Sdílej:
j grey - Ideologický nepřítel Přečteno 1307 krát.

Aneb jak vnutit veřejnosti pocit viny

Ideologický nepřítel je myšlenkový konstrukt pro společnost údajně nebezpečného jevu, jehož existenci či zhoršování údajně způsobuje přílišná pohodlnost, nepozornost, lenost, nedostatečné ambice obyvatelstva. Ideologie tak pomocí své propagandy útočí úspěšně nejlépe na lidský strach, pohodlnost a někdy též na pýchu – tedy ničím nepodložené neomezené nadšení vlastní dokonalostí. Ideologickým nepřítelem nejdokonalejším je boj proti lidské přirozenosti. Ideologie tedy lidem vnucuje důležitost jakýchsi sebezničujících nauk, například genderových studií, nebo obrovské otevření se cizím kulturám, které ovšem po všeobecném sblížení netouží a pouze to zneužijí.

Nepravdivost nebezpečí ideologického nepřítele je skrývána za složitými naukami, majícími často podobu nepřehledných knih a vědeckých prací.

Aby ideologický nepřítel či nebezpečí plnilo dobře funkci z hlediska ideologie a její propagandy, musí být:

 • Abstraktně vědecký, založený na nejasných číslech a složitých interpretacích sociálních či přírodních jevů
 • Nesmí být jasné, jak přesně by mělo vypadat vyřešení problému a jak by se mělo přesně projevovat vítězství boje
 • Nesmí být jasné, jak přesně by se s ideologickým nepřítelem mělo bojovat. Důležitá je možnost bojovat pomocí jednoduchých dogmat.
 • Musí být možné matematicky a vědecky interpretovat průběh boje s ideologickým nepřítelem jakkoliv to bude totalitní režim momentálně potřebovat.
 • A v neposlední řadě, ideologický nepřítel nesmí nikoho přímo ohrožovat, pak by byl předmětem politiky. Pokud má být ideologicky použitelný, musí být jeho nebezpečí patrné pouze z Ideologie.
 • Za průběh boje proti ideologickému nepříteli musí nést domělou zodpovědnost obyvatelstvo. Za neúspěchy tak obyvatelstvo pořád bude ochotné přijímat od totality tresty.

Jiná formulace:

Propagandou vyzdvihované abstraktní, pouze vědecky či filozoficky dokazatelné nebezpečí, které tvoří pilíř prosazování ideologie kandidátem na totalitní moc. Za boj s ideologickým nepřítelem je podle ideologie zodpovědný lid, a nikoliv politická moc. Ideologie tedy určuje, že lid bude muset s ideologickým nepřítelem vést boj a totalitní moc bude tento boj řídit. Ideologický nepřítel musí být abstraktní a neporazitelný, aby se ovládaný lid pořád cítil vinen a aby sám požadoval zpřísnění režimu. Vládnoucí totalitní moc je pak propagandou vyzdvihována jako vyvolená skupina lidí, kteří na rozdíl od běžného lidu “vše dělají správně a pro úspěch boje”.

Sdílej:

Related Posts

 • social 1989152 1280 150x150 - Ideologický nepřítelKonstrukt obecné viny, určený k upevnění totalitní moci Unipolární ideologie (ideologie totalitních režimů minulosti) Ideologie je soubor zdánlivě logických idejí (myšlenek), které nepozornou veřejnost vedou k přijmutí domělé viny za neúspěšný boj s ideologickým nepřítelem či ideologickým nebezpečím. Ideologie slouží politickému subjektu, který chce nastolit totalitu pomocí Ideologického převratu. Ideologie…
  Tags: ideologie, se, a, totalitní, s, slovník
 • fig 18 01 2021 13 38 11 150x150 - Ideologický nepřítelPropaganda je souhrnný název pro mediální propagaci IDEOLOGIE Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje.…
  Tags: a, se, s, ideologie, slovník
 • zeleny svaz 150x150 - Ideologický nepřítelStručný a jasný popis základních pojmů totalitních systémů V naší společnosti se velmi mluví o demokracii a totalitě. Málokdo ale dokáže popsat, čím se oba systémy liší a jak se od sebe poznají. Tím pádem často není jasné, jak se přesně pozná, že demokracie končí a nastupuje totalita. (Pozor, pojem…
  Tags: a, se, ideologie, slovník
 • fig 30 10 2021 10 33 12 150x150 - Ideologický nepřítelRozmanitost národů udržuje lidské pokolení na uzdě Aby lidstvo mohlo své pyšné nápady udržet pod kontrolou a nespouštět sebedestruktivní tendence, je nutné aby bylo rozděleno do mnoha národů různých jazyků. Tyto národy pak spolu soutěží nejen ve válkách, ale i v kulturnosti a ekonomické soutěži. Vzájemně pak drží své extrémistické…
  Tags: a, se, slovník
 • fig 14 01 2022 13 57 22 150x150 - Ideologický nepřítelMluvící Obraz Šelmy a Nepravost Tak jako lidé puzení Duchem Svatým milují Pravdu, tak lidé nemilující Pravdu a milující vlastní iluze vyznávají Ducha Bezbožnosti. Člověk nemilující Pravdu hledá lež a iluzi (takzvanou "vlastní pravdu") a je ke lži přitahován - miluje tedy Nepravost. Internet a jeho falešný "veřejný prostor" je…
  Tags: a, se, s, slovník
Translate »