Svoboda je neexistence odporu externí moci

Svoboda je abstraktní pojem, popisující pocit člověka jenž při svém rozhodování nepociťuje odpor moci někoho jiného.

Filozofické a prázdné úvahy na téma “svoboda” vždy vyplývají z nepochopení pojmu MOC. Stejně jako chlad je pouze nepřítomnost tepla, tak je svoboda nepřítomnost nepřátelské MOCI.

Člověk se tedy může cítit svobodně i pokud jemu nadřazená moc je “přátelská”. Nebo pokud člověk má přirozenou pokoru vůči MOCI a tím pádem úmyslně nenaráží na její odpor. To může být buď člověk zpracovaný propagandou ideologie strachu – a nebo člověk důvěřující Bohu, který Boha záměrně nepokouší a podřizuje se jeho nařízením z vlastní vůle.

Views: 29