Sdílej:
j grey - Propaganda Přečteno 1136 krát.

Propaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE

Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje. To je fakt a varování.

Tak jako je v demokracii užívána reklama na volební program politických stran, tak je při nástupu totality a v totalitě užívána propaganda na mediální šíření IDEOLOGIE.

Reklama na volební program politické strany slibuje voličům řešení reálných problémů občanů. K úspěšnému vyřešení skutečně existujících problémů se politické strany v demokracii voličům zavazují.
U propagandy nastupující či vládnoucí totalitní moc předkládá občanům IDEOLOGII boje s abstraktním ideologickým nepřítelem a zdůrazňuje, že za stávající situaci i budoucí neúspěch nebude moci vláda, ale právě občané. Tím je zaručeno, že ideologií ovládané obyvatelstvo nebude chtít volit jinou vládu, ale naopak se bude dožadovat omezení svobod a zpřísnění státní moci. Zvláštní kapitolou je propaganda BIPOLÁRNÍ IDEOLOGIE, která vytváří nesvrhnutelnou, neodvolatelnou totalitu.

Propaganda přesahující moc původních státních celků

Totalitně může vládnout skupina lidí, která může hovořit s lidmi srozumitelným jazykem a do jejich myšlení propagandou vložit ideologii – a poté aktivně určovat, o čem se lidé baví a co si myslí, že si myslí většina. V historických dobách bylo toto možné pouze v uzavřených státních či národnostních celcích. Dnes tyto celky již žádnou moc nemají, protože s lidmi všech států komunikuje jen jeden subjekt, nazývaný obecné mediokracie. Do hry totiž vstupuje neuvěřitelný fenomén posledních let – sociální média – tedy média publikována samotným obyvatelstvem. V nich je možné vytvářet snadnou iluzi toho, že s Ideologií či jen s bojem s Ideologickým nepřítelem souhlasí “většina”. V podstatě stačí podporovat iluzi, že Ideologický nepřítel existuje a je obávaný!

Tato sociální média jsou vždy komerční a šíření informací v nich podléhá řízení. Jelikož lidé chybně považují média i sociální média za veřejný prostor reprezentující skutečné dění nebo dokonce skutečné poměry názorů ve společnosti, jsou mocí mediokracie ovládáni zcela a prakticky nepozorovaně.

Původní státní organizační struktury moci už jen sledují, jakou propagandu konzumují obyvatelé, a snaží se tomu nějak přizpůsobit svou činnost.

Tím se tedy stalo, že šíření ideologie, propagandy a hlavně totality přestalo být onezeno státními a národnostními celky. Stalo se tak celosvětové, a díky bipolární ideologii také neporazitelné.

Sdílej:

Related Posts

 • zeleny svaz 150x150 - PropagandaStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, se, v, že, ideologie, slovník
 • social 1989152 1280 150x150 - PropagandaKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie totalitních režimů minulosti) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického převratu. Ideologie…
  Tags: ideologie, se, a, s, slovník
 • fig 30 10 2021 10 33 12 150x150 - PropagandaRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, se, že, v, slovník
 • fig 29 10 2021 08 31 12 150x150 - PropagandaZ médií celého světa hovoří a bude hovořit jen Ideologie totalitní moci Existencí celosvětové informační sítě, která může hovořit se všemi lidmi na Zemi NAJEDNOU a kterou všichni lidé konzumují zmizel důvod, aby kandidát totalitní moci měl svou viditelnou složku. To bylo nutné v případě totalit založených na národních státech…
  Tags: a, ideologie, v, se, že, propaganda, s, slovník
 • Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako “postfaktická doba”, se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat, že terčem je především rodina a láska. I…
  Tags: a, v, se, že, s, slovník
Translate »