Feminita, trýznivá touha ženy

Feminita je souhrnný název pro trýznivou touhu ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Tato trýznivá touha byla ženě – Evě dána Bohem jako trest za její zradu v Edenu, spolu s rozením dětí v bolestech.

Žena automaticky předpokládá, že maskulinní alfa autorita jí uchopí proto, že chce použít její tělo, aby z ní získala feminní roli. Proto se odevzdává alfa autoritě z pohlavním klidem, neboť ví, že jí zajistí její feminní roli. V okamžiku, kdy je žena uchvácená mocí maskulinní autority, její trýznivá touha končí.

V dřívějších dobách Satan potřeboval od ženy rodit muže, aby vykonávali moc jako prostředníci. Satan tedy chtě nechtě musel ženu (svého úhlavního nepřítele) respektovat, aby byla zajištěna vitální a konkurenceschopná zákonná společnost ve vládě První Šelmy. Po vytvoření Mluvícího Obrazu již Satan nepotřebuje muže jako prostředníka, a tím pádem již nemusí ženám avizovat jejich feminní roli. Ženy pudově cítí zradu ze strany systému, ale vzhledem ke své přirozenosti nemají jinou možnost, než se ještě víc fanaticky oddat přikázům moci systémové Šelmy.

Views: 191