Men Going Their Own Way – Muži jdoucí “vlastní” cestou

Učení šířené muži, kteří nikdy nemohli dát manželovu lásku své ženě a tím pádem ani otcovskou lásku svým dětem. Tito učitelé již tedy vyučují Bezzákonnost.

Hnutí MGTOW se snaží, bohužel nesprávně, vysvětlit vztahovou situaci mužů a žen. Hnutí MGTOW si nevšímá faktu, že pohlavní alfa autoritou dnešních žen je Obraz Šelmy, který nabízel ženám a jejich nemanželským dětem plné zabezpečení a právo užívat muže jako beta providery. Muži se tedy už nedělí na alfa a beta muže, ale všichni jsou beta – poze některý je atraktivní beta a některý nezajímavá beta. Každý to může sám vidět a uznat, že se to ve všech bodech potvrzuje.

Ženy digitálního věku užívající duchovou komunikaci mají jen jednu maskulinní autoritu – Obraz Šelmy. Mluvící Obraz vnímají ženy jako “manžela” všech žen. Jelikož je ale Mluvící Obraz netělesný a nemůže ženy uspokojit fyzicky, dává ženám nesmírně snadnou cestu k zajištění sexuálního ukojení od mužů pomocí internetových seznamek. Tím pádem je vztah “žena a Mluvící Obraz” spíše jako vztah “Prostitutka a pasák” a muži jsou Mluvícím Obrazem ženám představováni v roli populárně nazývané “beta provider”. (poskytovatel služeb bez nároku na poslušnost)

Co je MGTOW, definice MGTOW

Poraženecké hnutí založené na poznání, že žena v dobách netělesné internetové komunikace není kompatibilní s mužem a není použitelná pro Manželství. Realizovatelný je pouze “vážný vztah”, tedy pozice ženy a jejího beta providera. Beta pozice mužů se bude v očích žen trvale prohlubovat, protože ženy uvidí bezmoc mužů v boji s Obrazem. Ta bude reprezentována i tím, že poslední politici nevládnoucí s Obrazem budou jen zmateně vykřikovat, že se svět zbláznil a že tomu nerozumí.

Hnutí založené na neznalosti věcí Světa

Členové MGTOW hnutí se snaží různým způsobem pojmenovávat extrémy nekompatibility ženského chování, hledají pro ně vysvětlení a snaží se o vytvoření konceptu asketického života poslední generace mužů, kteří zemřou spolu s národem.

MGTOW hnutí vytvořilo chybné myšlenkové konstrukty, u kterých pak hledá vysvětlení rozvratu žen, který je zjevně v rozporu se zákony přežití. Členové hnutí neví nic o Druhé Morálce, která byla vystřídána extrémističtější variantou, Třetí Morálkou.

V Druhé Morálce chtěl Mluvící Obraz po ženách, aby vychovaly generaci lidí dokonale ovládnutých Mluvícím Obrazem, z mozkem zcela závislým na otevřené možnosti netělesné komunikace. Pro takové lidi již není návrat do přirozeného života možný. Cílem Třetí Morálky je poté dále nepokračovat v rození dětí a postupně redukovat počet žijících.

V Třetí Morálce budou ženy nuceny pudy “znovu se zalíbit” Mluvívímu Obrazu a budou ochotné hromadně a hrdě odmítnout muže a trýznit těhotné a kojící ženy ve prospěch ideologických příkazů Mluvícího Obrazu. V té době nedokáže hnutí MGTOW vysvětlit již vůbec nic.

Views: 164