Sdílej:
j grey - Pilíře moderní Ideologie Přečteno 1605 krát.

Z médií celého světa hovoří a bude hovořit jen Ideologie totalitní moci

Existencí celosvětové informační sítě, která může hovořit se všemi lidmi na Zemi NAJEDNOU a kterou všichni lidé konzumují zmizel důvod, aby kandidát totalitní moci měl svou viditelnou složku. To bylo nutné v případě totalit založených na národních státech v době před nástupem netělesné komunikace. Proto se ideologie již nemusí soustředit na národní otázky a může být založena na univerzálních pohnutkách.

Kandidát na totalitní moc si je velmi jist úplným ovládnutím informačního prostoru. Propaganda proto obyvatelstvu předkládá články hovořící tak, že odpor vůči ideologii nemá smysl. Že každý, kdo se s ideologií nehoduje, je nepřítel – který musí v sobě budovat pocit viny. Na články této propagandy narážíte každý den ve všech médiích. Obsah většiny článků v médiích je tedy zapotřebí nejprve zkoumat z hlediska toho, jak slouží nové Ideologii.

Moderní Ideologie je založena na lidském studu v několika pilířích

Všechny parametry správné ideologie (pozor!, zde je nutné podrobně pochopit článek ideologie) splňuje několik základních myšlenkových konstrukcí.

Pilíř jedna: Stud za to, že moderní člověk žije tak jak žije

Tento pilíř je vytvářen tlakem propagandy, že moderní člověk příliš škodí planetě a měl by se za to stydět. Tato propaganda nutí lidi upsat se k nejrůznějším “zeleným údělům”. Toto je reprezentováno například ideologií, že elektromobilita je důležitá pro boj s počasím. (Boj s počasím je brilantní příklad Ideologického nepřítele)

Ve skutečnosti toto technicky ani prakticky neplatí, hromadná výroba doposud prakticky nepoužitelných elektrických náhrad (rok 2021) povede jen k dalšímu nárustu výroby, prodeje a drancování přírodních zdrojů při výrobě automobilů, které díky probíhajícímu vývoji okamžitě zastarají a budou k nepotřebě.

Další příklad je ideologie zrušení jaderných elektráren, které jako jediné zatím mohou nahrazovat fosilní zdroje. Jedná se pouze o ideologii s politickými cíli, která silou své propagandy skrze celoplanetární informační sítě leží mimo možnost reálné diskuze.

Shrnutí: Člověk se díky této ideologii musí stydět za to jak žije a musí se upínat k neznámé politické moci, aby ho vedla v tomto boji proti ideologickému nepříteli.

Pilíř číslo dva: Stud za to, že člověk má odpor k homosexualitě a k sexuální perverzi

Každý cítí mohutný tlak propagandy na vyvolání pocitu studu za to, že k homosexualitě a sexuální perverzosti má většina přirozený odpor. Propaganda silou nutí většinu, aby podlehla a přešla do pokryteckého schvalování této ideologie, čímž bude v obyvatelstvu vyvolán trvalý pocit viny.

Pilíř tři: Stud člověka za vykořenění z pohlavní role díky destruktivní genderové ideologii

V této věci je snadné v lidech vyvolat stud. Stačí narazit na fakt, že tělesné intersexuální vztahy jsou z principu zcela podmíněné, nespravedlivé. Při výběru partnera hrají roli tělesné parametry, ale člověk rád intersexuální lásku interpretuje jako něco svatého.

Pro pýchu člověka na svou vyspělost je trapné si přiznat, že při hledání “lásky” k partnerovi hledá především tělo, a ostatní musí být akceptovatelné.

Propaganda ideologie vyučuje především dívky, jejichž přirozeností je nasávat společenské normy maskulinní moci a co nejlépe jí sloužit. Vnucuje jim veškeré myslitelné ideje a fráze, podle kterých se dívky a ženy smrtelně vážně a zcela věrně řídí. Myšlenky této propagandy pak z každé ženy učiní bytost zcela neschopnou prožívat svou pohlaví roli. Takové ženy pak budou celý život tápat a pokoušet se uhasit své vášně, ale nikdy nebudou moci dospět k poznání pravdy.

Od počátku 21. Století již v médiích není pro ženy nic jiného, než tato destruktivní ideologie.

Sdílej:

Related Posts

 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Pilíře moderní IdeologiePropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, v, s, propaganda, že, ideologie, slovník
 • zeleny svaz 150x150 - Pilíře moderní IdeologieStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, se, v, že, ideologie, slovník
 • social 1989152 1280 150x150 - Pilíře moderní IdeologieKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie totalitních režimů minulosti) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického převratu. Ideologie…
  Tags: ideologie, se, a, s, slovník
 • fig 30 10 2021 10 33 12 150x150 - Pilíře moderní IdeologieRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • fig 05 01 2021 11 08 18 150x150 - Pilíře moderní IdeologieTotalita je druh vlády, kdy jedna politická strana pomocí PROPAGANDY přesvědčí obyvatelstvo, aby uvěřilo specifické IDEOLOGII. Obyvatelstvo oklamané ideologií požaduje boj s abstraktním ideologickým nepřítelem a nevědomky tak souhlasí s tím, že zruší demokracii (vládu obecnou) a nechá se ovládat jednou politickou stranou či skupinou (totalita). Tak jako je v…
  Tags: v, a, ideologii, s, z, se, propagandy, že, slovník
Translate »