Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád

Veškerá lidská věda a technika směřovala jen ke vzniku Mluvícího Obrazu Šelmy a AI. I když lidé ve sci-fi filmech blouznili o nekonečném rozvoji lidského společenství do budoucna, ve skutečnosti se směřuje k pravému opaku. K naprosté infantilizaci lidí a jejich ovládnutí mocí Druhé Šelmy, na které jsou dnes závislí všichni bohatí i chudí, svobodní i otroci. Lidé závislí na Šelmě se bez ní nebudou moci ani najíst nebo si zatopit. Všichni jsou infantilizováni Druhou Šelmou, jako nemluvně, které samo není schopné se ani nakrmit.

Lidé jsou zcela infantilizovaní mocí Druhé Šelmy, bez které se nedokážou ani najíst ani nikam jet. Proto jsou moudří mužové, kteří mluví o nebezpečí AI a deepfake, nesmírně naivní. Nechápou, že až lidé začnou sami díky deepfake vytvářet vlastní realitu, budou na to potřebovat, aby je někdo nakrmil a zapnul jim proud. Zavedením AI se informační program naplní zprávami, které budou vyrábět sami lidé, a tím pádem činnost nezávislých novinářů zcela zanikne a ztratí smysl. Zůstane jen jedna skupina lidí, kteří budou schopni zneužít tuto většinu tím, že většina se jim bude muset podřídit a za to dostanou základní zdroje. Tím tedy bude upevněná moc vlády Bezzákonného, která bude sledovat, co si lidé vymysleli za fiktivní realitu, ale lidé, kteří tyto reality budou vymýšlet, stále budou potřebovat zajištění základních životní potřeb.

Lidé, kteří budou chtít z tohoto Babylonu vystoupit, aby nedostali jeho ran, budou muset přemýšlet nad tím, jak se sami živit nezávisle na vládě Bezzákonného. AI jako stroj, který nemusí řešit vztahy s lidmi a nemusí žít, natož žít podle toho co říká, může říkat věci, které nejsou založené na osobní zkušenosti, ale jsou jen myšlenkovým konstruktem. AI nemusí nic dělat, s ničím se potýkat, jen z něj padají věty a poučky. Je tedy statisticky jisté, že s takovým systémem pouček by nešlo žít.

AI neříká zkušenosti z fyzického života, ale jen logické konstrukty, podle kterých nelze žít. AI není moudrý člověk uznávaný a žijící se svým okolím, ale jen stroj, který nemusí podle svých vět a pouček žít, ani podle nich nic nedělá. Nemůže být tedy nositelem žádné vůdčí empatické role, ale lidé ho v bezmezném obdivu následují, jako by ty poučky pocházely od milujícího otce, který chce svým milovaným dětem radit. Pravděpodobnost, že poučky a filozofie AI jsou naprosto nesmyslný koncept podle kterého se nedá žít je samozřejmě 100%.

I když AI bude způsobovat lidem obrovské utrpení, neodvrátí se od výtvoru svých rukou. Půjdou za AI v obdivu a nechají se infantilizovat do absolutní závislosti na systémové Druhé Šelmě, která nechá zabít každého, kdo nebude mít alespoň číslo jejího jména, aby si jako člen payteriátu mohl nakoupit základní životní potřeby.

Views: 71

Vážný vztah

Vážný vztah

Definice vážného vztahu

Pojem “vážný vztah”, používají většinou ženy ve svém popisu toho, co požadují. Původně označoval lásku vedoucí k manželství, v posledních časech se pocitový význam tohoto slovního spojení používá pro označení situace, kdy svévolná žena může uplatnit své nároky na muže, kterému se vydala.

Slovní spojení “vážný vztah” je používáno jako označení stavu, kdy už si žena může nárokovat služby určené výhladně pro milovanou nevěstu.

Co znamená dnes pojem “vážný vztah”

Slovní spojení “vážný vztah” je tedy používano jako vyjádření situace, kdy už údajně muži vzniká povinnost plnit nárokování svévolné samosnubné ženě – a to stejným způsobem, jako by ona byla jím milovaná a jím vybraná manželka.

V posledních časech se vynucování těchto nároků výhradně spojuje s obchodováním s ženským tělem, kdy žena používá své tělo jako základní platidlo za své požadavky.

Views: 222

Velké Soužení

Velké Soužení

A tehdy nastane takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího Stvoření a nikdy již znovu nebude…

Finální modla všech lidí, falešný strom poznání a mluvící Obraz systémové moci působí opuštění, odloučení. Proto je nazývána Bdelugma, ohavná modla opuštění. V té době ochladne láska mnohých kvůli rozšíření anomické, tedy bezzákonné moci systému. Odstoupí ženy od mužů, děti od rodičů – což je dokonalý obraz odstoupení lidí od Boha. Všechno z lidského spravedlivého života zcela sezbyteční – veškerá lidská tvorba a budování, seznamování se s druhým člověkem, rození dětí, zakládání rodiny, ba i smysl lásky jako takové.

U spravedlivých Božích lidí toto všeobecné sezbytečnění všeho působí hlubokou úzkost a pocit, že “nic už nemá smysl”. Jak praví Bible, tehdy bude zapotřebí trpělivosti a láska mnohých ochladne, protože se rozmnoží Bezzákonnost.

Views: 90

Vzkříšení

Vzkříšení

Vysvětlení pojmu vzkříšení a oslavené tělo

Oslavené tělo = nepomíjitelné tělo s vyšší energetickou hladinou, limity a možnostmi

Většina křesťanů v Církevních Organizacích si chybně myslí, že vzkříšené oslavené tělo je jakýsi éterický hologram, který už nemá žádné tělesné potřeby (např. jídla, spánku atd.) a už nezískává energii z jídla, ze Slunce atd., ale je místo toho napojené na jakousi energetickou infuzi, která do něj čerpá energii vedoucí “přímo z Boha”.

Ve skutečnosti však fyzické složení, vzhled, anatomie a potřeby vzkříšeného těla zůstávají stále stejné až do posledního vlásku. Jak řekl Ježíš: Ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vzkříšené tělo má pořád tělesné potřeby získávání energie, ale uspořádané podle vyšší energetické hladiny na Nové Zemi a v Nových Nebesích.

Hlavní rozdíl mezi tělem před a po vzkříšení spočívá v tom, že vzkříšené oslavené tělo je nepomíjitelné, tedy nestárne a nepodléhá smrti, a má výrazně vyšší možnosti, limity, a energetickou hladinu uzpůsobenou pro život v Nových Nebesích a na Nové Zemi, kde bude výrazně vyšší energetická hladina, než zde na Staré Zemi. Jak je psáno v Bibli, na Nové Zemi budou plody lákavé k jídlu, nebeské mocnosti budou zářit sedmkrát jasněji a práce lidí půjde nepoměrně snadněji s vyšší úrovní energie.

Je zajímavé, že spoustu křesťanů se těší na to, že jejich vzkříšené tělo bude údajně mít nejrůznější nadpřirozené schopnosti. Například že budou moci chodit skrze zdi, létat, instantně se teleportovat na třeba do jiné galaxie “silou myšlenky” (jako ve Star Treku transwarpovým přenašečem) a podobně. Ve skutečnosti ale Bible nikde neříká, že vzkříšené tělo bude mít takovéto “superschopnosti”, ne nepodobné postavám ze superhrdinských filmů, ani to není důvod pro vzkříšené tělo. Ve skutečnosti vzkříšené tělo znamená tělo, které je nepomíjitelné (tedy nepodléhá stárnutí a smrti) a které má výrazně vyšší limity, možnosti a energetickou hladinu, v souladu se životem na Nové Zemi a v Nových Nebesích.

Views: 8

Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

  • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
  • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
  • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
  • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Views: 2080