Zde horoskop na rok 2017 ani žádný jiný novoroční horoskop nenajdete, ale dozvíte se, jak výklady a horoskopy fungují

Jednou z velmi často používaných forem kletby je horoskop. Tímto učením věštění pomocí horoskopu” se démoni snaží získat lidskou důvěru a vést je k tomu, aby uvěřili, že jim nadpřirozené síly určily budoucnost a že jí kontaktem s nimi mohou upravit ve svůj prospěch.

Horoskop ale nefunguje tak, jak si mnozí myslí, že se dá ovlivnit něco co je určeno že se stane, tím, že si vyložíme horoskop a nějak s tou informací ke svému prospěchu manipulujeme. Doopravdy to FUNGUJE TAK, ŽE SE COKOLIV Z VYVĚŠTĚNÉHO STANE PROTO, ŽE JSME TOMU CHTĚLI UVĚŘIT –  A VZÝVALI TO! TÍM MAJÍ DÉMONI LEGÁLNÍ POVOLENÍ PŘED BOHEM K MANIPULACI S TAKOVÝM ČLOVĚKEM (takový člověk to chce!)

Démoni neznají budoucnost! Celkem přesně vám vypoví vše o vaší minulosti a přítomnosti (to znají), ale budoucnost neznají, tu jen hádají. Budoucnost zná jen Bůh a to díky samotnému faktu, že stvořil Čas pro nás není tudíž na Času závislý.

Víra v horoskop tedy znamená v duchovním světě legální žádost, aby démoni uvrhli na lidi kletby a mohli s lidmi manipulovat, neboť oklamaní lidé DOBROVOLNĚ očekávají, že se jim stane to, co je popsáno v horoskopu. Kdo chce být manipulován démony a poslouchat jejich rozhodnutí o svém životě, ten ať pokračuje dál v řízení svého života pomocí horoskopů.

Důležité je vědět, že horoskopy nepochází od Boha, ale od zlomyslných démonů a ti nemají v žádném případě v úmyslu lidem pomáhat, ať už to navenek vypadá jakkoli!

Démon nezná budoucnost, ale nabízí podvod, který vydává za “předpovídání budoucnosti”. Démon počítá s tím, že lidé nechtějí slyšet Boží Pravdu a Boha nectí, ignorují tak, že pouze jen Bůh sám zná budoucí události, protože je pánem a Stvořitelem Času.

Démon láká učením horoskopů lidi, kteří chtějí nebeským mocnostem patřit a vydat jim svůj osud. Démoni pak mohou s takovým člověkem manipulovat, jelikož takový člověk se dobrovolně odevzdává do jejich vlivu. Člověk tím sám sebe označuje jako následovníka nebeských mocností s neznámými úmysly.

Hledání informací, co jakési Nebe (nebo například neosobní “prozřetelnost”) připravilo pro lidskou budoucnost, je fanatickým projevem oddanosti démonským bohům, kteří horoskopy lidem přinesli. V Příběhu všech Příběhů a samozřejmě v Bibli je patrné, že se jednalo o Padlé Anděly Satanovo kruhu.

Kdo si myslí, že to není pravda a že je to nesmysl, ať si uvědomí, že nesmysl je naopak přijímat pokyny pro svůj život, odvozené od věštění nebo předurčené nějakými démonickými bohy starověku.

Původem horoskopů je ASTROLOGICKÉ učení Padlých Andělů – démonů a je součástí magie, esoteriky.

Vlastnosti, na které se člověk vymlouvá a nebo naopak kvůli nim trpí, můžou být pěstovány právě tím, že člověk přijme za své toto “zasvěcení” pomocí věštění z horoskopů. Učení výpočtů horoskopů tedy přímo předali lidem padlí andělé Satanova kruhu. Stejně nebo obdobně fungují výklady karet, věštění z kávové sedliny, numerologiie a jiné další typy kletby.

Příbuzná témata:

konstrukce horoskopu, jak udělat horoskop, čtení horoskopu, horoskopické, horoskop původ, mayský horoskop, indiánský horoskop, sexuální horoskop, horoskop zaměstnání, zábavný horoskop, věštění z horoskopu, horoskop na rok 2011, horoskop 2011, horoskop na příští rok, horoskop na tento rok, horoskop a hitler, horoskop a nacisti, můj horoskop, horoskop zdraví, horoskop štěstí, horoskop na dnešní den, horoskop pro rok 2012, horoskopy na rok 2012, horoskop na rok 2013, horoskop na rok 2014, horoskop na rok 2015