S charitou musíme nakládat  pozorně a důsledně ve vší Moudrosti a modlitbách. Již v počátcích Kristovy Církve byly skrze Ducha Svatého dány jasné instrukce, jak pomáhat bližním. Potřebným je správné pomáhat, neboť je to Boží přikázání a Boží vůle.

Ale pozor… velmi často člověk sklouzne nepozorností do satanské pasti. Satanovy Mocnosti totiž třímají v rukou trumf. Tím je přirozená potřeba vyšších tvorů bránit jedince svého druhu v rámci společné skupinové ochrany před nebezpečím. V tomto není nic duchovního, je to normální chování vyšších tvorů řízené Mocnostmi, které můžeme pozorovat i u zvířat. Pomáhání druhým může být proto klidně jen tělesné, z tělesného rozumu.

Satan velmi rád rozezní pomocí Mocností tuto strunu v naší tělesné mysli a žene lidi do humanitárních a charitativních akcí, které jen vyčerpají omezené zdroje a výsledky nepřinesou.

Pomocí tlaku Mocností nám pak Satan skrze své pomocníky dává nezodpověditelné otázky a vysmívá se nám, že tyto výzvy nedokážeme plnit. Trýzní naše svědomí tím, že jsme k jeho “výzvám” nezaujali “správný postoj”. Mučí nás tím, že jsme selhali před Bohem, a že nejsme tak svatí a správní, jak bychom měli být. Podstrčí nám naprosto nemožné a neuskutečnitelné výzvy pomáhat někomu na druhém konci planety, které nám vizualizuje pomocí dálkových komunikátorů, například pomocí televize a internetu.

Satanova past: Pomáhejte tam kde to nemá smysl a ve svém okolí nedělejte nic

Satan potom říká toto: “Děti v Africe hladoví a vy jim neumíte pomoci? Styďte se! Posílejte jim vše co máte….”  Neukotvený Boží člověk snadno naletí, stydí se, obětuje poslední našetřené peníze, ale žene se jen do démonské pasti. Pokud by totiž měl jen trochu pomoci, i kdyby udělal všechno a poslal úplně všechno co má, stejně to bude jen řešení na pár dní a poté žádný užitek. Cena, kterou stojí letecké dopravení pomoci přes celou planetu je nakonec často vyšší, než cena celé pomoci. Ironií na tom všem je i to, že toto skrze media prosazují celebrity jenž disponují opravdu velkým majetkem a mohli by daleko víc pomoci, než ty jenž takto oslovují, to by se ale museli svého velkého majetku vzdát.

Satan říká: “Adoptujte cizí děti na dálku. Cože? Nechcete? Vy je vůbec nemilujete? Copak vám to Bůh nerozkázal?” Satan ví, že naše láska k dětem je z Mocností. Ví, že nemůžeme jako vlastní milovat pudovou mateřskou láskou děti, které neznáme a nejsou naše vlastní. Snaží se, abychom se cítili před Bohem provinile za to, že toto necítíme.

Bůh posílá Kristovce kázat Evangelium. Jedině láska k Bohu a z ní vyplývající láska k Pravdě a Spravedlnostimoc vyvést pohanské národy do Božího světla a zbavit je prokletí bídy. I kdybychom tam odvezli vše, co tady máme, hladových je tolik, že by všechno snědli a poté by zase měli hlad. Chudí tu budou stále, za každého krále…

Nátlak na křesťany, aby řešili dokola nevyřešitelné problémy a vyplýtvali na nich svou energii, je cílený. Příkladem může být zbytečný boj proti pornografii, který většinou hodně zaměstná členy Církevních Organizací, kteří si se svojí sexualitou neví rady.

Past: Benefiční akce na desetitisíce kilometrů místo vlastního okolí

Někteří křesťané upadají do zajetí benefičních akcí pro desetitisíce kilometrů vzdálené lidi. Satan je tak může směřovat kamkoliv jinam, než aby pomáhali v místě, kde se zrovna nacházejí, například těm, kdo nevědomky upadli do démonických pastí a slouží démonům. Vždyť větší část nevěřících dívek žije pod kletbou, kterou na sebe uvrhly díky věštění a jasnovidectví, skrze věštce, které navštívily. A kdo pomůže jim?

Share This