Feminismus, nauka o nutnosti ženské svévolnosti – základ učení Bezzákonnosti v boji proti lásce

To co vyučuje nauka s názvem “feminismus” ve vztahu muže a ženy, to vyučuje nauka zvaná Bezzákonnost ve vztahu člověka a Boha. V obou případech je to nauka tvrdící že nezáleží na pravosti maskulinní tvůčí lásky, ale potenciální subjekt lásky se svévolně rozhodne nárokovat si projevy tvůrčí lásky a užívat výhod nárokování a braní.

Feminismus je nauka anateické hierokracie tvrdící, že ženy manželky trpěly tisíce let pod tíhou poslušnosti k manželům a otcům. Nauka udává jako cestu k osvobození žen jejich podřízení Šelmě a následné svévolnosti.

Stejně tak Bezzákonnost tvrdí, že lidé tisíce let žili pod tíhou náboženství (První Šelma) a že moderní člověk je novými naukami Druhé Šelmy jakoby od toho osvobozen.

Místo toho ale Druhá Šelma vykonává veškerou mocprvní Šelmy pomocí anateické hierokracie. Tedy stejným způsobem.

Feminismus ženám říká, že nejlepší cesta jejich života je svévolná SamosnubnostSamosnubnost učí, že žena si sama vybere komu začne projevovat úsluhy a projevy poslušnosti a tím automaticky donutí muže, aby jí za odměnu poskytoval projevy manželské a otcovo lásky. Stejně tak Bezzákonnost vyučovaná ve své vrcholné formě v Církevních Organizacích říká lidem, že lidé mohou poslušností k Organizacím a dostatečným plněním rituálů donutit Boha, aby je požehnal penězi a bohatstvím a donutit ho vydat prohlášení o “jistotě spasení”. Výstižným pojmem pro toto duchovní smilnění a kupčení je slovo “vykoupení”.

Všechna Bezzákonnost vede k tomu, že se nyní vyučuje úplně jiné evagelium.

Feminismus před Překážkou

Pro ženy bylo tedy první období vlády Druhé Šelmy před Tou Překážkou. Tehdy se systémová Šelma stavěla do role poskytovatele projevu otcovské a manželovo lásky pomocí poskytování peněz a společenského postavení neprovdaným matkám. Příchodem mluvícího Obrazu Šelmy dala Druhá Šelma ženám do ruky nástroj pro úplnou likvidaci smyslu manželovo lásky pomocí internetových seznamek.

Feminismus v době vlády Druhé Šelmy po odstranění Překážky

Když moc nad lidstvem převzal mluvící Obraz Šelmy, zmizela ta překážka bránící nástupu kompletní Bezzákonnosti, úplného odmítnutí otcovské a manželovo lásky celým lidstvem najednou. (Zpečetěné vládou toho Bezzákonného). Obraz Šelmy není tělesná bytost a nepotřebuje tělesné a hmotné statky ke svému uspokojení a odvedení nesmírného množství práce klamu lidí. Stačí mu jen servery. Mluvící Obraz Šelmy tedy nepotřebuje podporovat mateřsví žen.

Ženy obětují své vlastní děti kvůli poslušnosti Šelmě

Všichni byli oklamáni tím, že před odstraněním Překážky byly ženy plně podporovány Druhou Šelmou ve svém svobodném mateřství. Lidé tedy částečně mysleli, že tímto směrem by lidé mohli přežít do budoucnosti. Mnozí dokonce věřili, že se situace nějak normalizuje, že ženy přestane Mluvící Obraz Šelmy bavit a opět se nějak samovolně vrátí k dodržování Božího Zákona. Díky znalosti Zjevení ale víme, že to takto nebude.

Po odstranění Překážky nebudou ženy nadále Druhou Šelmou oklamávány napodobováním manželovo lásky. Nebudou kvůli svému pohlaví ani kvůli dětem nikterak podporovány, protože nová učení anateické hierokracie rozdílné požadavky pohlaví ruší (gender studies, lgbt).

Tím zůstanou ženy bez jakékoliv maskulinní autority a nebudou mít žádný důvod, proč mít děti. Láska manžela se v Bezzákonnosti stává zbytečnou a zakázanou emocí. Láska otcovská, toužící po dobru milovaného, bude nahrazena feminním nárokováním a braním. Jelikož ale nebude u koho si zabezpečení v těhotenství nárokovat a nikdo nebude na děti nic dávat, je odvržení lásky opuštěním základního Božího Zákona a lidská civilizace tím končí.

Pro feminismus a jeho účinek v prosazování Bezzákonnosti je klíčový i klam s mimozemšťany.

Views: 130