Tento jednoduchý pojem je lháři složitě a záměrně špatně vysvětlován. Nepravost znamená, že i když něco vypadá jako pravé, tak je to podvrh (není to pravé – je to nepravé).

Příklad: Přijde k Vám člověk, řekne, že je od ČEZu, že s Vámi sepíše novou a lepší, (pro vás výhodnější) smlouvu, až když později přijde oznámení o změně, zjistíte, že to byl podvodník, který se jen za takového pracovníka vydával.

Na tomto jednoduchém příkladu si můžeme demonstrovat všechny vlastnosti pojmu nepravost

  • Snažil se působit jako pravý (pracovník ČEZu)
  • Snažil se udělat vše pro to, aby jste si mysleli, že je pravý
  • Žádným způsobem Vám nevnucoval, že není pravý, naopak, říkal, že je pravý

V Bibli se píše, že na konci časů přijde ve jménu Ježíše a Boha spousta falešných proroků, kteří budou kázat Nepravost. Církevní Organizace se snaží, aby si lidé pod pojmem nepravost představovali, že nepravost jsou různé konkrétní činnosti.

Představte si co musí udělat podvodník, když se ho někdo zeptá, jak se pozná podvodník. Samozřejmě, že musí odpovědět, tak, aby nás podvedl. Musí vymyslet nějaké poznávací znamení, které on sám nemá. Musí například jako podvodníka označit toho, kdo bude mít úplně jinou tašku než on. Na tomto příkladu to samozřejmě vypadá velice hloupě, ale v duchovních naukách toto všichni velmi vážně přijímají. Například Církevní Organizace řeknou, že nepravost se pozná podle toho, že má symbol obráceného kříže (řeknou Vám, že má jinou tašku) .

Ve skutečnosti kázání nepravosti znamená, že:

  • Falešný prorok/Kristus/bůh se snaží působit jako Pravý
  • Falešný prorok/Kristus/bůh se snaží udělat vše pro to, aby jste si mysleli, že je pravý, ale je nepravý
  • Falešný prorok/Kristus/bůh Vám žádným způsobem nebude vnucovat, že není pravý, ale naopak, že je pravý

Toto je tedy snadné vysvětlení pojmu nepravost. V našem jazyce se dá použít podobné slovo podvod, které ale není tak přesné. 

Příbuzný, ještě více podrobný článek:

Nepravost vzrůst, nepravosti

Views: 1057