Sdílej:
j grey - Propaganda Přečteno 423 krát.

Propaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE

Tak jako je v demokracii užívána reklama na volební program politických stran, tak je při nástupu totality a v totalitě užívána propaganda na mediální šíření IDEOLOGIE.

Reklama na volební program politické strany slibuje voličům řešení reálných problémů občanů. K úspěšnému vyřešení skutečně existujících problémů se politické strany v demokracii voličům zavazují.
U propagandy nastupující či vládnoucí totalitní moc předkládá občanům IDEOLOGII boje s abstraktním ideologickým nepřítelem a zdůrazňuje, že za stávající situaci i budoucí neúspěch nebude moci vláda, ale právě občané. Tím je zaručeno, že ideologií ovládané obyvatelstvo nebude chtít volit jinou vládu, ale naopak se bude dožadovat omezení svobod a zpřísnění státní moci. Zvláštní kapitolou je propaganda BIPOLÁRNÍ IDEOLOGIE, která vytváří nesvrhnutelnou, neodvolatelnou totalitu.

Propaganda přesahující moc původních státních celků

Totalitně může vládnout skupina lidí, která může hovořit s lidmi srozumitelným jazykem a do jejich myšlení propagandou vložit ideologii – a poté aktivně určovat, o čem se lidé baví a co si myslí, že si myslí většina. V historických dobách bylo toto možné pouze v uzavřených státních či národnostních celcích. Dnes tyto celky již žádnou moc nemají, protože s lidmi všech států komunikuje jen jeden subjekt, nazývaný obecné mediokracie. Do hry totiž vstupuje neuvěřitelný fenomén posledních let – sociální média – tedy média publikována samotným obyvatelstvem. V nich je možné vytvářet snadnou iluzi toho, že s Ideologií či jen s bojem s Ideologickým nepřítelem souhlasí “většina”. V podstatě stačí podporovat iluzi, že Ideologický nepřítel existuje a je obávaný!

Tato sociální média jsou vždy komerční a šíření informací v nich podléhá řízení. Jelikož lidé chybně považují média i sociální média za veřejný prostor reprezentující skutečné dění nebo dokonce skutečné poměry názorů ve společnosti, jsou mocí mediokracie ovládáni zcela a prakticky nepozorovaně.

Původní státní organizační struktury moci už jen sledují, jakou propagandu konzumují obyvatelé, a snaží se tomu nějak přizpůsobit svou činnost.

Tím se tedy stalo, že šíření ideologie, propagandy a hlavně totality přestalo být onezeno státními a národnostními celky. Stalo se tak celosvětové, a díky bipolární ideologii také neporazitelné.

Sdílej:

Related Posts

 • zeleny svaz 150x150 - PropagandaStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, se, v, že, ideologie, slovník
 • fig 18 01 2021 13 23 29 150x150 - PropagandaKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie pro totalitní režimy starého typu) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického…
  Tags: ideologie, a, se, s, slovník
 • fig 05 01 2021 11 08 18 150x150 - PropagandaTotalita je druh vlády, kdy jedna politická strana pomocí PROPAGANDY přesvědčí obyvatelstvo, aby uvěřilo specifické IDEOLOGII. Obyvatelstvo oklamané ideologií požaduje boj s abstraktním ideologickým nepřítelem a nevědomky tak souhlasí s tím, že zruší demokracii (vládu obecnou) a nechá se ovládat jednou politickou stranou či skupinou (totalita). Tak jako je v…
  Tags: v, a, ideologii, s, či, se, že, slovník
 • fig 27 01 2021 12 33 52 150x150 - PropagandaAneb jak vnutit veřejnosti pocit viny Ideologický nepřítel je myšlenkový konstrukt pro společnost údajně nebezpečného jevu, jehož existenci či zhoršování údajně způsobuje přílišná pohodlnost, nepozornost, lenost, nedostatečné ambice obyvatelstva. Ideologie tak pomocí své propagandy útočí úspěšně nejlépe na lidský strach, pohodlnost a někdy též na pýchu - tedy ničím nepodložené…
  Tags: a, ideologie, či, moc, s, se, slovník
 • Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako “postfaktická doba”, se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat, že terčem je především rodina a láska. I…
  Tags: a, v, se, že, s, slovník
Translate »