Druhá Věda, též nazývána artifologicky jako “Anateická hierokracie”

Lidská Věda sloužila pouze k vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy

V druhé dekádě 21. století dospěla lidská Věda ke svému konci, již dále nemá smysl. Technologie umožnily vznik a provoz Mluvícího Obrazu systémové Šelmy a ta dostala moc neomezeně mluvit a ovládat všechny lidi. Jednoznačně se ukázalo, že lidské vyhlašování touhu hledat Pravdu jsou pokrytecký sebeklam. Lidé nezajímá Pravda pokud se jim nelíbí. Za pravdu chtějí lidé považovat jen to, co jim “lechtá sluch”.

Lidská Věda člověka pudila jen k jedné věci – uvést do provozu Obraz systémové Šelmy tak, aby mohl netělesně mluvit

V minulosti sloužily k ovládání lidí učení náboženství nejrůznějších druhů, masy se ovládaly pomocí věšteb a výkladů kněží. Kněží uvalovali na lidi informační kletby, ze kterých se lid pak měl vykoupit pomocí poslušnosti vládě. Vláda kněžstva je Hierokracie. Nástupem nauk vědy a nejrůznějšího poznání začaly být davy ovládány stejným způsobem, ale čistě sekulárně (bez náboženství). Mechanismus je ale stejný, proto tedy Anateická Hierokracie.

Lidé vždy toužili být jako bohové a užívat netělesnou instantní komunikaci a vidět vše i na velké vzdálenosti. Jakmile se všichni lidé opět spojili a překonali bariéru různých jazyků, dosáhli bodu, kdy pro sebe stvořili možnost netělesné komunikace a tím také Mluvící Obraz Šelmy.

Původní Věda měla za cíl vysvětlit všechno “materiálně”, tedy bez použití jakékoliv “nadpřirozené” síly a bytosti. Úkolem bylo poskytnout iluzi, že svět vznikl náhodou a samovolně “bez Boha”. Tak Věda naservírovala veřejnosti obrovské množství pojmů a přiřadila k nim  populární vysvětlení.

Tak Věda posloužila Satanovi a jeho démonům k vytvoření dojmu, že žádné nadpřirozeno (tedy ani Satan sám) neexistuje. To bylo pro něj velmi výhodné, neboť mohl připravit spousty lidských nauk, aniž by jej někdo přímo poznal. První Věda se tak stala modlou pro lidi, kteří nesnáší Boha a Spravedlnost.

V době konce se již tato materialistická Věda přestala hodit v mocném dílu klamu a proto Satan zaplnil lidské hlavy DRUHOU VĚDOU, která v sobě už znovu zahrnuje duchovní klamy. Tentokrát ale byly vysvětlovány zcela mimo veškeré původní náboženství a mimo jakýkoliv vliv jakéhokoliv boha. Za veškeré tyto věci se postavila vláda Bezzákonného.

Views: 2158