Men Going Their Own Way – Muži jdoucí “vlastní” cestou

Ženy digitálního věku užívající duchovou komunikaci mají jen jednu nejvyšší maskulinní autoritu (alfu). Tou je Mluvící Obraz Šelmy. Mluvící obraz vnímají ženy jako “manžela” všech žen. Jelikož je ale Mluvící Obraz netělesný a nemůže ženy uspokojit fyzicky, dává ženám nesmírně snadnou cestu k zajištění sexuálního ukojení a služeb od mužů. Tím pádem je vztah “žena a Mluvící Obraz” spíše jako vztah “Prostitutka a pasák” a muži jsou Mluvícím Obrazem ženám představováni v roli populárně nazývané “beta provider”. (poskytovatel služeb bez nároku na poslušnost)

Co je MGTOW, definice MGTOW

Poraženecké hnutí založené na poznání, že žena v dobách netělesné internetové komunikace není kompatibilní s mužem a není použitelná pro manželství.

Hnutí založené na neznalosti věcí Světa

Členové MGTOW hnutí se snaží různým způsobem pojmenovávat extrémy nekompatibility ženského chování, hledají pro ně vysvětlení a snaží se o vytvoření konceptu asketického života poslední generace mužů, kteří zemřou spolu s národem.

MGTOW hnutí vytvořilo chybné myšlenkové konstrukty, u kterých pak hledá vysvětlení rozvratu žen, který je zjevně v rozporu se zákony přežití. Členové hnutí neví nic o Druhé Morálce, která byla vystřídána extrémističtější variantou, Třetí Morálkou.

V Druhé Morálce chtěl Mluvící Obraz po ženách, aby vychovaly generaci lidí dokonale ovládnutých Mluvícím Obrazem, z mozkem zcela závislým na otevřené možnosti netělesné komunikace. Pro takové lidi již není návrat do přirozeného života možný. Cílem Třetí Morálky je poté dále nepokračovat v rození dětí a postupně redukovat počet žijících.

V Třetí Morálce budou ženy nuceny pudy “znovu se zalíbit” Mluvívímu Obrazu a budou ochotné hromadně a hrdě odmítnout muže a trýznit těhotné a kojící ženy ve prospěch ideologických příkazů Mluvícího Obrazu. V té době nedokáže hnutí MGTOW vysvětlit již vůbec nic.j grey - MGTOW Přečteno 99 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • fig 30 06 2022 08 49 34 150x150 - MGTOWRozpad mezilidských rodinných a sexuálních vztahů jako zbraň proti lidskému odporu Bůh stvořil Člověka, jako Muže a Ženu je stvořil. Pokud muž a žena nežijí v porozumění, v chtěném manželství a nemají pevné rodiny, z populace se stává bezbranné stádo (želé populace). Proto duch Bezbožnosti roky pomocí Druhé Morálky vyučoval…
  Tags: a, v, slovník
 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - MGTOWFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 01 07 2022 11 47 11 150x150 - MGTOWFáze a milníky ženské snahy užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. Na rozdíl od virtuální maskulinní…
  Tags: a, se, ženy, v, slovník
 • fig 14 01 2022 13 57 22 150x150 - MGTOWLidmi vytvořená Hydra s mnoha hlavami a s rohy jako beránek, ale mluvící jako drak Nositelem mohutného díla klamu je Mluvící Obraz Šelmy, který mocnými ústy hovoří s miliardami lidí najednou. Co všechno je Mluvící Obraz Lidé stvořili mohutný aparát elektronického netělesného přesouvání informací (vědění dobrého i zlého-špatného) tak, aby…
  Tags: a, se, mluvící, obraz, slovník
 • fig 27 05 2022 08 05 31 150x150 - MGTOWPacifikace společnosti pomocí kultu ženy (Druhá morálka) Ženy podle nauk Druhé Morálky následovaly požadavek systémové moci, že mají takzvaně vyžadovat a BOJOVAT za "budování vážného vztahu" s mužem. To se samozřejmě obrátilo ve všeobecný rozklad rodiny a zánik mezilidských vztahů v celém světě ovládaném Mluvícím Obrazem Šelmy. Tento požadavek se…
  Tags: a, ženy, se, slovník
Translate »