Věštění budoucnosti, vysvětlení pojmu

Věštění je modloslužebná aktivita, ve které člověk vloží neživému předmětu do rukou moc rozhodovat nad jeho životem. Za věštění se v dobách Teické hierokracie První Šelmy stavěli buďto démoni, například v podobě kávové sedliny či siderického kyvadla. V Anateické hierokracii Druhé Šelmy se lidé obrací k neživému výtvoru lidských rukou, AI, která je naprogramována aby předstírala chování živoucí duše. Jelikož AI nemá žádné emoce ani vědomí, její způsob komunikace je ještě zrádnější než komunikace démonů.


V tomto textu tedy nenajdete žádný návod jak správně věštit nebo návod jak správně používat věštecké pomůcky. Pouze usvědčující Svědectví proti Bezzákonnosti.

Share This