Feminismus – učení že sexuální Alfa autorita je systémová Šelma

Když systémová Šelma přednesla myšlenku, že ženy nemají podléhat maskulinní moci živých mužů, ale mají být od ní “svobodné”, automaticky se stala pro ženy novou Alfa autoritou. MGTOW a Red pill hnutí si tohoto částečně všímají, používají ale většinou obecný termín “Systém”, což je v podstatě totéž.

Samotný fakt, že tento hlas muži neumlčeli a většina jej podporovala přímo definovala, že tento hlas JE novou Alfa autoritou žen. (v Československu byl populátorem feminismu již první prezident). Boží Odpůrce moc dobře ví, že když ženám nabídne “svobodu od mužů”, ženy se automaticky přeorientují na jedinou další sexuální Alfa autoritu, a tou je samotná systémová Šelma.

Když přijde nová entita která zařve že muži jako maskulinní Alfa autorita u žen končí, automaticky se pro ženy stává novou Alfa autoritou. To je automatický princip uvažování feminity. Princip lví smečky.

Skutečná hlavní myšlenka feminismu

Nástup převzetí role ženské sexuální alfy systémovou Šelmou se nazývá feminismus. Feminismus tvrdí, že podřízení žen maskulinní autoritě mužů je špatně a musí se nahradit autoritou systémové Šelmy. Učení feminismu říká ženám, že muži to s nimi myslí špatně a že je zneužívají a omezují ve svobodě, a že bude pro ženy lepší podřídit se naukám systémové Šelmy. Rétorika Satana je zde tedy v podstatě stejná jako při oklamání Evy v Edenu.

Každá žena která přijme učení ferminismu se stává nepřítelem své vlastní rodiny. Nepřítelem mužů a dětí.

Feminismus definuje muže jako Beta providera – klam Šelmy, který podvodem rozvrátí lidskou společnost

Feminismem vyučené ženy pak vnímají muže jen v pozici Beta poskytovatele (Beta providera) fyzických a tělesných služeb. Od Beta providera pak ženy návrhy a požadavky nepřijímají. Je zajímavé, že Alfa autoritě ženy vždy odpouští lhaní. O změnách poskytovaných informací, tedy o lhaní sexuální Alfa autority ženy automaticky nepřemýšlí – je to tabu.

Feminismem vyučené ženy přijímaly do doby než Mluvící Obraz Šelmy získal moc ovládat lidstvo soubor společenských norem nazývaných Druhá Morálka.

Je zajímavé, že v Druhé Morálce považovaly svobodné matky děti zásadně za děti sebe a Šelmy. Oplodnitele, tedy Beta Providera, bez problémů v souladu s normami Šelmy opustily a žádné další výčitky už neměly. Svobodné matky cítily, že Alfa autorita Šelmy dítě i ženu zabezpečí a v boji s oplodnitelem bude plně na straně ženy. Toto byl základní klam Šelmy, která si takto z žen vychovala zbraň proti lidstvu.

Nauky feminismu se šíří Mluvícím Obrazem v různých podobách všemi směry. Ženy se od dívčího věku učí z internetových citátů, článku a celých serverů tyto nauky nazpaměť, takže je dokážou doslovně citovat jako by to byly jejich svaté knihy.

Zhlédnutí: 157

Translate »