Feminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí.

Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě

Maskulinita nabízí ženám ochranu a podporu pro vykonávání role matky dětí. Každá moc každé lidské říše je přirozeně maskulinní. Satan si ovšem napodobeninou maskulinity nárokuje ovládnutí žen a tím svedení mužů na cestu mimo Boha. Příklad tohoto jevu je zároveň prvním a ZÁKLADNÍM příběhem lidí v Genesis, kdy Satan oklamal Evu .

Eva zde dala přednost Satanovo nabídce před nařízením Boha proto, že Satanovo nabídka se jevila pro “blaho budoucích pokolení” výhodnější. Toto JE přirozenost člověka v těle a proto člověk v těle je přirozeně vždy na cestě mimo Boha a míjení cesty k Bohu se nazývá “hřích”. (Pozor, slovo hřích patří do kategorie slov s vylhaným novým významem, většina lidí tedy pod slovem “hřích” vidí sex či jiné uspokojení těla – tento klam je užíván především pro ovládnání lidí v lidských náboženských Organizacích)

Rozdílné vnímání sexuality u mužů a žen

Feminita potřebuje libovolnou, lidskou či falešnou maskulinitu, aby byla zabezpečená v době těhotenství a výchovy bezbranných dětí. Maskulinita představuje rozhraní mězi světem a ženou, feminita představuje rozhraní mezi mužem a dítětem. Tím jsou bezbranné děti chráněny proti vlivům světa.

Žena souloží s maskulinitou od které chce požadovat a brát, muž souloží s feminitou které chce nabízet a dávat

Požadovat a brát je neosobní, nabízet a dávat je velmi osobní. Proto se žena nezajímá proč maskulinita nabízí a dává a zda je to pro muže osobní. Proto se muž zajímá o to, které ženě nabízí a dává – musí ho to totiž těšit a to je jeho odměna. Muž v životě s ženou míří k tomu, že jí dá všechno, žena v životě s mužem míří k tomu, že mu sebere všechno. Toto je princip takzvané emocionální kaskády.

Muže vzrušuje představa že bude ženě nabízet a dávat, ženu vzrušuje představa že bude požadovat a dostávat. Jelikož ženu vzrušuje maskulinita, plete se jí maskulinita mužů a falešná maskulinita Satana (maskovaná za genderové nauky, feminismus, femfašismus). Jelikož žena je vzrušována maskulinitou, vzrušuje jí moc Satana a sexualitu a duchovní oddanost si velmi často plete. Jelikož je muž vzrušován feminitou a chce své ženě vše poskytovat, duchovní myšlenky se mu se sexualitou nepletou.

Invertování poztitivních ženských vlastností v negativní vlastnosti pomocí internetu

Je zajímavým fenoménem, že čím je žena “lepší” a ryzejší ve své feminitě, tím je náchylnější k převzetí všech nauk femfašismu, genderismu a obecně Druhé Morálky. Ryzí tělesná žena se totiž snaží být co nejvíce POSLUŠNÁ aktuální maskulinní moci. Tím se vysvětluje velmi rychlá adaptace východních žen na “západní nauky”, tedy především na všechno co souvisí s mobily a netělesnou komunikací. Nenádávejme tedy na ženy a dívky a spíše přemýšlejme nad tím, kdo ty dívky vyučuje a že jsou v podstatě vychovávány proti mužům.

Žena potřebuje maskulinitu, a je jí částečně jedno, zda maskulinitu představuje muž a nebo Moc společnosti, která je maskulinní a poskytuje ženě veškerou péči. Základní metodikou Satana pro ovládnutí lidstva je zmatení žen, aby maskulinitu vnímaly zásadně jako moc Mluvícího Obrazu Šelmy. To se od počátku 21. století jasně daří a mladé dívky rády ukazují svou sexuální oddanost Mluvícímu Obrazu nekonečným předváděním svých těl před kamerami internetu. V podstatě tak tančí pro Mluvící Obraz Šelmy.

Žena souloží s maskulinitou, muž souloží s feminitou

Maskulinita je nabízející a dávající, feminita požadující a beroucí.

Feminita požaduje po maskulinitě pozornost a péči pomocí manipulace a nabízení těla. Maskulinita získává sexuální pozornost feminity nabídkou síly těla, společenské moci a prostředků z zabezpečení života. Tento přirozený běh sexuality mezi mužem a ženou je Satanem pomocí internetu zničen a žena se dostává do pasti.

Ženské zmatení vede k neustálému nabízení těla před internetem, čímž se ženám dostává sice pozornosti, ale nevede to k jejímu sexuálnímu uspokojení ani k získání manipulativní moci nad manželem. Dívce nijak nepomůže že má desítky tisíc sledujících, když své plodné období prožije promiskuitně a poté sama. Dívky se tak zcela míjejí cestu po které jejich tělo potřebuje jít a zůstávají tak trvale v Hříchu proti tělu.

Jelikož ženu vzrušuje a přitahuje maskulinita, snaží se ženy od počátku 21. století najít u maskulinity internetu sexuální uspokojení. Jelikož internet a maskulinní moc systému se ženami nesouloží, mají ženy obecný pocit toho, že “skuteční” muži již neexistují. Stejně jako kdykoliv v lidské minulosti, ženy se tak snaží najít sexuální uspokojení v různých okultních rituálech démonů a v různých zasvěcovacích a iniciačních praktikách.

Střih zájmu maskulinity moci k feminitě ve 20. letech 21. století – Třetí Morálka

Ženy bohužel nevnímají to, že netělesná maskulinita moci Systému s nimi nemá OSOBNÍ VZTAH. Toto začnou ženy pociťovat až po střihu zájmu této moci Systému – kdy už feminitu Systém nebude potřebovat.

Druhá Morálka dávala ženám iluzi, že mají neomezenou MOC ve věci lásky, rodiny a dětí. To vedlo ke kolapsu lásky, rozpadu rodin a ignoraci potřeb dětí a drtivě nízké porodnosti. Třetí Morálka již počítá s neomezenou mocí Mluvícího Obrazu Šelmy nad lidmi a nepotřebuje feminitu ani děti.

Předstíráním falešné maskulinity Satan dokonale rozvátil sexuální život a rodinné vztahy všude tam, kde má MOŠ rozhodující slovo. Toto je možné snadno studovat měřením porodnosti v různých částech světa. Nízká vůle k pokračování rodu vede k přestárnutí populace a vymření této části světa. Na počátku dvacátých let 21. století využil Mluvící Obraz Šelmy svého již neomezeného vlivu na lidské životy a ukončil podporu falešné maskulinity. Ženy se tak začaly potýkat se zcela nepřirozenou a pro ně naprosto nevysvětlitelnou věcí. Nelidská MOC totiž feminitu NEPOTŘEBUJE, a proto jí nemusí podporovat.

 

Zhlédnutí: 156