Feminismus – Razantní nástup nové sexuální Alfa autority všech žen

Když systémová Šelma přednesla myšlenku, že ženy nemají podléhat maskulinní moci živých mužů ale mají být od ní “svobodné”, automaticky se stala pro ženy novou Alfa autoritou. Samotný fakt, že tento hlas muži neumlčeli a většina jej podporovala přímo definovala, že tento hlas JE novou Alfa autoritou žen. (v Československu byl populátorem feminismu již první prezident). Boží Odpůrce moc dobře ví, že když ženám nabídne “svobodu od mužů”, ženy se automaticky přeorientují na tento hlas, který je silnější než původní Alfa a považují jej automaticky za novou Alfu.

Když přijde nová entita která zařve že muži jako maskulinní Alfa autorita u žen končí, automaticky se pro ženy stává novou Alfa autoritou. To je automatický princip uvažování feminity. Princip lví smečky.

Skutečná hlavní myšlenka feminismu

Nástup převzetí role ženské sexuální alfy systémovou Šelmou se nazývá feminismus. Feminismus tvrdí, že podřízení žen maskulinní autoritě mužů je špatně a musí se nahradit autoritou systémové Šelmy. Učení feminismu říká ženám, že muži to s nimi myslí špatně a že je zneužívají a omezují ve svobodě, a že bude pro ženy lepší podřídit se naukám systémové Šelmy. Rétorika Satana je zde tedy v podstatě stejná jako při oklamání Evy v Edenu.

Každá žena která přijme učení ferminismu se stává nepřítelem své vlastní rodiny. Nepřítelem mužů a dětí.

Feminismus definuje muže jako Beta providera – klam Šelmy, který podvodem rozvrátí lidskou společnost

Feminismem vyučené ženy pak vnímají muže jen v pozici Beta poskytovatele (Beta providera) fyzických a tělesných služeb. Od Beta providera pak ženy návrhy a požadavky nepřijímají. Je zajímavé, že Alfa autoritě ženy vždy odpouští lhaní. O změnách poskytovaných informací, tedy o lhaní sexuální Alfa autority ženy automaticky nepřemýšlí – je to tabu.

Feminismem vyučené ženy přijímaly do doby než Mluvící Obraz Šelmy získal moc ovládat lidstvo soubor společenských norem nazývaných Druhá Morálka.

Je zajímavé, že v Druhé Morálce považovaly svobodné matky děti zásadně za děti sebe a Šelmy. Oplodnitele, tedy Beta Providera, bez problémů v souladu s normami Šelmy opustily a žádné další výčitky už neměly. Svobodné matky cítily, že Alfa autorita Šelmy dítě i ženu zabezpečí a v boji s oplodnitelem bude plně na straně ženy. Toto byl základní klam Šelmy, která si takto z žen vychovala zbraň proti lidstvu.

Nauky feminismu se šíří Mluvícím Obrazem v různých podobách všemi směry. Ženy se od dívčího věku učí z internetových citátů, článku a celých serverů tyto nauky nazpaměť, takže je dokážou doslovně citovat jako by to byly jejich svaté knihy.j grey - Feminismus Přečteno 202 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 01 07 2022 11 47 11 150x150 - FeminismusFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, ženy, v, slovník
 • guru 317260 1280 150x150 - FeminismusMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • fig 26 08 2022 12 33 19 150x150 - FeminismusNormu toho co žena považuje za "normálního muže" určuje ve společnosti nejvyšší maskulinní autorita Žena definuje termín "normální muž" podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy. Termín "beta provider" označuje muže, kterého žena považuje za pohlavní protějšek bez vůdčí…
  Tags: a, v, beta, alfa, ženy, že, se, maskulinní, slovník
 • fig 15 07 2022 12 07 03 150x150 - FeminismusSystémová Šelma mění ženské vnímání pohlavních autorit Tento článek bezezbytku vysvětluje veškeré těžkosti vztahů mezi muži a ženami v posledních časech Nějdůležitějším úkolem pro tělo ženy je porodit a vychovat děti. Kvůli tomuto náročnému úkolu je mysl ženy ovládána silnými pudy tak, aby tento úkol dokázala splnit vždy, bez vzdělání,…
  Tags: a, ženy, alfa, v, beta, s, sexuální, že, slovník
 • fig 27 05 2022 08 05 31 150x150 - FeminismusPacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy. Tento požadavek se…
  Tags: a, ženy, se, že, slovník
Translate »