Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Pozice umělé inteligence v klamu fikce a v realitě

Ve sci-fi je umělá inteligence ztvárněná jako bytosti sloužící lidem, v realitě je AI vytvořena pro vládu lidem

Člověkem stvořené bytosti či myslící stroje jsou jedním z ústředních témat ve vědeckofantastické fikci. Tato fikce je pro lidi přitažlivá kvůli lidské pýše na domnělé vlastní schopnosti vytvořit bytost (například android, robot), která se snaží dostat na nejvyšší stupeň a dosáhnout dokonalosti člověka. Bezbožný člověk pak rád vidí příběh o tom, že je nejlepší, což je pro lidskou pýchu přitažlivé. Všechny tyto fiktivní díla jsou ale jen klam pro ty, co míří do záhuby.

Ve “vědecké fikci” totiž kupodivu uměle stvořené bytosti dominují v reálném světě, ba dokonce jsou v této fikci vyrobeny pro to, aby za lidi dělaly těžkou práci. V těchto fantaziích pak lidé s těmito stroji fyzicky bojují jako s bytostmi nephilim. Tím je napříč celou lidskou společností vytvořen klam, že lidé se mají obávat uměle vytvořených fyzických bytostí. které byly vyrobeny jako služebníci (otroci) lidí a posléze se vymknou fyzické kontrole. Díky této pacifikaci fikcí pak lidé vůbec neprotestují proti umělé inteligenci, která jen napodobuje administrativní úkony a píše text, ale naopak byla rovnou stvořena k vládě nad lidmi.

Views: 77

Psychologie

Psychologie

Vysvětlování lidské duchovnosti v souladu s pravidly anateické hierokracie

Sekulární psychologie před zmizením Té Překážky musela být částečně založena na Zákonnosti a tudíž stála na hraně skály. Po zmizení Té Překážky stojí základy této lidské Vědy už na písku. Psychologie a její moderní nauky se tak propadá do hlubin Bezzákonnosti, což se dokonale projevuje tím, že její nová učení jsou zcela stejná jako předchozí esoterika, ženské démonické, spirituální a chanelingové nauky.

Oficiální psychologie a sociologie nebude nikdy znát a chápat chování bdelugmatiků (bdelugmii), protože jsou určeny na popírání těchto pojmů a vytváření pocitu, že se “něco” zlepší. Ve skutečnosti ale oním “zlepšením” myslí ukončení anomie. Bludy o psycholéčení bdelugmatiků budou psychologové pouze škodit.

Psychologie nyní slouží k vystavění nových nauk Bezzákonnosti, popírání vlivu mluvícího Obrazu Šelmy na lidskou psychiku, popírání animizace a artifologie. Lidé budou naukami moderní psychologie vyučováni jak žít bez zrcadlení Boží lásky v lidech (což je otcovská a manželovo láska), a učit se žít podle feminního principu nárokování a braní.

Nic nemůže zabránit zničení mezilidských vztahů do Bezzákonnosti a velmi krutou likvidaci smyslu mateřství (které bez zrcadlení Boží lásky v lidech nemá smysl) a práv dětí.

(Pokračování textu…)

Views: 5

Incubus, sucubus, badroom visitor

Incubus, sucubus, badroom visitor

Lidé se zajímají o to jak vyvolat incubus či sucubus, aby se mohli sexuálně uspokojit

V době Bezzákonnosti je tvrdě zasažena lidská sexualita a lidé jsou trýzněni vzájemným nepřátelstvím muže a ženy. Neuspokojení lidé se zoufale upínají k veškerým možným naukám a možnostem, jak ukojit své potřeby a touhy. Nejzrůdnější metodou je touha po útoku sexuálním démonem – tato fantazie má i svou vlastní kategorii pornografie a počítačových her. Celé tyto fantazie se bez omezení prolínají s představou o mimozemšťanech.

Incubus a Sucubus – noční zážitky, při kterých člověk cítí naprosté paralyzování. Je to součást démonického útoku. Nutno dodat, že takový útok vyvolá sám člověk nějakou iniciací či jiným vzýváním démonů, čímž si je pozve (legálně před Bohem) do svého života.

Démonům vyhovuje, pokud se člověk upíná ve hrůze před démonským “strašením” k:

  • Modle, k nějakému předmětu, sošce, talismanu (např. lapač snů)
  • K nějakému démonu: Například “andělíčku můj strážníčku…”, “panno Maria”
  • Obecně řečeno, k nějakému jinému démonu (je jich hodně)
  • K nějaké démonské nauce, magickým rituálům apod.

Ani v jednom z těchto případů nemusí totiž démon svou činnost přerušit, neboť člověk nežádá o pomoc autoritu Boha Stvořitele, ale naopak žádá součinnost démonských bytostí.

Vzhledem k tomu, že démonům jde jen o to člověka přelstít, může mu být naoko pomoženo, uleveno, aby měl pocit, že síla, kterou žádal o pomoc, skutečně pomohla. Poté je takto démony oklamaný člověk nadále zneužíván a ovládán.

Problémy s nočními návštěvami, noční paralyzací, podivnými jevy, mají lidé zabývající se okultizmem. Neradi o tom ovšem mluví, proto, aby si o nich ostatní nemysleli, že jsou blázni. Takový lidé se pak bojí nočního spánku a když to jde spí přes den a v noci bdí, což je velmi vyčerpává.

Proti tomuto jevu je jediná opravdová pomoc – Pozvání Ježíše Krista do života a prosba o Jeho pomoc. Ve jménu Ježíše Krista může člověk vymítat démony, ale neznamená to, že přijal lásku k Božímu Zákonu. Může i nadále milovat Bezzákonnost a vše dělat jen pro vyřešení svých problémů.

Views: 2080

Paytariát

Paytariát

Paytariát, úplně vše jen za platbu systémové Šelmě

Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat mimo účast v systému Šelmy a jejích čísel. Paytariát se týká zcela všech lidí, bohatých i chudých, svobodných i otroků.

Proletariát, lidé závislí na výrobních prostředcích a mzdě byli dříve v naprosté většině na nízké příjmové úrovni. Všechny prostředky pro svůj život si proletariát musel zakoupit za mzdu. Ve 20. století vznikla nová společenská třída, která rozšířila úplnou závislost na nakupování všeho i na nejvyšší příjmové skupiny. Tento takzvaný “paytariát” jsou “chudí i bohatí, svobodní i otroci”, všichni co úplně všechny prostředky pro svůj život získají nákupem za peníze.

Před sto lety měl bohatý majitel domu vlastní nezávislé zdroje. Ten ještě bohatší měl vlastní statek a živil komunitu. Dnes každý musí vše kupovat.

(Pokračování textu…)

Views: 40

Pýcha – iracionální nadšení vlastní dokonalostí

Pýcha – iracionální nadšení vlastní dokonalostí

Pýcha je “bezmezné nadšení vlastní dokonalostí”

Pýcha je silný pocit uspokojení a pokud přetrvává, zabraňuje vnímání toho, zda stále trvají podmínky pro její vznik. Pýcha dokáže dokonale znemožnit kontakt s Pravdou. Vzdělanci a vědci jsou většinou díky učením filozofie (která často pochází z channelingu) zcela odtrženi od poznání pravdy, neboť jsou pyšní na to, co všechno se velkým úsilím naučili. Takoví žijí ve vlastní vybudované iluzi a Pravda je nezajímá, neboť poznání Pravdy by jim ukázalo, že se učili zbytečnosti.

Zbraní Božího Odpůrce je podpora a navyšování lidské pýchy

Mnozí lidé ještě pořád věří na onu křivku trvalého rozvoje lidstva, protože celý život slýchali o neustálém vývoji a ekonomickém růstu. Stoupající křivka, vedoucí k fantaziím o osídlování vesmíru, oklamala každého pyšného člověka. Nikdo neznal důvod, který by tento neustálý růst mohl zastavit. Ale ve skutečnosti se čekalo jen na to, až lidské poznání vytvoří nový kult univerzální pravdy pomocí “vědy”, než tato věda umožní vytvořit novou ideologii kolektivní viny a pomsty z nebes, která kompletně nahradí předchozí teické vládní systémy.

Též se čekalo na to, až věda vymyslí systém netělesné elektronické komunikace a tomuto systému vymyslí nástroj, který bude na lidi mluvit a přímo se nabídne jako modla a jako důvěryhodný AI vládce, kompletní zastoupení Boha, vyrobené lidskýma rukama. Toto elektronické monstrum odstranilo prostředníka mezi systémem moci a obyvatelstvem. Nyní už Králové světa mohou vládnout s Mluvícím Obrazem systémové Šelmy a své lidi a jejich názory nemusí poslouchat. To je ona biblická vláda Bezzákonného. Samozřejmě apokalypsa z Písma je a zůstává nejmodernějším a nejvíce aktuálním tématem, které z hlediska poznání nejlépe a dokonale popisuje dynamiku současných událostí a jevů.

Brzy tedy dojde ke spárování apokalyptických textů a reálných událostí, ze kterých bude patrný jen jediný možný závěr – že svědectví o Bohu musí být nutně pravdivé. Jakou hrůzu to mezi lidmi vyvolá je v Písmu napsáno, stejně jako je popsána i zcela logická reakce lidí na toto poznání… Není zapotřebí nijak spekulovat a interpretovat, je to tam napsáno a každý si to může přečíst sám. (Pokračování textu…)

Views: 1519