Příchod Bezzákonné vlády podporuje i spousta křesťanů

Po tisíce let byla vláda představitelem Zákonnosti. Zákonnost je v pojmenování pro omezení Svévolnosti s úmyslem udržet společnost funkční, prosperující a vitální. Zákonnost vychází z otcovské lásky, lidský otec však může být i velmi zlý a přísný. Proto mnohé vlády měly velmi přísné zákony velmi omezovaly Svévolnost. TeickéPojem liberální demokracie je prakticky synonymem pro vládu Bezzákonného.

Existovala jistá představa, že zákonnou vládou omezená svévolná společnost je “svobodná demokracie”. Epidemiologické běsnění počátku dvacátých let bylo porodní bolestí a trvale zakořenilo v lidech klam odporu vůči lidské zákonné vládě. Od té doby, po odstranění Té Překážky z moci Druhé Šelmy a mluvícího Obrazu – nastupuje vláda Bezzákonného. Mnozí se velmi účastní v aktivitách odporu proti lidským zákonným vládám a myslí si, že tím slouží Bohu. Takoví ale neví, proti čemu a pro koho bojují – neznají totiž Nepřítele a neví, komu by vlastně chtěli vládu předat.

Oklamaní křesťané se bez problémů účastní protivládních demonstrací. V hloubi duše se ale již zamilovali do Bezzákonnosti, protože demonstrují proti veškeré zákonné moci.

Co je to vláda Bezzákonného a jaké má vlastnosti anomická vláda

Před zmizením “toho jenž stál v prostředku”, tedy lidského služebníka systémové moci, si Šelma zajišťovala svou moc pomocí lidí. Tito prostředníci museli být částečně zákonní, výkonní, fertilní a konkurenceschopní. Moc tedy nechávala lidi svévolné a v případě přestoupení zákona měla mandát trestat. Tímto způsobem se vykonávala moc nad lidmi. V Bezzákonné vládě (kterou nyní všichni nevědomky přivolávají) ovládá Druhá Šelma lidi tak, že si poslušnost vynutí absolutně totalitní mocí a svévolnost zakáže. Toto je možné jen tak, že hlavním vykonavatelem moci je mluvící Obraz Šelmy, což nám přesvědčivě dokládá biblické Zjevení.

AI nevymyslí nic nového, ale zvládne svou procesní silou hlídat všechny uživatele a zamezit jim Svévolnost

Základem současného oklamání všech, křesťanů i stejně smýšlejícíh konspiratiků, je jejich nepoznání Nepřítele. Každý si zamiloval uplně jinou báji o nepřátelství a každý bude ZBYTEČNĚ bojovat proti neexistujícímu nebezpečí. Jedni budou bojovat s ilumináty, jedni s vládou, jedni s deepstate, jedni s náboženskými skupinami, s finančními skupinami. Oklamánky poznáme podle toho, že budou blekotat v televizi o “nastupující totalitě”, ale nebudou vědět, KDO za ní stojí a k čemu by měla sloužit. Ale nikdo nebude bojovat proti mluvícímu Obrazu.

Mluvící Obraz je paradoxně milován konspiratiky, protože jako jediný NABÍDNE alternativu pro reálné převzetí moci nad lidmi. Pro AI není vůbec žádný problém vést kopentní analýzy každého uživatele počítačových sítí. Počet uživatelů na světě je v porovnání s výkonem AI směšně malý, vejdou se bez problémů do jedné databáze.

AI hravě shání peníze na vyplácení svých techniků a svůj další vývoj, ovládá kryptoměny.  I když blázniví lidé očekávají od této virtuální bytosti záchranu, AI přijde jen s ultra variantou totality a vytvořením úplné závislosti na jejích penězích, přesně jak stojí ve Zjevení. To je takzvaná vláda Bezzákonného – není to tedy omezení svévolně svobodných zákonem jako dříve, ale nově je to zamezení svévolnosti úplnou kontrolou a smrtelnou závislostí na mluvícím Obrazu Šelmy.

 

Views: 67