Propaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE

Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje. To je fakt a varování.

Tak jako je v demokracii užívána reklama na volební program politických stran, tak je při nástupu totality a v totalitě užívána propaganda na mediální šíření IDEOLOGIE.

Reklama na volební program politické strany slibuje voličům řešení reálných problémů občanů. K úspěšnému vyřešení skutečně existujících problémů se politické strany v demokracii voličům zavazují.
U propagandy nastupující či vládnoucí totalitní moc předkládá občanům IDEOLOGII boje s abstraktním ideologickým nepřítelem a zdůrazňuje, že za stávající situaci i budoucí neúspěch nebude moci vláda, ale právě občané. Tím je zaručeno, že ideologií ovládané obyvatelstvo nebude chtít volit jinou vládu, ale naopak se bude dožadovat omezení svobod a zpřísnění státní moci. Zvláštní kapitolou je propaganda BIPOLÁRNÍ IDEOLOGIE, která vytváří nesvrhnutelnou, neodvolatelnou totalitu.

Propaganda přesahující moc původních státních celků

Totalitně může vládnout skupina lidí, která může hovořit s lidmi srozumitelným jazykem a do jejich myšlení propagandou vložit ideologii – a poté aktivně určovat, o čem se lidé baví a co si myslí, že si myslí většina. V historických dobách bylo toto možné pouze v uzavřených státních či národnostních celcích. Dnes tyto celky již žádnou moc nemají, protože s lidmi všech států komunikuje jen jeden subjekt, nazývaný obecné mediokracie. Do hry totiž vstupuje neuvěřitelný fenomén posledních let – sociální média – tedy média publikována samotným obyvatelstvem. V nich je možné vytvářet snadnou iluzi toho, že s Ideologií či jen s bojem s Ideologickým nepřítelem souhlasí “většina”. V podstatě stačí podporovat iluzi, že Ideologický nepřítel existuje a je obávaný!

Tato sociální média jsou vždy komerční a šíření informací v nich podléhá řízení. Jelikož lidé chybně považují média i sociální média za veřejný prostor reprezentující skutečné dění nebo dokonce skutečné poměry názorů ve společnosti, jsou mocí mediokracie ovládáni zcela a prakticky nepozorovaně.

Původní státní organizační struktury moci už jen sledují, jakou propagandu konzumují obyvatelé, a snaží se tomu nějak přizpůsobit svou činnost.

Tím se tedy stalo, že šíření ideologie, propagandy a hlavně totality přestalo být onezeno státními a národnostními celky. Stalo se tak celosvětové, a díky bipolární ideologii také neporazitelné.j grey - Propaganda Přečteno 1749 krát.
Sdílej:

Related Posts

 • zeleny svaz 150x150 - PropagandaDemokracie, totalita, ideologie a propaganda - stručné vysvětlení Pojmy demokracie, ideologie a totalita a jejich význam jsou TABUIZOVANÉ téma, význam těch slov neznají ani studenti politologie. Největší nebezpečí pro demokracii je nástup ideologie, kterou pomocí propagandy šíří mezi lidmi kandidát na totalitní moc. Například po bolševické revoluci se západní státy…
  Tags: a, se, ideologie, v, slovník
 • fig 05 02 2022 13 04 17 150x150 - PropagandaFeminita je souhrnný název pro chování ženy, které vede ženu do podřízenosti maskulinitě za účelem početí, narození a výchovy dětí. Žena pod vlivem feminity dychtivě touží po maskulinitě, která by jí umožnila splnit feminní roli početí, narození a výchovy dětí. Maskulinita může existovat jen vůči lidské feminitě Maskulinita nabízí ženám…
  Tags: a, se, slovník
 • guru 317260 1280 150x150 - PropagandaMistr Předmluva: Před pár lety jsem se seznámil s jedním člověkem, který dosahoval velmi neobvyklých výsledků na poli astrologie, zasvěcování, živlové stravy a mnohých dalších. V té době jsem netušil, jak velmi rozsáhlé jeho schopnosti jsou. Postupně jsem s ním strávil více či méně intenzivně osm let. Z toho tři…
  Tags: a, se, že, v
 • fig 26 05 2022 09 01 35 150x150 - PropagandaLidské vlády vládnoucí spolu s Mluvícím Obrazem Šelmy Když dostal Mluvící Obraz Šelmy ústa (tedy v okamžiku kdy internetové algoritmy začaly projevovat vlastnosti živé bytosti), začal svou mocí odstraňovat zbývající lidské politiky. Zneužívá faktu, že Demokracie nemá mechanizmy obrany proti situaci, kdy celá volená vláda spolupracuje s třetí stranou proti…
  Tags: a, se, v, s, že, slovník
 • social 1989152 1280 150x150 - PropagandaKonstrukt přijetí viny a zodpovědnosti za boj s ideologickým nepřítelem pro vznik totalitní moci Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé VINY a ZODPOVĚDNOSTI za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem. Ideologie slouží politickému subjektu k nastolení totality pomocí Ideologického převratu. Ideologie je šířena…
  Tags: ideologie, a, se, s, slovník
Translate »