Systémova Alfa autorita v Druhé Morálce povoluje ženám muže jako Beta služebníky

Dnes uzavírané sňatky jsou nazývány Manželstvím jen ze zvyku, ve skutečnosti se jedná o Partnerství ženy s Beta poskytovatelem.

Ženy staletí bojují o získání mužských práv tak, aby byly (jako) muži. V konečném důsledku bojují ale hlavně za to, aby si mohly samy vybrat partnera a rozhodovat o svém těle. O to, co se bude dít s tělem ženy ale může spravedlivě rozhodnout pouze její Manžel.

Partner nemá právo rozhodovat o tom, co se stane s tělem partnerky. Partner jen navrhuje možné kompromisy a čeká na schválení. Tomuto účelu nyní slouží Internetové seznamky a sociální sítě obecně.

Dívky se systematicky připravují na životní kariéru muže a učí se KLAM, že na uspokojení svých tělesných potřeb nepotřebují Manžela, ale Partnera. Přitom žádná dívka nedokáže sama rozhodnout, co si počít s vlastním tělem. Přesto se o to bude trvale pokoušet až do pozdního věku.

Manželství je nahrazováno Partnerstvím, což je v mnoha ohledech opak Manželství

V Manželství je manželka svému muži zcela poddána. Je ctí manželky, že svého manžela ve všem poslouchá, Manžel má Manželku milovat jako by byla součástí jeho těla a Manželka svou poslušností k Manželovi vyjadřuje svou úctu k Božím nařízením.

Toto je samozřejmě dnes nemoderní, neboť společnost se řídí ďábelskou logikou, která říká něco jiného. Také je společnost nucena Odstoupit od Boha, což lidé dělají pouhým odmítnutím všech principů morálky a Spravedlnosti.

Nepříjemné podmínky partnerství vedou k Rozvodu

Partnerství je možné pouze v nepohlavních vztazích. Partnerství vytváří pro muže nedůstojné prostředí kdy nemůže vůbec ovládat svojí rodinu a musí o všem vést nesmyslné spory s ženou, která o určitých věcech rozhodovat nemůže. Ženám začne po určité době vadit že jejich muž není schopen nic ovládat a začne jim chybět radost z oddání se vlasnímu muži. Takové ženy začnou hledat toto základní ženské uspokojení jinde. Ženská sexualita se často začne vyvíjet perverzním směrem, ženy začnou toužit po násilí a fyzickém mučení. Často se dostanou do pasti že si chtějí poroučet a diktovat, jak z nich má milenec dělat submisivní ženu. Jsou to samozřejmě myšlenky které jsou nesplnitelné. Pokud žena žije v legislativním svazku, většinou následuje Rozvod.

Mobilní komunikace znamená konec času odloučení, který je pro vztahy velice důležitý

Vzájemné předání kontaktů na mobilní komunikaci okamžitě vytváří vztah v mnohém výrazně těsnější než bylo dříve celé Manželství. Předáním kontaktů trvalé dosažitelností člověk odevzdává celý svůj vnitřní svět do rukou druhého k libovolné manipulaci. Tomu se dá částečně bránit pouze mohutným nárustem lhaní. Toto je popisováno v Bibli jako vlastnosti lidí v posledních časech.

V partnerství nemohou mít muži vlastní děti, ale pouze partnerské děti

Partnerství znemožnuje skutečné Otcovství. Jelikož muži jeho partnerka nepatří tak jako Manželka ani ho nemusí vůbec poslouchat, pouze se zkouší dohodnout, nemusí muže poslouchat ani jeho děti. Zodpovědní muži moc nechtějí plodit děti s partnerkami, které se rozhodují samy co chtějí.

Partnerství zjednodušuje celou legislativu tím, že partneři se mohou měnit bez udání důvodů, neboť zde neexistuje výrazný prvek osobní zodpovědnosti.
Celý kruh vymizení manželství ze společnosti silně uzavírají možnosti komunikace a s nimi spojený rozpad mezilidských vztahů a technologiemi vynucená nová lidská práva. Místo manželských dětí se rodí partnerské děti, které náleží jen matce, partnera si žena mění podle potřeby a možností.

Partnerství bude mít čím dál tím více podobu skutečného obchodního kontraktu. Můžeme jen doufat, že jednou nebudou rodiče vystavovat dětem účet za jejich výchovu.

Zhlédnutí: 1134