Emoce spojené se sezbytečněním lidské otcovské a manželovo lásky

Mocné dílo klamu a přijetí Bezzákonnosti (tedy Odstoupení od Boha, Apostáze) je spojeno s trýznivými emocemi soužení, rozpadu rodin a ztráty společenského statutu dítěte, které plně souvisí s Božím Zákonem a jeho nedodržováním – tedy s odmítnutím smyslu a hodnoty otcovské a manželovo lásky. Konečným znamením Šelmy na čele je přijetí myšlenky, že je nutné aby lidstvo bylo zničeno, protože si to zaslouží.

Zesměšnění a zahození otcovo a manželovo lásky je VĚRNÝM obrazem zahození lásky k Bohu a je pravým odstoupením od Boha.

Sekulární psychologové nebudou už vědět co se děje

Emoce lidí v době jejich přijímání Znamení na čelo jsou vždy odvozeny od odmítnutí a zesměšnění smyslu otcovo a manželovo lásky. Tedy lidské lásky, která je zrcadlením Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi. Tyto emoce se liší podle pohlaví, vždy ale souvisí s frustrací a neuspokojením. Neukojení lidé budou vždy spíše hledači rozkoší než hledači Boha. Nenaplněné touhy a vášně je budou nutit plně se soustředit na hledání ukojení.

Emoce mužů nutící je přijmout Bezzákonnost a poklonit se Šelmě

Muži cítí, že o jejich manželovu a otcovskou lásku není žádný zájem, neboť se ženám jeví jako zbytečná. Ženy poptávají muže jen jako beta providery plnící fyzické služby a pokud možno co nejméně obtěžují vlastními požadavky. Nabídkou role milované manželky muž žádnou dívku neosloví, takových nabídek jí zprostředkovává Obraz Šelmy stovky. Osloví jí pouze kvalita a dostupnost jeho služeb. Také muži jasně cítí, že na děti zpozené se samosnubnou ženou nemají žádné právo vymahatelné u Druhé Šelmy. Druhá Šelma již má svůj mluvící Obraz a lidi a jejich děti k vykonávání moci nad lidmi NEPOTŘEBUJE.

Díky zesměšnění lásky agapé muž cítí, že si cestu k ženskému tělu může získat jen pomocí oklamání, pomocí role nabídnutného Beta Providera (nauky Redpill, Mgtow), nejlépe bez skutečné lásky (aby se sám netrýznil) a pokud možno s cizími dětmi (aby měl co nejméně vynucovatelných povinností). Při pokusech sblížit se s ženou je TEDY NUCEN přijmout Bezzákonnost.

Muž se k mladé ženě dostává tedy především jako Beta Provider svobodné matky. K dětem se dostává především z nutnosti napodobovat otcovskou lásku pro svou samosnubnou svobodnou matku, aby jí oklamal a dostal se do její přízně.

Bible praví, že muž se v Posledních Časech stykem se ženami pošpiní (bezzákonností).

Emoce žen nutící je přijmout Bezzákonnost a poklonit se Šelmě jako svému pánu

Všechny žijící plodné ženy současnosti, příslušející do moci Druhé Šelmy, nemají již dávno muže za Alfa autoritu, která by rozhodovala o jejich životě a životě jejich dětí. O jejich životě a životě jejích dětí rozhoduje jen systémová Šelma a ženy se poslušně a rády přizpůsobí jejím požadavkům. Toto jim velí ženská přirozená poslušnost maskulinní moci.

Druhá Šelma již se svým mluvícím Obrazem lidi a děti na výkon své moci dále nepotřebuje, proto zmizela ta překážka a už od žen nepožaduje žádné další děti. Tím pádem se nemusí už zabývat neukojenými ženskými vášněmi a touhami a může je plně proměnit v ženskou nenávist k mužům a dětem. Neukojené ženy se zoufale obrací k nabídce nauk Bezzákonnosti, vyučovaném mluvícím Obrazem (citáty), ve snaze zajistit si emocionální a tělesné ukojení. Zkouší homosexualitu a všechny možné další sexuality oproštěné od lásky. Zkouší přijmout a okázale souhlasit s veškerými příkazy Šelmy, včetně deklarace zřeknutí se vlastních dětí.

Ženy přijímají novou definici rodiny, kdy rodina je pro ženu děti, které patří jí a státu, případně její pes a kočka. Otec a manžel v žádném případě do “rodiny” nepatří. Tím je dokončeno úplné odvržení základního Božího Zákona a žena tak trvale přijímá Bezzákonnost.
Bible praví, že ženy v Posledních Časech jsou obtěžkané neukojením a touhami nikdy už nemohou dospět k poznaní Pravdy.

Views: 96