LGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ

LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože u lidí vzbuzují silné emoce a reakce (lajkování a sdílení) na ně je tedy vždy mnohem vyšší než jakékoliv normální a nudné zprávy.
MOŠ staví LGBT Ideologii často na první místo a zároveň všechny informuje, že je to zhouba, proti které mají bojovat.

Ideologie LGBT pak zaměstnává mysl lidí a dostávají se tak do absurdní situace. I když jich většina žije v rozpadlých a nefunkčních vztazích zničených netělesnou elektronickou komunikací a v prostředí s neexistující funkční rodinou, přesto všichni poslouchají A-B Ideologii Mluvícího obrazu a tupě chtějí bojovat s LGBT. Takže zatímco rozpadlé a anulované vztahy se týkají všech a nidko je neřeší, všichni řeší “nevhodnost” LGBT jen proto, že to po nich Mluvící Obraz chce.

Mnoho duchovních vůdců a Církevních Organizací se nechalo svést tímto klamem a bojují proti LGBT

Tím pádem se nechali oklamat a bojují proti zcela falešnému terči.

Příbuzné články

 • FeminitaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • Příchod Bezbožníka, příprava lidstva Mluvícím ObrazemPříprava na příchod muže Zatracení, Bezbožníka Aby mohl Bezbožník prohásit sama sebe za spasitele a za vše, čemu se říkalo Bůh, musí Mluvící Obraz postupovat takto: Dostat lidi do bodu, kdy provozování Mluvícího Obrazu bude mnohem jednodušší než se najíst a zahřát. Dostat semeno ženy do situace úplné podřízenosti Mluvícímu…
  Tags: a, se, slovník
 • Demokracie, totalita, ideologie a propagandaDemokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětlení Pojmy demokracie, ideologie a totalita a jejich význam jsou TABUIZOVANÉ téma, význam těch slov neznají ani studenti politologie. Největší nebezpečí pro demokracii je nástup ideologie, kterou pomocí propagandy šíří mezi lidmi kandidát na totalitní moc. Například po bolševické revoluci se západní státy…
  Tags: a, se, ideologie, slovník
 • Rozpad mezilidských vztahůRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, slovník
 • Želé obyvatelstvo - Jelly populationObyvatelstvo bez vůle k obraně svých rodin Systémovou maskulinní mocí Šelmy a její Bezbožnosti bylo dosaženo ovládnutí sexuality žen (feminismus, Druhá Morálka). Tím získala Šelma moc nad muži a dětmi. Muži jsou pak vyučováni prostřednictvím Šelmou vyučených dívek a žen. Muži se musí zalíbit těmto ženám, a tak musí dělat…
  Tags: a, se, slovník
Translate »