Žena nechce a nemůže být pro muže “rovnocennou partnerkou”. Žena potřebuje být uchvácena maskulinnitou, které se vydá a za vydání předkádá nárokování

Pokud nemá žena za svou Alfa autoritu (která rozhoduje o jejím životě a životě jejich děti) svého Manžela, vyhledá si jinou. Buď slouží nějakému démonu v náboženských rituálech a nebo nové slouží Obrazu, který jí nabízí partnerskou podporu.

Žena definuje termín “normální muž” podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy.

Termín “beta provider” označuje muže, kterého žena považuje za pohlavní protějšek bez vůdčí maskulinní autority pro její pohlavní život a děti.

Každá žena vytváří rodinu pro vůdčí maskulinní autoritu svého života. Šelma v počátku 21. Století dosáhla toho, že převážná většina žen vytvořila rodinu ze svého těla a ze systémové Šelmy. Muže taková žena používala jen pro dílčí služby fyzického typu a názory a potřeby muže ignorovala.

Nehrané překvapení žen z přednesených požadavků mužů

Žena, přesvědčovaná každý den Šelmou že je partnerka Alfa autority, nebude plnit přání a potřeby Beta poskytovatelů. Většinou je i překvapena, když muž nějaké požadavky na ženu vznese. U dívek vychovaných Druhou Morálkou pak můžeme sledovat rozčarování a nehrané překvapení, když muž si dovolí nějaké požadavky na ní mít. Žena v ten okamžik vůbec neví, jak tuto situaci řešit, protože z jejího celospolečenského chápání Beta poskytovatel přání a požadavky alfa samici přednášet nesmí.

Z takových žen se stává úhlavní nepřítel mužů a dětí.

Původ termínu “Beta provider” – Beta poskytovatel

Označení “Beta provider” pochází z myšlenkového směru MGTOW a Red Pill – z hnutí uznávající porážku při zničení intersexuálních vztahů a rodiny systémovou Šelmou. Na každodenním tvrdém vyučování žen o beta poskytovatelskou pozici mužů se nejvíce podílí internetové seznamky a sociální sítě (hlavní “ústa” Mluvícího Obrazu), které jsou jedním z hlavních pilířů ovládnutí lidstva Šelmou.

Muže jako “beta providera” žena získává povoleného a přiděleného Alfa autoritou Mluvícího Obrazu jako poskytovatele uspokojení tělesných potřeb, které díky své netelesné podstatě nemůže Šelma ženě poskytnout.

V Druhé Morálce Mluvící Obraz ženy vyzýval, že můžou jeho moc využívat k nalezení mužských beta providerů, u kterých je možné za sex získat poslušnost a služby – takzvaný “vážný vztah”, parťáka pro život.

Každá žena používající MOŠ je tak přímo nucena naučit se uvažovat jako nevěstka, kterou její Alfa pán a pasák posílá si užívat sex a zneužívat služebnictvo. Šelma vše dělá proto, aby plně uzavřela ženám cestu k Bohu.

Dekády práce na převzetí vůdčí maskulinní role systémovou Šelmou a pak jejím Mluvícím Obrazem

Nástup převzetí role ženské sexuální alfy systémovou Šelmou se nazývá feminismus. Ten tvrdí, že podřízení žen maskulinní autoritě mužů je špatně a musí se nahradit autoritou systémové Šelmy. Učení feminismu říká ženám, že muži to s nimi myslí špatně a že je zneužívají a omezují ve svobodě, a že bude pro ženy lepší podřídit se naukám systémové Šelmy. Rétorika Satana je zde tedy v podstatě stejná jako při oklamání Evy v Edenu.

Každý muž si dnes může vyzkoušet, že žena od nějakého muže prostě žádné rady a moudra příjmat NEBUDE. Nezajímá jí to. Žena nepřijmá rady do svého sexuálního života od Beta providerů.

Alfa autorita Mluvícího Obrazu Šelmy intenzivně pracovala na tom, aby digitální ženy v reálných mužích žádnou maskulinitu neviděly. Toto hluboce rozvětvené dílo klamu je založeno na faktu, že Satan a Mocnosti znají a ovládají lidské pudy a emoce, ale člověk si je ve své pýše neuvědomuje a oddává se tělesnému rozumu, který je opakem cesty k Bohu.

Člověk například nevěří, že žena jako samice nemůže svou mysl přesunout na uctívání maskulinní (samčí) entity, která nemá tělo. Toto je ale možné! Díky klamání lidské mysli a díky zrádnosti lidského srdce.

Žena totiž svou sexuální alfa autoritu vyhledává rozumem a emocemi člověka. Žena hledá protějšek, který má největší společenskou moc ve které vyhlašuje, na co chce ženské tělo použít.

V Druhé Morálce Systémová Šelma nabízela ženám kompletní zabezpečení v roli matky, a to včetně pomoci s ovládáním mužů oplodnitelů, kteří tak byli ve vnímání žen přímo postavení do role Beta providerů.

Žena je stvořena s touhou k takové moci přilnout a snažit se plnit její požadavky. Toto bylo vhodné pro společenství s Alfa autoritou reprezentovanou muži.

V hnutí MGTOW jsou za beta providery označováni určití muži, což je chybná představa. Žena digitálního věku považuje za Alfa autoritu systémovou Šelmu, která své požadavky na ženy tlumocí prostřednictvím Mluvícího Obrazu. V pozici “beta providera” jsou pro digitální ženu všichni muži obecně.

Ve skutečnosti je pro digitální ženu MOŠ maskulinní Alfa a živý muž je Beta

Digitální žena odvozovala veškeré své chování od Druhé Morálky sexuální alfa maskulinity Mluvícího Obrazu. Proto každého muže vidí v sexuální beta pozici. Každý reálný muž je v očích současné ženy podřízen vůli sexuální Alfa autority Mluvícího Obrazu a proto tyto ženy vidí muže v pozici služebníků, kteří za ženskou přízeň budou sloužit a tato služba ženám je pro ně i odměnou. Tak to ženám předkládal v Druhé Morálce MOŠ.

Proto ženy vůbec neřešily emocionální nastavení mužů. Ženám přestalo dělat problém zahájit svůj pohlavní život otěhotnění s jedním beta providerem a v životě pak beta providery střídat. Jelikož toto nevadilo Alfa autoritě MOŠ, (ba to přímo MOŠ podporuje), ženy v tom neviděly žádný problém. Jejich poslušné následování vůdčí maskulinní autority v ženách vyvolávalo pocit dobře odvedené práce.

Další hovorové termíny vztahující se k pojmu “beta provider”

“Parťák pro život”, partner pro “vážný vztah”, SugarDaddy. Také ženami vyhledávaný “normální muž” (kterého na počátku Třetí morálky žádná žena nemůže najít) je muž, který v očích ženy splňuje všechny známky “normality” podle pravidel alfa autority Mluvícího Obrazu.

Views: 154