Vzývání andělů je snaha přelstít Boha

Vzývání andělů je snaha přelstít Boha

Satan v poslední době posílá skrze chanelling a zástupy svých služebníků množství nejrůznějších návodů, jak vzývat anděly a provádět různé andělské rituály. Každá taková nauka ale obsahuje jinou formu lži.

Mluví o tom, že je nutné vzývat anděly, ale je zde samozřejmě zamlčováno, že démoni patří mezi andělské bytosti. Vzývání démonů se tak skrývá za názvy jako jsou andělské terapie, léčení s archanděly a podobně. V dalších naukách se píše zcela totéž, jen andělé jsou zde nahrazeni neosobním Vesmírem, Universem. (Nauky Vesmír ti to dá, objednávání z Vesmíru) To je ale lež určená pro ty, kterým se první lež o andělech nelíbí. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 792

Apokalypsa, datum apokalypsy

Apokalypsa, datum apokalypsy

Jelikož Bůh je stvořitelem Času, ví jaké jsou všechny události na naší časové ose od počátku až do konce. Bůh vidí  každý den před tím, než jediný z nich nastal. Vidí všechny najednou až do konce Času.

Když Bůh říká, že nikdo nezná datum konce Času a Druhého příchodu Ježíše Krista, znamená to také, že ho opravdu nikdo znát nemůže a nikdo ho znát nebude a ani ho nikdo NEVYPOČÍTÁ.

Pokud tedy narazíme na někoho, kdo zaručeně přesně vypočítává DATUM APOKALYPSY, je to vždy lhář, snílek nebo numerolog. Protože Bůh viděl všechny dny až do konce a ví, že datum nikdo neznal!

Zhlédnutí: 155

Satanizmus

Satanizmus

Satanizmus je hnutí, které se tváří jako by otevřeně uctívalo Satana, Božího Odpůrce. Jelikož ale Boží Odpůrce vždy jen lže, je i celý satanizmus podvodem. Boží Odpůrce se na konci Času bude vydávat za Boha Stvořitele. A aby se toto mohlo uskutečnit, satanizmus v podstatě vytváří nepravý obraz Satana tak, aby ten skutečný mohl jako bůh vystupovat.

Satanizmus oslovuje všechny tělesné lidi, neboť vyznává principy těla, které jsou pro každého tělesného člověka základem života.

Zhlédnutí: 733

O čem je váš strach?

Neexistuje snad člověk, který by z ničeho neměl strach. Někdo se bojí zubaře (hlavně když ta šestka vlevo nahoře zase začíná pobolívat), někdo odběru krve, další zase písemky ve škole (proč já jsem se nepřihlásil na to doučování…).

Často se prostě situacím, při kterých pociťujeme strach, vyhnout nemůžeme, protože jsou jednoduše součástí života ve světě, ve kterém zdaleka není všechno dokonalé. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 480

Buddhismus není skutečným řešením utrpení

Buddhismus není skutečným řešením utrpení

Někteří lidé mylně považují učení Ježíše Krista a učení Buddhy za velmi podobné. Jsou i tací, kteří Buddhu a Ježíše nazývají duchovními bratry a udávají, že oba hlásali pokoj, lásku a toleranci. Ve skutečnosti jsou ale obě učení pravým opakem.

Co ve skutečnosti buddhismus učí

Učení buddhismu nemá s učením Ježíše Krista cokoli společného. Základní myšlenkou buddhismu je, že lidský život je plný nepříjemných a strastiplných věcí, že lidské utrpení je zapříčiněno touhou po životě (která vede k dalším a dalším inkarnacím) a jestliže je odstraněna touha, zmizí i utrpení. (Pokračování textu…)

Zhlédnutí: 3032

Jezte maso, démoni doporučují vegetariánství

Když démonské nauky vehementně všemi různými metodami vysvětlují, proč NEní dobré JÍST MASO, (obzvlášť před posednutím, před zasvěcením démonům nebo před channelingem) je jisté, že je to K NAŠÍ ŠKODĚ.

Sami si nalezněte materiály o iniciacích “energiím a bytostem” a sami si prozkoumejte, zda-li tam je či není doporučování “nejezte maso”.

Démoni totiž ve svých učeních radí pouze to, co jim usnadňuje ovládání lidí. Proto každý, kdo dnes vyučuje o “neviditelných bytostech”, musí vyznávat vegetariánská učení. Každý, kdo komunikuje s nějakými “bytostmi” začne poté vyučovat všemi možnými způsoby, že je dobré nejíst maso. V channelingu také nalezneme někdy jakoby klidné, jindy až naléhavé prosby, aby jsme maso nejedli.

Vegetariánství a Veganství doporučují anonymní “bytosti” a šiřitelé jejich učení

K argumentaci se používá všechno, čemu by lidé mohli uvěřit. Čeká se kdo na jaký argument zrovna “uslyší”. Učení démonů se vždy shodují na tom, že pro démony není vhodné, aby lidé jedli maso. Jistě to ale démoni nemyslí pro dobro lidí. Tyto učení používají VEŠKERÉ myslitelné argumenty, aby lidem vnutili myšlenku, že: “nesmí jíst maso, aby mohli dosáhnout vyjímečných duchovních schopností”.

Démoni lidem slibují manipulativní moc nad životy dalších lidí a osobní prospěch, což je vždy cílem sobecké magie. Člověk pojídající maso je popisován jako hrubovibrační tupý jedinec bez duchovních schopností a vědění, zatímco striktní vegan může dosáhnout nadpřirozených schopností magie a esoteriky.

Ve argumentech démonských učení jsou použity všechny nauky hinduismu, buddhismu, esoteriky obecně společně s pojmy Vědy. K tomu se samozřejmě přidávají konspirační teorie, strašení různými nemocemi (z pojídání masa) a média, šíříci lži bez jakékoliv morální zábrany.

Zákonitosti jiného boha, který se jen vydává za Boha Stvořitele

Pokud ani tyto argumenty nezaberou, je v tomto učení připraveno povídání o zabíjení nevinných zvířátek, která chytí za srdce a člověk se zastydí. Při představě kvičícího prasátka na porážce si každý představí, jaké “hrozné vibrace” to asi jsou. Vše se odvolává na karmické zákonitosti a “kosmické zákony”, které jsou jako od Boha, ale zcela zjevně od jiného boha než od toho, který se zjevuje skrze Bibli. V Bibli je tento nižší bůh jasně identifikován jako Satan.

Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Pojídání masa nemají démoni rádi. Snaží se namluvit lidem, že jim pojídání masa “plného hrubých vibrací násilně zabitých zvířátek” narušuje lidské “jemnohmotné vibrace” a nemohou s lidmi pracovat
Před průnikem démonského ducha do člověka je zapotřebí, aby člověk spolupracoval takovým způsobem, že se všemožně připraví na to, aby se stal prostředníkem mezi démonem a fyzickým světem. Prostředník je jinými slovy “medium”. Meditace je totiž – stát se prostředníkem.

Příklady z Bible

Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev – nech ji vytéci na zem jako vodu.

Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: „Pojedl bych maso“, protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se jí gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev – vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné.

Zhlédnutí: 458