Chemtrails, vysvětlení

Chemtrails, vysvětlení

Již první motorová vzducholoď zanechávala na obloze mnohahodinové stopy

Jedna z velmi oblíbených konspiračních teorií hovoří o nejlépe viditelném člověkem vyrobeném atmosférickém jevu, o kondenzačních čarách vznikajících za motory letadel ve velké výšce.

Tyto kondenzační čáry způsobuje teplo z motorů. Horký vzduch výfuku motoru naruší rovnovážný stav vlhkého vzduchu a okamžitě vzniká kondenzace vodních par. Takové mračné stopy můžou na obloze setrvávat dlouhou dobu a různě se přetvářet, narůstat a deformovat. Konspirační teorie, které potřebují něčím děsit, hovoří o tom, že nás tímto někdo chce práškovat jedy. Důvody se uvádějí různé, jaké kdo dokáže vymyslet. Konspirační výmysly hovoří o regulaci počtu obyvatel planety, umělých změnách psychiky a podobně. Na druhou stranu ale je jasné, že spaliny hoření uhlovodíkových paliv nejsou zdraví prospěšné, takže pokud se provádí analýzy těchto spalin, vždy se pochopitelně naleznou škodliviny. To okamžitě používají manipulátoři k vytváření dalších konspiračních teorií. (Pokračování textu…)

Chybné DŮKAZY, že naše Církev je určitě správně

Mnozí jsou přesvědčeni, že jejich Církevní Organizace MUSÍ BÝT vedena správně proto:

  • že se u nich lidé cítí dobře,
  • že se jim líbí nauka,
  • že se tam všichni shodnou,
  • že tam chodí rádi, že se všem líbí sborové akce
  • a že Církevní Organizace získává nové členy, tedy roste
  • a že “evangelizuje” podle chybného vnímání slova evangelium

JE TO NAIVNÍ PŘEDSTAVA. Už jen proto, že “evangelizovat” (ve smyslu šířit nějakou zajímavou informaci) budou lháři VŽDY s větším úspěchem (tedy s větším množstvím úlovků), než ti, co kážou Boží evangelium.

(Pokračování textu…)

Charita, benefiční akce

Charita, benefiční akce

S charitou musíme nakládat  pozorně a důsledně ve vší Moudrosti a modlitbách. Již v počátcích Kristovy Církve byly skrze Ducha Svatého dány jasné instrukce, jak pomáhat bližním. Potřebným je správné pomáhat, neboť je to Boží přikázání a Boží vůle.

Ale pozor… velmi často člověk sklouzne nepozorností do satanské pasti. Satanovy Mocnosti totiž třímají v rukou trumf. Tím je přirozená potřeba vyšších tvorů bránit jedince svého druhu v rámci společné skupinové ochrany před nebezpečím. V tomto není nic duchovního, je to normální chování vyšších tvorů řízené Mocnostmi, které můžeme pozorovat i u zvířat. Pomáhání druhým může být proto klidně jen tělesné, z tělesného rozumu. (Pokračování textu…)

Katedrála, Chrám, Kostel

Katedrála, Chrám, Kostel

Hodně čtenářů překvapí, ale kostely a chrámy představují výsměch Bohu. Obrovské dómy zasvěcené mrtvému člověku, to je v praxi realizovaná Modloslužba. Lidé při potřebě hledání Boha často vchází do kostela, ale kostely jsou místa naplněná sochami, obrazy a démony. Jsou přímým porušením Božího přikázání “Nezobrazíš”.

Ten kdo pokládá klanění se sochám v kostelech, katedrálách a chrámech za pravé, sešel z cesty upřímné víry v Krista k modloslužbě mrtvým, sochám a obrazům. Je to úplné odvrácení od Kristem učených skutečností směrem k vyvyšování jiných jmen a jiných bytostí a stavění chrámu cizím božstvům.

Budování stánků modloslužby bylo věnováno mnoho prostředků. Jejich honosná okázalost a nesmírné množství lidské práce činí je pro mnohé dostatečný argument k tomu, aby se od těchto praktik okamžitě neodvrátili. (Přeci to bylo tak drahé a je to tak historicky hodnotné…) (Pokračování textu…)