Jasnozřivost, jasnovidnost, člověk jasnozřivý, jasnovidný, nazývaný Jasnovidec, to jsou jména pro člověka, který, sám rituálem zasvěcen démonu, provádí démonickou službu. Démon zprostředkuje zasvěcenému pro materiální svět nepochopitelné “schopnosti”.

Jasnovidné schopnosti může démon předvádět i pomocí zvířat (napříkad počítající koně, hádající chobotnice a podobně). Vždy je však po ruce lidský prostředník, který činnost zvířete propaguje nebo na ni jinak upozorňuje.

Tyto schopnosti služebníka i jeho diváky vzruší a uvedou v úžas. Démon pak může s oklamanými prostřednictvím svého služebníka libovolně manipulovat. Například uvalováním kleteb pod lákavým názvem Věštění.

Daří se mu tak proto, že oklamaní lidé pociťují při “představení” velké vzrušení a chtějí vidět další a další triky. Dotyk s nadpřirozenem v nich často zcela potlačí jakýkoliv zájem o Boha, a věnují veškerou svou pozornost démonovi a jeho trikům. Démon se jim tedy předvádí.

Jasnovidné schopnosti může démon předvádět i pomocí zvířat (napříkad počítající koně, hádající chobotnice a podobně). Vždy je však po ruce lidský prostředník, který činnost zvířete propaguje nebo na ni jinak upozorňuje.

Démon NEukazuje pomocí Jasnozřivosti pravdivé údaje. Říká jen to, co v oklamaných lidech vyvolá největší EFEKT, otřes či emoce a bude to pro ně NEJVÍC PŘESVĚDČIVÉ. Někdy totiž pravda není moc působivá a tak by se k přesvědčování démonovi nehodila. Může také použít podané informace jako KLETBU, a pomocí ostatních démonů ji násilím uskutečnit.

Směřuje to k manipulaci

Většina lidí poté propadne myšlenkám, jak VYUŽÍT a ZNEUŽÍT tyto schopnosti pro OSOBNÍ PROSPĚCH, a začnou tak s démonem kupčit. Jelikož ale jsou podváděni a na démonovu stranu NEVIDÍ, démon je může vést, kam sám chce.

Jasnovidec vždy slouží ZLÉ věci, i když démon pomocí svých triků přesvědčí určité množství lidí, že koná DOBRO. Démonu jde o to, aby co nejvíce lidí zůstalo oklamáno až do své smrti.

Pozor!!! Mění to mysl

Člověk takto zmanipulovaný démonem mění své myšlení a hodnoty. Démon mu vytvoří úplně iluzorní svět s kulisami, které manipulovaného povedou po stezkách lži. Manipulovaný si zvykne na “pocit moci”, který mu démon podstrčil a vytvoří si vlastní systém hodnot plně slučitelný se Satanem, ale odporný Bohu.

Pro démona je podstatné, aby vzbudil v manipulovaném člověku POCIT, že nesmí nikdy o své nadpřirozené schopnosti přijít. Že by ztráta démonem poskytovaných schopností znamenala KROK ZPĚT, vedoucí k nevyřešitelným problémům.

Přitom pouze Boží Spasení může člověka z této pasti zachránit, vše ostatní je prokazatelná a manipulativní lež.

Vztah jasnovidnosti k lykantropii (vlkodlakům)

Zajímavé použití jasnovidných, tedy démonem zprostředovaných vizí, se nacházi v lykantropii. Tam je postiženému ukazována moc, jakou by měl jako vlkodlak. Přitom je mu i neustále stejným způsobem i ukazováno smyšlené nebezpečí, které mu hrozí. To vše probíhá tak dlouho, dokud démon nezmění smýšlení postiženého tak, aby si myslel, že stát se vlkodlakem je jediná možnost, jak řešit nastíněné problémy. Je to klasická metoda manipulace, kterou běžně dělají pomocí reklamy a mediálních tlaků i pozemské organizace a firmy.

Jasnovidectví se tedy projevuje těmito triky: čtení zavřených dopisů, čtením nevyvolaných fotografií, viděním předmětů z démonovy perspektivy, inteligentními projevy zvířat, nadlidskými výpočetními výkony, nadlidskou pamětí a spoustou dalších….

Zhlédnutí: 505