Co znamená žehnat, požehnat, žehnání

Jistě vás již nejednou zaujala myšlenka, jak požádat o něco Boha v určitý čas o něco, co se má stát v budoucnosti, když Bůh již ví, jak to dopadne, a má záměr. Je Vševědoucí a tím pádem Všemocný. Díky tomuto časoprostorovému paradoxu se přání štěstí a úspěchu v nadcházejícím čase nazývá žehnání.

Nemůžeme Bohu přikazovat, co má udělat. On však ví, v jaký okamžik jsme projevili přání k požehnání určité věci, a proto mohl (vzhledem k nám v naší minulosti) připravit plán v náš prospěch. Toto je tedy tajemství slova žehnat.

V neduchovní mluvě se slovo “žehnat” používá jako synonymum slova “schválit”. Jedná se tedy o slovo s vylhaným novým významem.

Share This