pravdě o těchto věcech má moc zachránit lidi před účinkem kletby zasvěcení.

Views: 5