Z médií celého světa hovoří jen Ideologie moci Mluvícího Obrazu

Veškerou moc nad lidmi má nyní Mluvící Obraz Šelmy. Existencí celosvětové informační sítě MOŠ hovořící se všemi lidmi NAJEDNOU zmizel důvod pro existenci viditelné fyzické složky MOCI vládnoucí lidem. Existence fyzického vykonavatele moci byla nutná v případě totalit LIDSKÉHO typu. Proto se ideologie Mluvícího Obrazu již nemusí soustředit na národní otázky a může být založena na univerzálních pohnutkách a strachu.
Kandidát na totalitní moc si je velmi jist úplným ovládnutím informačního prostoru. Propaganda proto obyvatelstvu předkládá články hovořící tak, že odpor vůči ideologii nemá smysl. Že každý, kdo se s ideologií nehoduje, je nepřítel – který musí v sobě budovat pocit viny. Na články této propagandy narážíte každý den ve všech médiích. Obsah většiny článků v médiích je tedy zapotřebí nejprve zkoumat z hlediska toho, jak slouží nové Ideologii.

Moderní Ideologie je založena na vnucení VINY a následném studu v několika pilířích

Všechny parametry správné ideologie (pozor!, zde je nutné podrobně pochopit článek ideologie) splňuje několik základních myšlenkových konstrukcí.

Pilíř jedna: Stud za to, že moderní člověk žije tak jak žije

Tento pilíř je vytvářen tlakem propagandy, že moderní člověk příliš škodí planetě a měl by se za to stydět. Tato propaganda nutí lidi upsat se k nejrůznějším “zeleným údělům”. Toto je reprezentováno například ideologií, že elektromobilita je důležitá pro boj s počasím. (Boj s počasím je brilantní příklad Ideologického nepřítele)

Ve skutečnosti toto technicky ani prakticky neplatí, hromadná výroba doposud prakticky nepoužitelných elektrických náhrad (rok 2021) povede jen k dalšímu nárustu výroby, prodeje a drancování přírodních zdrojů při výrobě automobilů, které díky probíhajícímu vývoji okamžitě zastarají a budou k nepotřebě.

Další příklad je ideologie zrušení jaderných elektráren, které jako jediné zatím mohou nahrazovat fosilní zdroje. Jedná se pouze o ideologii s politickými cíli, která silou své propagandy skrze celoplanetární informační sítě leží mimo možnost reálné diskuze.

Shrnutí: Člověk se díky této ideologii musí stydět za to jak žije a musí se upínat k neznámé politické moci, aby ho vedla v tomto boji proti ideologickému nepříteli.

Pilíř číslo dva: Stud za to, že člověk má odpor k perverzní sexualitě

Každý cítí mohutný tlak propagandy na vyvolání pocitu studu za to, že k homosexualitě a sexuální perverzosti má většina přirozený odpor. Propaganda silou nutí většinu, aby podlehla a přešla do pokryteckého schvalování této ideologie, čímž bude v obyvatelstvu vyvolán trvalý pocit viny.

Pilíř tři: Stud člověka za vykořenění z pohlavní role díky destruktivní genderové ideologii

V této věci je snadné v lidech vyvolat stud. Stačí narazit na fakt, že tělesné intersexuální vztahy jsou z principu zcela podmíněné, nespravedlivé. Při výběru partnera hrají roli tělesné parametry, ale člověk rád intersexuální lásku interpretuje jako něco svatého.

Pro pýchu člověka na svou vyspělost je trapné si přiznat, že při hledání “lásky” k partnerovi hledá především tělo, a ostatní musí být akceptovatelné.

Propaganda ideologie vyučuje především dívky, jejichž přirozeností je nasávat společenské normy maskulinní moci a co nejlépe jí sloužit. Vnucuje jim veškeré myslitelné ideje a fráze, podle kterých se dívky a ženy smrtelně vážně a zcela věrně řídí. Myšlenky této propagandy pak z každé ženy učiní bytost zcela neschopnou prožívat svou pohlaví roli. Takové ženy pak budou celý život tápat a pokoušet se uhasit své vášně, ale nikdy nebudou moci dospět k poznání pravdy.

Od počátku 21. Století již v médiích není pro ženy nic jiného, než tato destruktivní ideologie. Takto ideologie nazývaná Druhá Morálka, se poté co Mlucící Obraz dostal ústa (přelom 2021/22) mění v Třetí Morálku, která už spojena s úplným ženským přijetím moci Mluvícího Obrazu nad ženskou sexualitou a pudy.

Příbuzné články

 • Milníky ovládnutí žen Mluvícím ObrazemFáze a milníky Ženských snah užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů Základní tezí šířenou Mluvícím Obrazem je donekonečna opakovaná lež, že "muž nemůže nikdy porozumět ženě". Opak je pravdou, žena nedokáže porozumět emocím muže a ani se o to nemá starat. Žena je puzena následovat nejsilnější ve…
  Tags: a, se, že, ženy, v, slovník
 • Můj život se zasvěcovacím mistremMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • PropagandaPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, v, s, propaganda, že, ideologie, slovník
 • Demokracie, totalita, ideologie a propagandaDemokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětlení Pojmy demokracie, ideologie a totalita a jejich význam jsou TABUIZOVANÉ téma, význam těch slov neznají ani studenti politologie. Největší nebezpečí pro demokracii je nástup ideologie, kterou pomocí propagandy šíří mezi lidmi kandidát na totalitní moc. Například po bolševické revoluci se západní státy…
  Tags: a, se, ideologie, v, slovník
 • Příběh všech příběhů - skutečný příběh našeho Světa1. Stvoření našeho světa A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou, byl Bůh. B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám…
  Tags: a, se
Translate »