Manželství je zrcadlení Boží lásky do života lidí

Zrcadlením Boží Lásky (agapé) v lidských životech je láska vznikající v lidské rodině, a to mezi mužem, jeho manželkou a dětmi. Láska muže k manželce zrcadlí lásku Ježíše k Církvi, láska otcovská pak lásku Boha k lidem.

Boží Láska Agapé je dokonalá, že ji nelze popsat slovy. Její lidské zrcadlení na této Zemi má proto mnohá úskalí, pramenící z lidské svévolnosti a ve svobodě lásku odmítat a zneužívat. I toto je věrným obrazem vztahu člověka s Bohem Otcem a Ježíšem Kristem.

V manželství muž přijímá novomanželku nevěstu takovým způsobem, aby byla jeho tělem a jeho rodinou. Manžel má od Boha určeno aby k sobě svou manželku přitáhnul (opět zrcadlení přitažení člověka Bohem) a pak jí miloval a měl s ní děti a byl otcem. Žena má za úkol se vydat, podřídit se a lásku přijímat.

Tak jako Bůh kvůli lidské Svévolnosti nevzdá svou lásku k Člověku, tak ani člověk by neměl vzdát svou lásku k jiným lidem kvůli těžkostem.

Likvidace principu manželství v Bezzákonnosti

V Posledních Časech po zmizení Té Překážky má však tajemství Bezzákonnosti rozhodující moc tento základní Boží zákon zcela popřít a způsobit, aby zavrhli manželovu a otcovskou lásku – zrcadlení základního Božího důvodu pro Stvoření. Tato nejvyšší forma rouhání proti Bohu a naprosté popření smyslu Stvoření je Otřesná Ohavnost Zpustošení.

Tato Otřesná Ohavnost Zpustošení se ve své čisté podobě vyučuje v Církevních Organizacích, proto stojí tam, kde by být neměla. Kázání tohoto základního evangelia působí nesmírný vztek a utrpení pro všechny lidi, kteří si zamilovali Bezzákonnost.

Bezzákonná Otřesná Ohavnost vyučuje rouhavé učení o neexistenci manželovo a otcovské lásky po Vzkříšení

Po vzkříšení těla na Nové Zemi nebude mít už manželství těžkosti jako na této Zemi. Zmizí staré principy Mocností knížete Satana, které se spravedlivě uplatňují zde na Zemi pro zachování možnosti svobodné volby lidí mezi Svévolností a Spravedlivostí. Spravedliví, lidé co přijali lásku k Pravdě a radují se z Lásky dostanou Novou Zemi do dědictví, zplodí tisíce dětí.

Součástí Bezzákonných učení je proto báje, že Nová Země je jen metafora pro netělesnou existenci v Nebi.

Zhlédnutí: 3144