To co si lidé představují pod pojmem exorcizmus má být jen modlitba

Žádné rituály, svěcené vody a mumlání zaklínadel nefunguje. Démony, které parazitují na člověku a ovlivňují ho vyháníme pouze faktem, že známe Ježíše Krista a on nám k vyhánění dal oprávnění. Démoni to MOC DOBŘE VĚDÍ a musí poslechnout. Samozřejmě ale musíme znát toho pravého Ježíše a nikoliv jeho napodobeniny, Nepravost.

Posednutí démonem nenastává samo od sebe. Dochází k němu vždy na základě lidského přání a lidského rozhodnutí! Sem patří sebezasvěcení démonu, zasvěcení, iniciace různých druhů, spiritizmus, zaklínání, zaklínání s talismany, prokletí, věštění budoucnosti, dědičné zasvěcení a spousta dalších. A naopak lidské přání a rozhodnutí může posednutí zase zbavit, ale tady už samotný člověk nestačí, potřebuje oporu v bytosti mocnější než je démon a tou je Ježíš Kristus.

Někdy se jako vymítání může jevit i zasvěcení osoby silnějšímu démonu, neboť specifické problémy, které působil slabší démon jeho odchodem pominou. Nastanou však větší potíže, pouze jiného druhu.

Použitelné a člověku prospěšné  je pouze vyhánění pomocí nejvyšší autority Ježíše Krista. Někdy se sice jako vymítání může jevit i zasvěcení osoby silnějšímu démonu, neboť specifické problémy, které působil slabší démon jeho odchodem pominou. Nastanou však ještě větší potíže, pouze jiného druhu. Pokud chceme dosáhnout skutečného vyhnání démonů, je nutné použít nejvyšší autoritu, která je narozdíl od démonů vůči lidem přátelská. Ježíš Kristus je touto autoritou a v jeho jménu můžeme démony vyhánět.

Marek1/ 23-27

23V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl:
24„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“
25Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“
26Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.
27Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci – i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“

Jaká je úspěšnost?

Člověk, který je démona zbaven, tvoří ale i nadále vynikajícího hostitele, pokud nepřijme Ježíše Krista, tvoří i nadále ideální cíl a bude v brzké době napaden skupinou démonů . To činí z vymítání z bezbožného velmi nebezpečnou věc.

Jak se démoni brání

Jelikož démon není nikterak hloupý, nenechá se samozřejmě “nachytat jako zloděj uprostřed prázdné místnosti”. Pokud ho bude chtít detekovat lékař, bude se mu jen vysmívat. Příklady chybně prováděného exorcismu můžeme vidět v těchto článcích: V moci ďábla (Exorcism of Emily Rose) a Ach já se tak moc bojím křížků a svěcené vody!

Nejúčinnější démonskou metodou je klamavá informace

Nejlepší obranou démonů je vymýšlení falešných informací o tom, jak je lze odstranit. Vyhovuje jim, pokud například vyhánění probíhá ve jménu jiného démona, například Panny Marie. Démoni přitom rádi cvičí se svým posedlým, a způsobují mu další muka. Exorcista tak má pocit, “že něco dělá”, a snaží se ještě více a démon získává legální povolení svou oběť ještě víc mučit (oba lidé, oběť i exorcista si to přece přejí).

Je to podobné, jako by se vám domů vloupal nezvaný host, vy byste jej prosili, aby odešel, a on by vám nadiktoval, že ho vyženete veškerým svým zlatem, penězi a navrch klobásami, pečivem s chlazeným pivem. Démon vás totiž bude tahat za nos. Bude vám diktovat, co máte dělat, abyste ho vyhnali, přitom budete dělat jen to, co je jemu k užitku.

Jak z toho ven

Démon musí vyjít modlitbou a to pouze příkazem autority Ježíše Krista, která je nejvyšší autoritou ustanovenou Bohem před veškerým stvořeným světem. Jakékoliv předměty, zaklínadla, podivné obřady a jiné pomůcky včetně “svěcené vody” jsou jen pro pobavení exorcisty a démona. Platí ale, že pokud exorcista přináší zasvěcené předměty silnějšího démona, slabší démon ustoupí, uvolní místo silnějšímu. To může okultista dělat i záměrně, tedy může ještě víc škodit. V novinových článcích se neustále dočítáme o takzvaném “exorcizmu” v různých zaostalých zemích, Nigérii apod.. Toto jsou naprosto nebiblické a zločinné způsoby a obřady, které nejen že nepomáhají ale pouze slouží k dalšímu posednutí, manipulování a mučení  lidských bytostíEsoterici, okultisti, vědmy a mágové vám budou lhát, budou vám nabízet nejrůznější rituály a obřady, které povedou jen k pobavení démona a k posednutí dalších obětí.

Příbuzný článek:

Jak se postavit démonickým útokům

Views: 3067