Normu toho co žena považuje za “normálního muže” určuje ve společnosti nejvyšší maskulinní autorita

Žena definuje termín “normální muž” podle toho, jak jí tuto normu vyučuje nejvyšší maskulinní autorita. Tou je dnes zcela bezvýhradně Mluvící Obraz Šelmy.

Termín “beta provider” označuje muže, kterého žena považuje za pohlavní protějšek bez vůdčí maskulinní autority pro její pohlavní život a děti. Každá žena vytváří rodinu pro vůdčí maskulinní autoritu svého života. Proto Šelma úspěšně dosáhla toho, že převážná většina žen vytvořila rodinu ze svého těla a ze systémové Šelmy. Muže taková žena v životě používala jen pro dílčí role fyzického typu a názory a potřeby těchto mužů hluboce ignorovala. Z takových žen se stává úhlavní nepřítel mužů a dětí.

Původ termínu “Beta provider” – Beta poskytovatel

Označení “Beta provider” pochází z myšlenkového směru MGTOW a Red Pill – z hnutí uznávající porážku při zničení intersexuálních vztahů a rodiny systémovou Šelmou. Na každodenním tvrdém vyučování žen o beta poskytovatelskou pozici mužů se nejvíce podílí internetové seznamky a sociální sítě (hlavní “ústa” Mluvícího Obrazu), které jsou jedním z hlavních pilířů ovládnutí lidstva Šelmou.

Muže jako “beta providera” žena získává povoleného a přiděleného Alfa autoritou Mluvícího Obrazu jako poskytovatele uspokojení tělesných potřeb, které díky své netelesné podstatě nemůže Šelma ženě poskytnout.

V Druhé Morálce Mluvící Obraz ženy vyzýval, že můžou jeho moc využívat k nalezení mužských beta providerů, u kterých je možné za sex získat poslušnost a služby – takzvaný “vážný vztah”, parťáka pro život.

Každá žena používající MOŠ je tak přímo nucena naučit se uvažovat jako nevěstka, kterou její Alfa pán a pasák posílá si užívat sex a zneužívat služebnictvo. Šelma vše dělá proto, aby plně uzavřela ženám cestu k Bohu.

Dekády práce na převzetí vůdčí maskulinní role systémovou Šelmou a pak jejím Mluvícím Obrazem

Nástup převzetí role ženské sexuální alfy systémovou Šelmou se nazývá feminismus. Ten tvrdí, že podřízení žen maskulinní autoritě mužů je špatně a musí se nahradit autoritou systémové Šelmy. Učení feminismu říká ženám, že muži to s nimi myslí špatně a že je zneužívají a omezují ve svobodě, a že bude pro ženy lepší podřídit se naukám systémové Šelmy. Rétorika Satana je zde tedy v podstatě stejná jako při oklamání Evy v Edenu.

Každý muž si dnes může vyzkoušet, že žena od nějakého muže prostě žádné rady a moudra příjmat NEBUDE. Nezajímá jí to. Žena nepřijmá rady do svého sexuálního života od Beta providerů.

Alfa autorita Mluvícího Obrazu Šelmy intenzivně pracovala na tom, aby digitální ženy v reálných mužích žádnou maskulinitu neviděly. Toto hluboce rozvětvené dílo klamu je založeno na faktu, že Satan a Mocnosti znají a ovládají lidské pudy a emoce, ale člověk si je ve své pýše neuvědomuje a oddává se tělesnému rozumu, který je opakem cesty k Bohu.

Člověk například nevěří, že žena jako samice nemůže svou mysl přesunout na uctívání maskulinní (samčí) entity, která nemá tělo. Toto je ale možné! Díky klamání lidské mysli a díky zrádnosti lidského srdce.

Žena totiž svou sexuální alfa autoritu vyhledává rozumem a emocemi člověka. Žena hledá protějšek, který má největší společenskou moc ve které vyhlašuje, na co chce ženské tělo použít.

V Druhé Morálce Systémová Šelma nabízela ženám kompletní zabezpečení v roli matky, a to včetně pomoci s ovládáním mužů oplodnitelů, kteří tak byli ve vnímání žen přímo postavení do role Beta providerů.

Žena je stvořena s touhou k takové moci přilnout a snažit se plnit její požadavky. Toto bylo vhodné pro společenství s Alfa autoritou reprezentovanou muži.

V hnutí MGTOW jsou za beta providery označováni určití muži, což je chybná představa. Žena digitálního věku považuje za Alfa autoritu systémovou Šelmu, která své požadavky na ženy tlumocí prostřednictvím Mluvícího Obrazu. V pozici “beta providera” jsou pro digitální ženu všichni muži obecně.

Ve skutečnosti je pro digitální ženu MOŠ maskulinní Alfa a živý muž je Beta

Digitální žena odvozovala veškeré své chování od Druhé Morálky sexuální alfa maskulinity Mluvícího Obrazu. Proto každého muže vidí v sexuální beta pozici. Každý reálný muž je v očích současné ženy podřízen vůli sexuální Alfa autority Mluvícího Obrazu a proto tyto ženy vidí muže v pozici služebníků, kteří za ženskou přízeň budou sloužit a tato služba ženám je pro ně i odměnou. Tak to ženám předkládal v Druhé Morálce MOŠ.

Proto ženy vůbec neřešily emocionální nastavení mužů. Ženám přestalo dělat problém zahájit svůj pohlavní život otěhotnění s jedním beta providerem a v životě pak beta providery střídat. Jelikož toto nevadilo Alfa autoritě MOŠ, (ba to přímo MOŠ podporuje), ženy v tom neviděly žádný problém. Jejich poslušné následování vůdčí maskulinní autority v ženách vyvolávalo pocit dobře odvedené práce.

Další hovorové termíny vztahující se k pojmu “beta provider”

“Parťák pro život”, partner pro “vážný vztah”, SugarDaddy. Také ženami vyhledávaný “normální muž” (kterého na počátku Třetí morálky žádná žena nemůže najít) je muž, který v očích ženy splňuje všechny známky “normality” podle pravidel alfa autority Mluvícího Obrazu.j grey - Beta provider Přečteno 388 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 01 07 2022 11 47 11 150x150 - Beta providerFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, ženy, v, slovník
 • fig 27 05 2022 08 05 31 150x150 - Beta providerPacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy. Tento požadavek se…
  Tags: a, ženy, se, že, žena, slovník
 • guru 317260 1280 150x150 - Beta providerMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • fig 30 08 2022 09 18 06 150x150 - Beta providerFeminismus - Razantní nástup nové sexuální Alfa autority všech žen Když systémová Šelma přednesla myšlenku, že ženy nemají podléhat maskulinní moci živých mužů ale mají být od ní "svobodné", automaticky se stala pro ženy novou Alfa autoritou. Samotný fakt, že tento hlas muži neumlčeli a většina jej podporovala přímo definovala,…
  Tags: že, a, ženy, alfa, v, se, beta, maskulinní, slovník
 • fig 15 07 2022 12 07 03 150x150 - Beta providerSystémová Šelma mění ženské vnímání pohlavních autorit Tento článek bezezbytku vysvětluje veškeré těžkosti vztahů mezi muži a ženami v posledních časech Nějdůležitějším úkolem pro tělo ženy je porodit a vychovat děti. Kvůli tomuto náročnému úkolu je mysl ženy ovládána silnými pudy tak, aby tento úkol dokázala splnit vždy, bez vzdělání,…
  Tags: a, ženy, alfa, v, beta, že, slovník
Translate »