LGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ

LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože u lidí vzbuzují silné emoce a reakce (lajkování a sdílení) na ně je tedy vždy mnohem vyšší než jakékoliv normální a nudné zprávy.
MOŠ staví LGBT Ideologii často na první místo a zároveň všechny informuje, že je to zhouba, proti které mají bojovat.

Ideologie LGBT pak zaměstnává mysl lidí a dostávají se tak do absurdní situace. I když jich většina žije v rozpadlých a nefunkčních vztazích zničených netělesnou elektronickou komunikací a v prostředí s neexistující funkční rodinou, přesto všichni poslouchají A-B Ideologii Mluvícího obrazu a tupě chtějí bojovat s LGBT. Takže zatímco rozpadlé a anulované vztahy se týkají všech a nidko je neřeší, všichni řeší “nevhodnost” LGBT jen proto, že to po nich Mluvící Obraz chce.

Mnoho duchovních vůdců a Církevních Organizací se nechalo svést tímto klamem a bojují proti LGBT

Tím pádem se nechali oklamat a bojují proti zcela falešnému terči.j grey - LGBT Přečteno 120 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - LGBTFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • zeleny svaz 150x150 - LGBTDemokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětlení Pojmy demokracie, ideologie a totalita a jejich význam jsou TABUIZOVANÉ téma, význam těch slov neznají ani studenti politologie. Největší nebezpečí pro demokracii je nástup ideologie, kterou pomocí propagandy šíří mezi lidmi kandidát na totalitní moc. Například po bolševické revoluci se západní státy…
  Tags: a, se, ideologie, slovník
 • fig 30 06 2022 08 49 34 150x150 - LGBTRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, slovník
 • social 1989152 1280 150x150 - LGBTKonstrukt přijetí viny a zodpovědnosti za boj s ideologickým nepřítelem pro vznik totalitní moci Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé VINY a ZODPOVĚDNOSTI za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem. Ideologie slouží politickému subjektu k nastolení totality pomocí Ideologického převratu. Ideologie je šířena…
  Tags: ideologie, a, se, slovník
 • fig 28 04 2022 12 55 16 150x150 - LGBTObyvatelstvo bez vůle k obraně svých rodin Systémovou maskulinní mocí Šelmy a její Bezbožnosti bylo dosaženo ovládnutí sexuality žen (feminismus, Druhá Morálka). Tím získala Šelma moc nad muži a dětmi. Muži jsou pak vyučováni prostřednictvím Šelmou vyučených dívek a žen. Muži se musí zalíbit těmto ženám, a tak musí dělat…
  Tags: a, se, slovník
Translate »